dr Waldemar Chorażyczewskie, Pieczęć „uszczerbiona” ostatnich Jagiellonów

Artykuł dr Waldemara Chorążyczewskiego stanowi ważny przyczynek do poznana genezy kancelarii pokojowej królów polskich. Odtwarzając dzieje tej instytucji autor wykorzystał w dużej mierze materiały sfragistyczne, owe pieczcie „uszczerbione”, niemal nie funkcjonujące w polskiej literaturze sfragistycznej.

Tekst PDF

oprac. Marcin Hlebionek
 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology