UKRAINA: 24 grudnia - Dzień Pracowników Instytucji Archiwalnych

W dniu 26 grudnia 2023 r. w sali konferencyjnej Dyrekcji ds. Eksploatacji Zespołu Budynków Centralnych Państwowych Instytucji Archiwalnych Ukrainy w Kijowie (Дирекція з експлуатації комплексу споруд центральних державних архівних установ України; ДЕКС ЦДАУ) odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracowników Instytucji Archiwalnych.

Dzień ten, obchodzony 24 grudnia, ustanowiono w 1998 r., ale jego prapoczątki to 24 grudnia 1993 r., kiedy to Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę „O Narodowym Zasobie Archiwalnym i instytucjach archiwalnych” („Про Національний архівний фонд і архівні установи”). Po raz pierwszy na poziomie legislacyjnym zdefiniowano wówczas podstawy prawne funkcjonowania systemu instytucji archiwalnych niepodległej Ukrainy oraz wprowadzono nową kategorię kultury i prawa – Narodowy Zasób Archiwalny. Dekretem Prezydenta Ukrainy „O Dniu Pracowników Archiwów” z dnia 30 października 1998 r., „biorąc pod uwagę znaczący wkład instytucji archiwalnych Ukrainy w rozwój nauki i kultury narodowej, innych sfer życia społecznego, konieczność dalszego doskonalenia spraw archiwalnych oraz wsparcia inicjatywy pracowników instytucji archiwalnych”, dzień uchwalenia ustawy branżowej został uznany za święto zawodowe ukraińskich archiwistów i odtąd corocznie obchodzony jako Dzień Pracowników Instytucji Archiwalnych.Przewodniczący Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy Anatolij Chromow pogratulował archiwistom dokonań zawodowych, podziękował im za sumienną, wysokiej jakości i efektywną pracę i pozytywne zmiany w branży archiwalnej oraz wręczył specjalne podziękowania, które otrzymały w sumie 43 osoby. Pracownicy archiwów państwowych Ukrainy zostali także uhonorowani podziękowaniami Prezydenta Miasta Kijowa i dyplomami przewodniczącego Państwowej Administracji Rejonu Sołomiańskiego (Солом'янський район) w Kijowie Szczególnie poruszające były podziękowania złożone dwóm pracownikom Centralnego Państwowego Archiwum-Muzeum Literatury i Sztuki Ukrainy, którzy w chwili rozpoczęcia masowej inwazji Rosji na Ukrainę dobrowolnie wstąpili do Sił Zbrojnych Ukrainy.Źródło:

Вручені Подяки Державної архівної служби України

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O. LegnicaPoprawiony (środa, 27 grudnia 2023 18:16)

 


Alma Mater Europaea

Archive Symposium

Saturday, 09.03.2024, from 9 a.m. to 3 p.m.

Sustainability and dignity in the
context of digitalisation
and artificial intelligence inarchival science

więcej


ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology