NIEMCY: Archiwum Historyczne Kruppa w pięknej oprawie

Krupp -nazwa i tradycja tej firmy, jej właścicieli i rodziny są nierozerwalnie związane z Essen i  Villą Hügel. Co więcej, miejsce to reprezentuje styl życia wielkiego mieszczaństwa, a tym samym epokę niemieckiej historii. Dla Alfreda Kruppa von Bohlen und Halbach-Stiftung szczególną misją jest zachowanie tego miejsca i otaczającego je parku dla teraźniejszości i przyszłości.Trzy instytucje – jeden cel: Fundacja Alfrieda Kruppa von Bohlen und Halbach, Archiwum Historyczne Kruppa – również należące do Fundacji Kruppa – oraz Kulturstiftung Ruhr współpracują z powodzeniem, aby utrzymać dla przyszłości archiwum gospodarcze koncernu Kruppa mieszczące się właśnie w tym pięknym obiekcie- udostępnienie społeczeństwu zbiorów koncernu jako dziedzictwa historycznego Niemiec. To miejsce jest równie symbolem etosu ludzi wielkiego kapitału przemysłowego w Niemczech, którzy poza pomnażaniem majątku, mieli na uwadze również dobro społeczne. O zbiorach archiwalnych w 1871  Alfred Krupp, syn założyciela koncernu,powiedział : „Chciałbym, aby to  nie zostało utracone”.

Archiwum Historyczne Kruppa w Essen jest najstarszym niemieckim archiwum gospodarczym i może pochwalić się ponad stuletnią historią. Założone zostało już w 1905 roku przez Friedrich Krupp S.A  i rodzinę właścicieli fabryki. W połowie lat 50-tych XX wieku Archiwum Historyczne Kruppa ulokowano w Willi Hügel. Archiwum Kruppa nieprzerwanie przejmuje źródła, systematycznie je opracowuje, indeksuje i zapewnia ich trwałą ochronę. Zapewnia również obsługę wewnętrzną dla właściciela i Grupy Thyssenkrupp, ale także wspiera zewnętrzne badania historyczne. Promuje edukację historyczną poprzez publikacje, własne prezentacje oraz opiekę nad „Wystawą Historyczną Kruppa”. Ponadto z archiwum z bogatym zasobem fotografii, akt i artefaktów korzystają naukowcy, przedstawiciele mediów, muzeów, urzędy i osoby prywatne.

Zasób archiwum to10 kilometrów akt: najstarszy dokument pochodzi z 1437 roku, ale większość źródeł powstała w XIX i XX wieku. Archiwum przechowuje klasyczne materiały pisane, takie jak akta, książki biznesowe i plany, ale także pocztówki, obiekty muzealne i wiele innych. Jego zasoby audiowizualne mają międzynarodową renomę: zarówno około 2,5 miliona fotografii, jak i filmy –około 5000 rolek – sięgają początków tych mediów. Są tam również dokumenty firm, które zostały połączone w grupę Krupp: Bochumer Verein, Germaniawerft, Grusonwerk, AG Weser, Koppers i wiele innych. Majątki rodziny Krupp odzwierciedlają działalność właścicieli w ich firmie, a także ich rolę w społeczeństwie, polityce, nauce i kulturze.

Chcąc zachować wspomnienia i udostępnić je, trzeba zadbać o właściwe i trwałe zachowanie ich materialnych nośników, dokumentów, fotografii, filmów, taśm, grafik, plakatów i wszelkich innych materiałów archiwalnych. Archiwum Historyczne Kruppa realizuje bieżące projekty dotyczące długoterminowej konserwacji powierzonych mu dokumentów. Może to być kompleksowe odtworzenie pojedynczego dokumentu, ale także czyszczenie szklanych klisz fotograficznych lub masowe odkwaszanie papieru produkowanego przemysłowo – spektrum sięga od mikrofilmowania po digitalizację obszernych zasobów archiwalnych.

Archiwum Historyczne Kruppa regularnie odpowiada na zapytania z całego świata dotyczące tematów z historii Kruppa. Wspiera muzea eksponatami na wystawy lub produkcje telewizyjne ze źródłami obrazu i chętnie umożliwia zainteresowanym przeprowadzenie osobistych badań na miejscu w czytelni po uprzednim pisemnym wniosku i zatwierdzeniu.

Willa Hügel jest – zgodnie z ideą Alfrieda Kruppa von Bohlena i Halbacha – miejscem reprezentacyjnych wydarzeń Fundacji Kruppa. Stanowi stylową oprawę dla ceremonii wręczania nagród naukowych zainicjowanych przez Fundację, spotkań uczestników międzynarodowych programów stypendialnych, konferencji prasowych czy wystaw własnych.

W Niemczech archiwa gospodarce posiadają imponujący zasób oraz znakomitą organizację. W 2010 roku powołano do życia portal dla archiwów gospodarczych „Wirtschaftsarchivportal”-WAP, czyli archiwa gospodarcze bez tajemnic. Za jego sprawą wiadomo: gdzie, kogo i co można znaleźć w licznych przecież archiwach głównie mniejszych i średnich przedsiębiorstw. Portal zawiera wykazy większości archiwów przedsiębiorstw obejmujących niemiecką strefę językową, a więc poza Niemcami Austrię i Szwajcarię. Portal dostarcza danych kontaktowych o przedsiębiorstwach i ich archiwach, a także daje przegląd źródeł historycznych do ich dziejów.

WAP to wspólny projekt Gesellschaft für Unternehmensgeschichte e.V., der Vereinigungdeutscher Wirtschaftsarchivare e.V. i Instituts für bankhistorische Forschung mający na celu przybliżenie i popularyzację tej tematyki w społeczeństwie. Poprzez system wyszukiwania użytkownik uzyskuje możliwość szybkiego kontaktu mailowego z poszukiwanym twórcą i przeglądu jego zasobów archiwalnych. Redakcja portalu na bieżąco aktualizują dane dotyczące przedsiębiorstw.

W Niemczech od 1957 roku aktywnie funkcjonuje również Stowarzyszenie Niemieckich Archiwów Gospodarczych (Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e. V.), które oprócz poradnictwa w zakresie prowadzenia archiwów gospodarczych wydaje specjalistyczne publikacje – jakże deficytowe w naszych realiach, jak chociażby podręcznik „Handbuch für Wirtschaftsarchive. Theorieund Praxis”, czy wydawane od 1967 roku czasopismo „Archiv und Wirtschaft. Zeitschrift für das Archivwesen der Wirtschaft”.

Źródło: Villa Hügel

oprac. Jolanta Leśniewska
AP Płock O/Kutno

Poprawiony (niedziela, 13 listopada 2022 10:26)

 


Alma Mater Europaea

Archive Symposium

Saturday, 09.03.2024, from 9 a.m. to 3 p.m.

Sustainability and dignity in the
context of digitalisation
and artificial intelligence inarchival science

więcej


ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology