BELGIA: Poszukiwania archiwalne – przewodnik dla użytkowników

Archiwa Państwowe Belgii, przy okazji informacji o ilości zasobu archiwalnego udostępnianego użytkownikom online, przypomniały o sposobach korzystania z zasobu archiwalnego. Z opublikowanej  6 lutego 2018 r. notatki wynika, że zasób archiwów belgijskich liczy 330 km linearnych akt, 38 tys. pieczęci. Pewna cześć tego zasobu jest dostępna w formie zdigitalizowanej online. Cyfryzacji i udostępnieniu online poddano zasób cieszący się najwyższym wykorzystaniem przez użytkowników. Złożyły się nań źródła o charakterze genealogicznym, akta katastralne i dokumentacja związana z I wojną światową.
Na zdigitalizowane źródła genealogiczne złożyły się:
- rejestry parafialne obejmujące 358 rejestrów chrztów, małżeństw i zgonów liczących 49.964 obrazów cyfrowych zawierające 99.928 stron.
- rejestry stanu cywilnego (udostępniono zgodnie z obowiązującym w Belgii prawem akta starsze niż 100 lat) około 1 mln skanów.
- spisy studentów Uniwersytetu w Louvain z lat 1426 – 1797;
Archiwa I wojny światowej objęły: 6000 fotografii, 1000 afiszy, 1200 obrazów, akwarel i karykatur, Akta Państwowego Komitetu Pomocy Żywnościowej 1914 – 1919, sprawozdania parafialne z wojny 1914  - 1918, plakaty rozklejane w Hasselt w latach 1914 – 1919;
Na zdigitalizowany zasób z okresu II wojny światowej złożyły się alfabetyczne wykazy szkód wojennych.
Inne interesujące zdigitalizowane zbiory to: dokumentacja naturalnego ruchu ludności z lat 1841 – 1976; tablice statystyczne Belgii i Konga Belgijskiego 1870 – 1995.

Przeszukiwanie zasobu archiwów belgijskich dokonywane jest poprzez „Silniki przeszukiwacze” (Moteurs de recherche), które umożliwiają przeszukiwanie poprzez kryteria: archiwum, twórcy archiwaliów, osób. Ponadto udostępniony jest zasób Biblioteki Historii Belgii, system wyszukiwania poprzez strony internetowe oraz tematyczne bazy danych. Tematyczne bazy danych składają się z 4 elementów. Można przeszukiwać zasób poprzez opublikowane przewodniki (podzielona na przewodniki po zasobie i inwentarze tematyczne publikowane), abrewiacje (słownik skrótów nazw własnych i pospolitych), typy danych (np.: akta notarialne, akta stanu cywilnego, akta parafii itd.) oraz tzw. etapy (jalon). Ostatnia metoda, polega na formułowaniu zapytania ogólnego kierowanego do wspólnoty badaczy, którzy pomagają w zawężaniu zapytania aż do satysfakcjonującej użytkownika odpowiedzi.
Warto dodać, że publikowane zbiory online posiadają solidnie przygotowane wstępy do inwentarzy.

Na podstawie: Quels documents des Archives de l’État peuvent être consultés en ligne ?

oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec

Poprawiony (wtorek, 13 lutego 2018 21:13)

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology