UKRAINA: Otwarcie nowo utworzonego Centralnego Państwowego Archiwum Stowarzyszeń Publicznych i Ukrainików

W dniu 17 października 2022 r. rozpoczęło pracę Centralne Państwowe Archiwum Stowarzyszeń Publicznych i Ukrainików (Центральний державний архів громадських об’єднань та україніки, ЦДАГОУ). Zespół pracowników uroczyście wzniósł przed budynkiem flagę państwową Ukrainy.

Zgodnie z Uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 28 czerwca 2022 nr 732 „O optymalizacji systemu Centralnych Archiwów Państwowych”, połączone zostały Centralne Archiwum Państwowe Stowarzyszeń Publicznych Ukrainy i Centralne Archiwum Państwowe Ukrainików za Granicą, w wyniku czego powstało nowe centralne archiwum państwowe, będące prawnym następcą wyżej wymienionych instytucji. Strona internetowa CDAGOU znajduje się w fazie organizacji, dlatego aktualnych informacji o działalności nowego archiwum należy szukać na jego oficjalnej stronie w mediach społecznościowych. Bardziej szczegółowe informacje, w szczególności o zbiorach Archiwum, dostępne są pod linkami https://cdago.gov.uahttps://tsdazu.archives.gov.ua

Więcej:

Відбулося відкриття новоутвореного Центрального державного архіву громадських об’єднань та україніки

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica

Poprawiony (czwartek, 20 października 2022 19:54)

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology