Artykuły

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 SFRAGISTYKA: Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu, red. P. Pokora przy współpracy M. Hlebionka Paweł Gut 1363
2 Сфрагістичний щорічник, Київ 2011, recenzja, Marta Dulczewska Adam Baniecki 3281
3 Marcin Hlebionek, Pieczęć jako obiekt archiwalny. Wybrane problemy Adam Baniecki 2629
4 Robert Forysiak- Wójciński, Tłok Królewskiej pieczęci Jana Olbrachta w Ossolineum Adam Baniecki 4083
5 Marcin Hlebionek, Zasady transkrypcji inskrypcji napieczętnych Administrator 3177
6 Paweł Gut, Problemy inwentaryzacji kolekcji tłoków pieczętnych w Archiwum Państwowym w Szczecinie Administrator 2869
7 Dariusz Bednarek, Podziały Księstwa Wrocławsko- Legnickiego w świetle zabytków sfragistycznych Administrator 2660
8 D. Bednarek, Refleksje i uwagi na marginesie najnowszych badań z zakresu śląskiej sfragistyki książęcej Administrator 2325
9 WOJCIECH KRAWCZUK, PIECZĘCIE ZYGMUNTA III Administrator 2874
10 Jolanta Leśniewska, . Zapomniana pieczęć miasta Kutna ze św. Wawrzyńcem, 1766-1811 Administrator 2286
11 dr Waldemar Chorażyczewskie, Pieczęć „uszczerbiona” ostatnich Jagiellonów Administrator 2345
12 Paweł Gut, O pieczęci Barlinka w okresie międzywojennym XX wieku Administrator 2223
13 Rafał Jaworski, Władca idealny w świetle alegorycznego opisu pieczęci majestatowej Władysława Jagiełły Administrator 2712
14 Marcin Hlebionek, Pieczęcie miast Obwodu Nadnoteckiego (Netze Distrikt) w latach 1772- 1806 Administrator 2587
 
3 - 9 czerwca 2019

Semaine Internationale
des Archives
3 - 9 Juin 2019


Materiały MRA
do pobrania

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology