MRA: Międzynarodowe Warsztaty Archiwalne, Szanghaj 14-21.07.2024

Międzynarodowa Rada Archiwów, wraz z Archiwum Miejskim Szanghaju (Shanghai Municipal Archives) i Uniwersytetem w Szanghaju (Shanghai University) organizują Międzynarodowe Warsztaty Archiwalne pod hasłem: "Globalna społeczność archiwalna w epoce cyfrowej: wyzwania i możliwości"
(Global Archive Community in the Digital Age / La communauté archivistique mondiale à l’ère du numérique : défis et opportunités). Warsztaty odbędą się w dniach 4–21 lipca 2024 r. w Szanghaju.
Warsztaty są przeznaczone dla "zaawansowanych" zawodowo (pośrodku kariery) archiwistów, nauczycieli, badaczy i doktorantów. Celem jest pogłębienie rozumienia zmian jakie zaszły w zawodzie archiwisty za sprawą globalnej cyfryzacji wszystkich obszarów ludzkiej aktywności. Archiwa, dokumentujące ją, w sposób szczególny muszą się do niej dostosować, a przede wszystkim rozumieć zaszłe, zachodzące i te, które nadejdą zmiany.
Warsztaty odbędą się poprzez wykłady, seminaria, wizyty i prezentacje, których tematyka obejmie szeregu tematów, od konserwacji i renowacji po zarządzanie danymi archiwalnymi, wykorzystanie i udostępnianie dziedzictwa archiwalnego. Będzie też szczególną okazją do wymiany doświadczeń zawodowych  z różnorodnych ośrodków archiwalnych.

Wszyscy wybrani uczestnicy warsztatów otrzymają umożliwiające udział stypendium obejmujące zakwaterowanie, wyżywienie i transport lokalny. Uczestnicy z krajów rozwijających się będą mieli również pokryte koszty biletów lotniczych (nie dotyczy to Polski).
Zgłaszać mogą się: członkowie ICA, osoby fizyczne lub beneficjenci instytucji członkowskiej o następującym profilu mogą składać wnioski: Specjaliści w średnim wieku pracujący w instytucjach archiwalnych lub w działach zarządzania informacją w większych organizacjach, z ponad 5-letnim doświadczeniem zawodowym w tej dziedzinie oraz nauczyciele, naukowcy i studenci,  doktorzy habilitowani w dyscyplinach związanych z zarządzaniem zasobami informacyjnymi w instytucjach szkolnictwa wyższego.
W trakcie warsztatów rozwijane będą 4 zagadnienia:
1. Zagadnienie stosowania nowych technologii w odniesieniu do archiwaliów tradycyjnych, papierowych;
2. Archiwalne Dane czyli poszukiwanie odpowiedzi na pytanie  jak era cyfrowa zmienia filozofię zarządzania danymi archiwalnym;
3. Globalne wykorzystanie dziedzictwa archiwalnego w kontekście pogłębienia wiedzy uczestników na temat nowych technologii i tego, jak wykorzystać możliwości, jakie dają w zakresie wykorzystania ich  globalnie do wymiany wiedzy.
4. Kształtowanie nowego obrazu archiwów w epoce cyfrowej czyli budowania nowego wizerunku inteligentnych archiwów, które są otwarte, inteligentne, wygodne i wydajne, a także spełniają oczekiwania użytkowników.

Zgłaszanie uczestników zostanie zostanie zamkniete 18 kwietnia 2024 r. Języki konferencyjne: angielski i chiński.

Informacje szczegółowe: Appel à participants : Atelier international sur les archives, Shanghai, 14-21 juillet 2024

oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O. Bolesławiec

Poprawiony (niedziela, 24 marca 2024 19:43)

 


Alma Mater Europaea

Archive Symposium

Saturday, 09.03.2024, from 9 a.m. to 3 p.m.

Sustainability and dignity in the
context of digitalisation
and artificial intelligence inarchival science

więcej


ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology