Czy powstanie archiwum praw człowieka

W trakcie konferencji CITRA w Afryce południowej zrodziła sie idea opracowania międzynarodowego przewodnika do źródeł o gwałceniu praw człowieka. Delegaci, z 70 państw biorący udział w konferencji, zaprosili rządy członków UNESCO do systematycznego opisywania w rejestrze Pamięć Świada (Memoire du Monde) archiwów służb bezpieczeństawa dawnych reżimów. Ministrowie 7 państw Afryki południowej i wschodniej, którzy spotkali sie przy okazji konferencji CITRA, przyjęli "Deklarację o archiwach w Afryce" i ich wykorzystaniu w administracji do dobrego zarządzania.

Delegaci zaapelowali do wszystkich rządów afrykańskich o zmodernizowanie administracji przez związanie ich z narodowymi instytucjami archiwalnymi w zgodzie z regułami dobrego zarządzania i administracyjnej przejrzystości.

na podstawie FLASH oprac. Adam Baniecki

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology