Pieczęcie Rusi Kijowskiej on-line

Staroruska sfragistyka jest dziedziną słabo znaną w Polsce, choć i na terenie naszego kraju zdarzały się znaleziska ołowianych pieczęci książąt ruskich. Specyfiką zabytków sfragistycznych z ruskiego kręgu kulturowego jest to, że pod wpływem bizantyjskim, odciski pieczęci wykonywane były w metalu. Również konstrukcja wyobrażenia i inskrypcji napieczętnych wzorowana była na bizantyjskich bullach. Dopiero w czasach późniejszych (około XIVw.) tradycyjny materiał pieczętny, ołów, został wyparty przez wosk, później lak, a kształt pieczęci uległ okcydentalizacji.
Z dużym zainteresowaniem należy przyjąć nowotwartą stronę internetową poświęconą pieczęciom Rusi Kijowskiej. Projekt, pilotowany przez Oleksandra Alforowa, stawia sobie za cel opis i klasyfikację znanych pieczęci oraz zbieranie informacji o nowoodkrywanych odciskach tak pieczęci jak i plomb pochodzących z okresu od X do XIVw. To ostatnie zadanie jest szczególnie ważne w czasie, kiedy dzięki wykrywaczom metali część ołowianych pieczęci trafia w ręce prywatne.
Na stronie można będzie zapoznać się z katalogiem ruskich pieczęci i bulli z terenów Ukrainy (działy w budowie), a dziś dostępne są publikacje na temat ruskiej i bizantyjskiej sfragistyki.

Zapraszamy do odwiedzin:  Сфрагістика

oprac. Marcin Hlebionek
UKM Toruń

Poprawiony (niedziela, 16 września 2012 19:34)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology