WŁOCHY: "Pamięć o archiwistach" Źródła mówione o na temat zawodu archiwisty

WŁOCHY: "Pamięć o archiwistach" Źródła mówione o na temat zawodu archiwistyW Centralnym Instytucie Dóbr Dźwiękowych i Audiowizualnych w Rzymie w dniu 13 grudnia 2019 r. odbyła się konferencja mająca za cel dokonać pierwszego podsumowania projektu o nazwie "Pamięć o archiwistach" Zespoły mówione o zawodzie archiwisty. ("La memoria degli archivisti" Fonti orali sul mestiere d’archivista). Celem tego interesującego projektu jest zebranie video wywiadów z ludźmi, którzy z swoim życiu związani byli z zawodem archiwisty. Autorzy chcą sięgnąć, o ile to będzie możliwe, do początku lat pięćdziesiątych. Taki wybór chronologii przewidywanego zbiory nie jest przypadkowy i wiąże sie z obchodzoną w roku 2019 siedemdziesiątą rocznica powstania Narodowego Stowarzyszenia Archiwistyki Włoskiej (l'Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI), którego pierwszy kongres odbył się w październiku 1949 r. w Orvieto.

Projekt prowadzony jest w ramach współpracy ANAI, Uniwersytetu w Trento (Universita di Trento), Centralnego Instytutu Archiwistyki (Istituto Centrale per gli Archivi) oraz Centralnego Instytutu Dóbr Dźwiękowych i Audiowizualnych (Istituto Centrale per Beni Sonori e Audiovisivi).

Część pierwszą "Prezentacja i autoprezentacja archiwistów: spoirzenie w przeszłość" poprowadził Stefano Moscadeli z Uniwersytetu w Sienie (Università di Siena). Wygłoszono na niej następująe referaty: Stefano Giardini (Archiwum Państwowe w Genui - Archivio di Stato di Genova), „Nadszedł czas, który złamał tamy, wywarzył bramy i naruszył tajemnicę”. Włoscy archiwiści między tronem a drzewem wolności" (Venne tempo che ruppe le dighe, dischiantò quei cancelli e violò il segreto». Archivisti italiani tra il trono e l’albero della libertà); Marco Lanzini, Ministerstwo Dóbr i Działalności Kulturalnej (Ministero per i beni e le attività culturali - Mibac- od 2018), Wyobrażenie i autoprezentacja archiwisty pomiędzy Restauracją (okres po 1815 r. przyp. AB.) a Odrodzeniem (Risorgimento) (Immagine e autorappresentazione dell'archivista tra Restaurazione e Risorgimento); Raffaele Pittella Archiwum Państwowe w  Rzymie (Archivio di Stato di Roma), "Jeden z powodów do chwały naszej wspaniałej ojczyzny". Polityka i archiwa w liberalnych Włoszech. ("Una delle glorie onde a ragione è superba la patria nostra". Politica e archivi nell'Italia liberale.

Część drugą zatytułowaną "Pamięś o archiwistach" moderował  Guidi Melis z Sapienza Università di Roma. poruszono na niej następujące zagadnienia: Giovanni Contini (Associazione italiana di storia orale), Pamięć mówiona strażniczką pamięci pisanej (Una memoria orale dei custodi della memoria scritta);   Andrea Giorgi (Università di Trento), Leonardo Mineo (Università di Torino), Projekt "Pamięć o archiwstach". Źródła mówione na temat zawodu archiwisty; Pasquale Orsini i Stefano Vitali (obaj z Istituto Centrale per gli Archivi), Źródła mówione w sieci: wwywiady w ramach projektu "Pamięć o archiwistach" na portalu SAN "Ti racconto la storia" (SAN - Sistema Archivistico Nazionele " - Narodowy system archiwalny; "Opowiem ci historię"). W trakcie konfgerencji wyświetlono także film: "Pamięć o archiwistach. Pierwsze zdjęcia z kampanii zbierania wywiadów filmowych" (Proiezione del filmato La memoria degli archivisti. Prime immagini dalla campagna d’interviste filmate).

Pamięć o archiwistach to ważny element wizerunku archiwów w społeczeństwie. To utrwalenie etosu zawodu tych, których zadaniem jest dbanie o wspólną pamięć. Czy można bowiem dbać o wspólną pamięć nie dbając o własną?

Wiecej:

Prime riflessioni sul progetto «La memoria degli archivisti». Fonti orali sul mestiere d’archivista

Oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec

Poprawiony (niedziela, 05 stycznia 2020 17:56)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology