ROSJA: Konferencja we Władywostoku

Dnia 16 października 2018 r. przedstawiciele Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego Dalekiego Wschodu (Российского государственного исторического архива Дальнего Востока; RGIA) we Władywostoku wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej pt. "Dziedzictwo kulturowe i historyczne Rosji oraz krajów Regionu Azji i Pacyfiku: badania i ochrona", poświęconej 100. rocznicy wyższego szkolnictwa historycznego na Dalekim Wschodzie Rosji.
Archiwum od dawna współpracuje z organizatorami konferencji: Szkołą Sztuki i Nauk Humanistycznych Dalekowschodniego Uniwersytetu Federalnego, Instytutem Dalekowschodnim Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji oraz Towarzystwem Studiów nad Krajem Amurskim.

W ramach wydarzenia, które zgromadziło kilkudziesięciu czołowych i początkujących historyków Dalekiego Wschodu i Chin, przedstawicieli społeczności zawodowej historyków Moskwy i Sankt Petersburau, odbył się okrągły stół poświęcony setnej rocznicy Państwowej Służby Archiwalnej Rosji. Po wysłuchaniu raportu dyrektora RGIA Dalekiego Wschodu A. A. Toropowa o historii archiwów w Rosji, a szczególnie na Dalekim Wschodzie, wymieniono poglądy na temat obecnego stanu i perspektyw rozwoju branży archiwalnej. Poruszono kwestie kadrowego i materialnego wsparia archiwów, przejścia na nowe technologie, dalszej współpracy i wzajemnego wsparcia instytucji kulturalnych, nowych wspólnych projektów i inicjatyw. Uczestnikom zaprezentowano film informacyjny „Jak rozpocząć pracę w archiwum”, przygotowany przez studentów pierwszego roku historii dla archiwum historycznego w ramach przedmiotu "Podstawy działań projektowych".

Więcej: Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (РГИА ДВ).

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica

Poprawiony (wtorek, 06 listopada 2018 17:39)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology