NIEMCY: Zagrożone dziedzictwo kulturowe Ukrainy według Prezesa Archiwm Federalnego Michaela Hollmannaw strefie działań wojennych

Hollmann: „Archiwa Ukrainy to kulturowa pamięć kraju”
W obliczu pozorowanych referendów na okupowanych przez Rosję terenach południowej i wschodniej Ukrainy(w obwodzie donieckim, ługańskim, chersońskim i zaporoskim), których celem było usprawiedliwienie aneksji ukraińskich ziem okupowanych przez prorosyjskich separatystów i przez wojska rosyjskie, prezes Archiwum Federalnego prof. Michael Hollmann ostrzegł przed rosnącym zagrożeniem dla dziedzictwa kulturowego. Prof. Holmann powiedział: „W szczególności ukraińskie archiwa stanowią kulturową pamięć tego kraju. To one zachowują wspomnienia i kształtują tożsamość. Dlatego muszą być chronione i zachowane jako filary suwerennego i niezależnego państwa”. W szczególności Hollmann zwrócił uwagę na zagrożenie dla archiwów zajmujących się upamiętnianiem Holokaustu i życia Żydów. „W trakcie rzekomej denazyfikacji na Ukrainie Rosja zagraża miejscom pamięci o Holokauście. To smutny przykład nadużywania historii do celów propagandowych” – powiedział Hollmann.

Archiwum Federalne jest partnerem we współpracy z Centrum Pamięci Holokaustu BabynYar (BYHMC). Umowa o współpracy zawarta w 2021 r. dotyczy przede wszystkim produkcji i dalszego wykorzystywania cyfrowych reprodukcji dokumentów z Archiwum Federalnego dotyczących Holokaustu na terenie dzisiejszej Ukrainy. BYHMC prowadzi obecnie akcję zbierania funduszy na szybką digitalizację zagrożonych materiałów archiwalnych, zwłaszcza z archiwów na południu i wschodzie Ukrainy, skupiając się na dokumentach dotyczących historii życia Żydów w regionie. Kilka budynków przeznaczonych na pomnik Holokaustu zostało poważnie uszkodzonych podczas wojny.
Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Archiwa Federalne dostarczają znajdującym się na miejscu archiwom sprzęt i materiały, które pomagają zabezpieczyć i zdigitalizować cenne zbiory znajdujące się w strefie działań wojennych. Obejmuje to m.in. skanery i wsparcie u lokalnych partnerów w zakresie instalacji i obsługi, materiały opakowaniowe, skrzynie transportowe i generatory awaryjne.  Ten sposób wsparto m.in. Archiwum Państwowe w Iwano-Frankowsku oraz Państwowe Archiwum Historyczne Lwowa.
Według doniesień mediów archiwa ukraińskie, w tym archiwum państwowe w Charkowie, zostały już zniszczone w wyniku rosyjskich ataków w ostatnich miesiącach. W wyniku rewolucji na Majdanie w 2013 r. Ukraina szeroko otworzyła wiele archiwów państwowych do użytku obywateli, mediów i badań, udostępniając w ten sposób m.in. akta sowieckich służb specjalnych. Ten zapoczątkowany wówczas proces

Źródło:

Das Bindesarchiv Pressmitteilung

oprac. Jolanta Leśniewska
AP Płock O/Kutno

Poprawiony (wtorek, 08 listopada 2022 20:08)

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology