Rosja: „Jeńcy japońscy w ZSRR (1945-1956)” – dokumenty on-line

7 września 2020 r. na stronie Rosarchiwu ukazał się zbiór dokumentów archiwalnych „Jeńcy japońscy w ZSRR (1945-1956)” , przygotowany przez Rosarchiw i Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe, z udziałem Archiwum Państwowego Federacji Rosyjskiej, Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej i Archiwum Polityki Zagranicznej Federacji Rosyjskiej.
W sierpniu 1945 r., w wyniku klęski japońskiej Armii Kwantuńskiej w Mandżurii, południowym Sachalinie i na Wyspach Kurylskich, około 600 000 japońskich żołnierzy dostało się do sowieckiej niewoli. Osadzeni w obozach jenieckich, w niezwykle ciężkich i prymitywnych warunkach, wykorzystywani byli jako siła robocza, m.in. przy budowie Kolei Bajkalsko-Amurskiej na Syberii (200 000 jeńców), w kopalniach, przemyśle i rolnictwie. Ocenia się, ze ponad 60 tysięcy z nich zmarło z głodu, zimna i wycieńczenia.

Na udostępniony w Internecie zbiór składa się ponad 160 dokumentów i zdjęć przedstawiających losy japońskich jeńców wojennych od momentu wzięcia ich do niewoli w sierpniu 1945 aż do listopada 1956 r., kiedy to zakończono ich repatriację.
Projekt przedstawia komplet dokumentów Głównego Zarządu ds. Jeńców Wojennych i Internowanych (GUPVI) oraz Głównego Zarządu Oddziałów Służb Wojskowych Armii Czerwonej, obejmujących proces eksportu jeńców japońskich z Mandżurii na Daleki Wschód, na Syberię Wschodnią i inne regiony ZSRR, w tym listy jeńców wojennych, korespondencję dotyczącą organizacji transportu, plany transportowe, dokumenty odzwierciedlające ich pracę w różnych obszarach gospodarki.
Zbiór zawiera rzadkie dokumenty, fotografie i rysunki z Wydziału Antyfaszystowskiego Departamentu Politycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych GUPVI SRR, ilustrujące życie, organizację edukacji i rekreacji jeńców wojennych.

Więcej: Коллекция архивных документов «Японские военнопленные в СССР (1945–1956 гг.)»

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica
Poprawiony (piątek, 18 września 2020 11:27)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology