USA-UKRAINA: Departament Stanu ogłosił projekt ochrony ukraińskich archiwów państwowych

W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zagrażającej ukraińskiej tożsamości i dziedzictwu kulturowemu, w dnu 22 lutego 2024 r. Departament Stanu ogłosił projekt mający na celu ochronę i digitalizację jej państwowych zbiorów archiwalnych.
Projekt, na którego realizację zostanie przeznaczone 645 000 USD, będzie realizowany we współpracy z Międzynarodowym Sojuszem na Rzecz Ochrony Dziedzictwa na Obszarach Objętych Konfliktem (ALIPH) oraz przy wsparciu Inicjatywy na rzecz Ochrony Ukraińskiego Dziedzictwa Kulturowego (The Ukraine Cultural Heritage Response Initiative) Biura Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA. Będzie polegać na szkoleniu ukraińskich archiwistów oraz digitalizacji dokumentów – szczególnie historycznych zapisów w języku ukraińskim - którym grozi zniszczenie w związku z wojną Rosji z Ukrainą. Inicjatywa Departamentu Stanu USA ma na celu zachowanie ukraińskiego dziedzictwa archiwalnego dla zachowania tożsamości narodowej i lepszego zrozumienia historii Ukrainy.

Inicjatywa na rzecz Ochrony Ukraińskiego Dziedzictwa Kulturowego, z ogólnym finansowaniem w wysokości 10,5 mln USD, wspiera wysiłki Ukrainy na rzecz ochrony i naprawy szkód w ukraińskich obiektach dziedzictwa kulturowego i zbiorach, a także rozszerzenie i wzmocnienie partnerstwa publiczno-prywatnych ze społeczeństwem obywatelskim na Ukrainie. Inicjatywa priorytetowo traktuje miejsca dziedzictwa kulturowego i zbiory bezpośrednio dotknięte brutalną wojną Rosji na Ukrainie i jest częścią szerszych globalnych wysiłków Stanów Zjednoczonych w celu zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Więcej:

U.S. Department of State Announces Project to Protect Ukrainian State Archives

Держдепартамент США анонсував проєкт підтримки українських архівів

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O.Legnica


Poprawiony (sobota, 02 marca 2024 07:53)

 


Alma Mater Europaea

Archive Symposium

Saturday, 09.03.2024, from 9 a.m. to 3 p.m.

Sustainability and dignity in the
context of digitalisation
and artificial intelligence inarchival science

więcej


ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology