UKRAINA: Prezentacja „Co rysowali Potoccy?”

Potoccy to jedna z najstarszych i najbardziej znanych ukraińsko-polskich rodzin szlacheckich, dawni posiadacze setek wsi i kilkudziesięciu miast na prawobrzeżnej Ukrainie i w Galicji. Pierwsze wzmianki o Potockich pochodzą z połowy XIII w., lecz rozkwit rodziny przypadł na okres wieków XVII-XIX.
W Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy w Kijowie(Центральний державний історичний архів України, м. Київ; ЦДІАК України) przechowywany jest jeden z największych zbiorów dokumentów rodu Potockich (zespół nr 49 „Потоцькі”, z lat 1413–1918), liczący 6450 jednostek archiwalnych. W jednej z nich, zatytułowanej „Rysunki Stanisława”, zachowały się odręczne rysunki wykonane przez przedstawicieli rodziny - oczywiście nie tylko Stanisława (?). Większość z nich wykonana jest prostym ołówkiem i przedstawia scenki z codziennego życia, portrety poszczególnych osób z rodziny, wizerunki duchownych i wojskowych. Niektóre są podpisane w języku francuskim. Rysunki te są unikatowym źródłem oddającym „wszechświat” Potockich i atmosferę epoki, w której przyszło im żyć.

Archiwum zaprasza do obejrzenia krótkiej e-prezentacji pt. „Що малювали Потоцькі?”.

Źródło: Archium

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O.Legnica

Poprawiony (środa, 14 lutego 2024 17:56)

 


Alma Mater Europaea

Archive Symposium

Saturday, 09.03.2024, from 9 a.m. to 3 p.m.

Sustainability and dignity in the
context of digitalisation
and artificial intelligence inarchival science

więcej


ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology