UKRAINA: Stan gotowości

Państwowa Służba Archiwalna Ukrainy, włączając się we wzmacnianie sił obrony terytorialnej kraju, wydzierżawiła ministrowi obrony Ukrainy byłą siedzibę Instytutu Badawczo-Konstrukcyjno-Technologicznego Mikrografii w Charkowie na potrzeby jednostek obrony terytorialnej. „Istnieje głęboka świadomość, jak ważne jest stworzenie nowoczesnego i efektywnego systemu obronnego naszego kraju w jak najkrótszym czasie” – powiedział Anatolij Chromow, przewodniczący Archiwów Państwowych Ukrainy–„dlatego podjęliśmy decyzję o natychmiastowym przeniesieniu lokalu. Budynek nadaje się do pełnej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem.”

Więcej:

Державна архівна служба України долучилася до зміцнення сил територіальної оборони України

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica

Poprawiony (czwartek, 17 lutego 2022 18:20)

 


Alma Mater Europaea

Archive Symposium

Saturday, 09.03.2024, from 9 a.m. to 3 p.m.

Sustainability and dignity in the
context of digitalisation
and artificial intelligence inarchival science

więcej


ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology