MRA: Pierwsza wirtualna konferencja MRA "Wzmocnić społeczeństwa wiedzy w XXI w."

Prezydent Miedzynarodowej Rady Archiwów David Fricker  zapowiedział na 25 października 2021 r. przeprowadzenie pierwszej międzynarodowej konferencji online. Pomysł konferencji realizowany jest w ramach przyjętego na lata 2021 - 2024 planu strategicznego #Wzmocnić archiwa (#EmpoweringArchives / #EmpoderarLosArchivos / #RenforcerLesArchives), opublikowanym w listopadzie 2020. Obszar działania obejmuje trzy osie zagadnień: Odpowiedzialność i transparentność,  Współpracę i pracę w sieciach, Różnorodność i inkluzywność (powszechność).

Zaproponowana konferencja podjąć ma zagadnienie współpracy i pracy w sieciach, skupione wokół zagadnień zarządzania archiwami i dokumentacją (obszar drugi). Postanowiono następujące zagadnienia do przemyślenia: W jaki sposób praca i współpraca w sieciach pozwala na wzmocnienie archiwów i zawodu archiwisty aby pomóc nam osiągać nasze cele zawodowe i wesprzeć równocześnie dziedziny pokrewne, pomagając  w ten sposób innym sektorom i społeczeństwu zrozumieć, czym się zajmujemy. Jak postawić  pytanie o aktualną teorię i praktykę archiwistyczną aby uczynić ją bardziej otwartą i powszechną  (inkluzywną) na różne płaszczyzny i różne dzieje. To wszystko w kontekście deklaracji Międzynarodowej Rady Archiwów z 2019 r. zwanej Daklaracją z Tandanya (Tandanya National Aboriginal Cultural Institut) w Alelajdzie w Australii. Deklaracja mówi o takiej redefinicji roli archiwów w zakresie odpowiedzialności za nowy model pamięci społecznej na straży którego powinny stać archiwa, aby uwzględniał światopgląd ludów tubylczych, ich techniki tworzenia wiedzy, dzielenia się nią i metody jej przechowywania.

Więcej:

ICA: Renforcer les sociétés du savoir au 21ème siècle

ICA: Deklatacja Dandanya patrz: ICA/NAA Sommet sur les affaires autochtones

oprac. Adam Baniecki

AP Wrocław O/Bolesławiec Zapisz

Poprawiony (czwartek, 19 sierpnia 2021 12:41)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology