Bibliografia polska

  1. red. M. Tarakanowska, E. Rosowska, Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952-2000, Warszawa 2001, ISBN 83-86643-68-4
  2. red. D. Nałęcz, Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich tom I, Szczecin 12- 13 września 2002, Toruń 2003, ISBN 83-89115-04-2 Poblikacja zawiera następujące działy: a. Komputerowe zarządzanie dokumentacją archiwalną b. Archiwa zakładowe c. Archiwa instytucji kulturalnych i naukowych d. Archiwa kościelne e. Konserwacja archiwaliów f. Systemy erukacji archiwistów
  3. red. S. Nawrocki, S. Sierpowski, Metodyka pracy archiwalnej, Poznań 1998, ISBN 83-232-0893-X, wyd. III
  4. red. A. Biernat i A. Laszuk, Archiwa państwowe w Polsce. Przewodnik po zasobach, Warszawa 1998, DiG, ISBN 83-86643-17-X, ISBN 83-7181-029-6
  5. Daria Nałęcz, Europejska polityka dostępu do dokumentacji i archiwów, Warszawa 2004
  6. Ewa Rosowska, Archiwa w polityce Unii Europejskiej. Vademecum, Warszawa 2004
 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology