ROSJA: Rosyjskie archiwa uczciły rocznicę powstania Chińskiej Republiki Ludowej

17 września 2019 r. w Sali Wystawowej Archiwum Federalnego Sankt Petersburga odbyło się uroczyste otwarcie wystawy historyczno-dokumentalnej „Rosja - Chiny. W 70. rocznicę założenia Chińskiej Republiki Ludowej” (1 października 1949 r.), zorganizowanej przez Federalną Agencję Archiwalną, Państwową Administrację Archiwalną Chin, Rosyjskie Towarzystwo Historyczne, Państwowe Archiwum Federacji Rosyjskiej przy wsparciu Fundacji Historia Ojczyzny, Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego i Kolei Rosyjskich.

W pierwszej części wystawy pt. „Geneza i kształtowanie się stosunków rosyjsko-chińskich. 1618–1727”prezentowane są kopie dokumentów dotyczących pierwszych prób nawiązania kontaktów dyplomatycznych w XVII wieku: traktatów, listów i dekretów cesarzy rosyjskich i chińskich. W drugiej części, zatytułowanej „Nowy jedwabny szlak: Rosja i Chiny w XVIII-XIX wieku”, przedstawiono: pamiętnik carewicza Mikołaja Aleksandrowicza z zapisem wizyty w Chinach, raporty ministrów rosyjskich, rysunki chińskich szat cesarskich i chińskich monet, ordery, odznaczenia i numizmaty oraz przykłady chińskiej sztuki użytkowej z okresu XVII - XIX wieku. Trzecia część poświęcona jest stosunkom radziecko-chińskim po bolszewickiej rewolucji 1917 r. i zawiera m.in. notatkę Lenina i list Sun Yat-sena; w czwartej, zatytułowanej „Przyjaźń chińsko-sowiecka. 1949–1956”, zaprezentowano m.in. umowę o przyjaźni z 1950 r., fotografie i plakaty. Ostatnia część poświęcona jest współczesnym stosunkom rosyjsko-chińskim w okresie poradzieckim, w latach 1991–2019. Pokazano na niej zdjęcia ze spotkań prezydentów Federacji Rosyjskiej z prezydentami ChRL.

W przygotowaniu wystawy wzięły udział archiwa rosyjskie i chińskie: Rosyjskie Państwowe Archiwum Akt Dawnych, Rosyjskie Państwowe Archiwum Historii Społeczno-Politycznej, Rosyjskie Państwowe Archiwum Historii Najnowszej, Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe, Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowo-Historyczne, Rosyjskie Państwowe Archiwum Literatury i Sztuki, Rosyjskie Państwowe Archiwum Marynarki Wojennej, Archiwum Polityki Zagranicznej Imperium Rosyjskiego i Archiwum Polityki Zagranicznej Federacji Rosyjskiej - Departament Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin, Pierwsze Archiwum Historyczne Chin, Centralne Archiwum Chin, Państwowe Muzeum Ermitażu, Państwowe Muzeum Wschodu, Muzeum Antropologii i Etnografii im. Piotra Wielkiego, a także prywatne kolekcje.

Więcej: Выставка «Россия – Китай. К 70-летию образования КНР»

Oprac. Edyta Łaborewicz

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Oddział w Legnicy

Poprawiony (piątek, 20 września 2019 20:58)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology