NIEMCY: Liczy się nie tylko zysk finansowyi stal –ważna jest również pamięć. Projekt digitalizacji zdjęć fabrycznych Thyssen Hütte 1953-1965

thyssenkrupp Corporate Archives w Duisburgu przejmuje i przechowuje dokumenty o znaczeniu prawnym i historycznym z Grupy thyssenkrupp i byłej Grupy Thyssen wraz z jej spółkami zależnymi i holdingami, Hoesch Group i Stiftung zur Industriegeschichte Thyssen  jako powiernik wiedzy i pamięci o historii gospodarczej Nadrenii. Obejmuje ona działalność koncernu w całym Zagłębiu Ruhry, od firmy Hoesch w Dortmundzie po budowniczego pieców koksowniczych Dr. C. Otto w Bochum i Rheinstahl Group w Essen oraz August Thyssen Hütte i Niederrheinische Hütte w Duisburgu.

Archiwum firmowe trwale zabezpiecza dokumenty, mapy i plany, filmy i fotografie, nośniki cyfrowe, plakaty i medale od połowy XIX wieku do współczesności, aby można było wykorzystać je do badań historycznych oraz rozumienia teraźniejszości i przyszłości.

Archiwum działa od 1961 roku, kiedy to Gertruda Milkereit wraz ze współpracownikami stworzyła archiwum, w którym zabezpieczyła zachowane jeszcze na strychach iw piwnicach dokumenty. Mimo dwóch wojen, okupacji Zagłębia Ruhry i zniszczeń,udało jej się przejąć liczne dokumenty sprzed I wojny światowej. Zgodnie ze swoim wykształceniem bibliotekarskim prowadziła inwentaryzację akt i indeksowanie poprzez katalog słów kluczowych oraz indeks osób i miejsc. Publikowała liczne artykuły historyczne i archiwalne w czasopismach specjalistycznych, ale także w gazecie zakładowej dotyczące historii firmy i ogólnie gospodarki. Jej następcy godnie kontynuowali zapoczątkowane opracowywanie i indeksowanie zbiorów. Od 17 marca 1999 r. archiwum dawnej Thyssen AG pełni funkcję archiwum korporacyjnego dla thyssenkrupp AG i działa jako archiwum korporacyjne thyssenkrupp.

Dużą wagę przykłada się do publikacji zbiorów, zwłaszcza tych audiowizualnych. Obecnie zakończony został projekt digitalizacji 60 tys. fotografii.

1 maja 1954 r. pracownicy August Thyssen-Hütte zebrali się przed bramą fabryki nr 1 w Duisburgu-Bruckhausen na wiecu z okazji Święta Pracy. Gra orkiestra fabryczna i chór fabryczny. Wydarzenie charakteryzuje duch optymizmu i entuzjazmu. Wydarzenie miało nawet  motto „Świętujemy postęp w odbudowie”. Trzy lata po ponownym uruchomieniu zakładu, wraz z uruchomieniem pierwszego wielkiego pieca w 1951 r., pracownicy August Thyssen-Hütte, który do dziś jest głównym zakładem Grupy ThyssenKrupp, fetują swoje święto. – dobrze udokumentowane na zdjęciach fotografia.

To zdjęcie jest jednym z ponad 60 000 zdjęć zrobionych w latach 1953-1963 na terenie zakładu August Thyssen Hütte. Fotografie z tych lat nie tylko przedstawiają odbudowę huty w Duisburgu w latach powojennych i jej szybki rozwój w latach 50-tych ale również  czas „cudu gospodarczego”.

W ramach zakrojonego na szeroką skalę projektu archiwom korporacyjnym thyssenkrupp udało się zdigitalizować ten historycznie ważny zbiór zdjęć, z których większość zachowała się jedynie w postaci niezarejestrowanych negatywów, a tym samym nie tylko zachować fotografie dla potomności, ale także udostępnić zainteresowanym użytkownikom oraz tym, których to może dopiero zainteresować z samego faktu dostępności.

Realizacja projektu była możliwa dzięki programowi finansowania kultury „Wissens Wandel”, za pomocą którego thyssenkrupp Corporate Archive przeprowadziło w 2021 r. digitalizację zbiorów gazet firmowych w celu ich publicznego udostępnienia na stronie internetowej. W nadchodzących latach zdigitalizowane negatywy fotografii fabrycznych będą dalej przetwarzane w celu udostępnienia ich online do badań i zainteresowanej publiczności.

Więcej:

Digitalisierungsprojekt: Die Werksfotografie der August Thyssen-Hütte, 1953-1965

oprac. Jolanta Leśniewska
AP Płock O/Kutno

Poprawiony (poniedziałek, 12 grudnia 2022 17:28)

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology