Warsztaty ARCHIVES 2.0

Materiały z warsztatów Archives 2.0

Archiwum Główne Akt Dawnych 26 grudnia 2008

Strona warsztatów

Hubert Wajs, Zamiast introdukcji – gdzieś między serwisem społecznościowym a semantycznym Internetem (prezentacja PDF)

Anna Laszuk, Użytkownicy współtwórcami (w archiwach francuskich) (prezentacja PDF)

Marek Marzec, Społeczności portalu Polska.pl

Adam Baniecki, ArchNet branżowy portal archiwistów (prezentacja PDF)

Piotr Tafiłowski, Archives 3.0 (referat PDF)

Poprawiony (czwartek, 18 czerwca 2009 15:14)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology