Dariusz Bednarek, Podziały Księstwa Wrocławsko- Legnickiego w świetle zabytków sfragistycznych

Dariusz Bednarek, Podziały Księstwa Wrocławsko- Legnickiego w świetle zabytków sfragistycznych
Tekst był opublikowany w: Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 1444, Prawo 215, 1992, s. 3-17. opublikowano za zgodą autora

TEXT (PDF)
 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology