Międzynarodowa Karta Opisu Sfragistycznego (Pieczęci)

Poniżej prezentujemy Międzynarodową Kartę Opisu Sfragistycznego (Fiche Ddescriptive de Sceau) zalecaną przez Comité de sigillographie Międzynarodowej Rady Archiwów. Pierwszy raz opublikowana w: Manuel d'archivistique. Théorie et pratique des archives publiques en France, Paris 1970, s. 473; Ponownie, wraz z komentarzem dotyczącym opisu w: Project de regels pour l’etablissement de notices descriptives de sceaux, Folia caesaroaugustiana, 1, Zaragoza 1984, s. 97-; oraz Vocabulaire international de la sigilographie, Roma 1990, s. 17-35; 37
Kartę publikujemy wraz z przygotowanym przez nas wstępem.

1. Międzynarodowa Karta Opisu Sfragistycznego  (pdf)

2. Wstęp do Karty Opisu Sfragistycznego (pdf)

Marcin Hlebionek, AP Bydgoszcz
Adam Baniecki, AP Lubań
 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology