Artykuły

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 SFRAGISTYKA: Zbiór tłoków i stempli pieczętnych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu, red. P. Pokora przy współpracy M. Hlebionka Paweł Gut 1922
2 Сфрагістичний щорічник, Київ 2011, recenzja, Marta Dulczewska Adam Baniecki 3907
3 Marcin Hlebionek, Pieczęć jako obiekt archiwalny. Wybrane problemy Adam Baniecki 3099
4 Robert Forysiak- Wójciński, Tłok Królewskiej pieczęci Jana Olbrachta w Ossolineum Adam Baniecki 4621
5 Marcin Hlebionek, Zasady transkrypcji inskrypcji napieczętnych Administrator 3719
6 Paweł Gut, Problemy inwentaryzacji kolekcji tłoków pieczętnych w Archiwum Państwowym w Szczecinie Administrator 3299
7 Dariusz Bednarek, Podziały Księstwa Wrocławsko- Legnickiego w świetle zabytków sfragistycznych Administrator 3182
8 D. Bednarek, Refleksje i uwagi na marginesie najnowszych badań z zakresu śląskiej sfragistyki książęcej Administrator 2765
9 WOJCIECH KRAWCZUK, PIECZĘCIE ZYGMUNTA III Administrator 3962
10 Jolanta Leśniewska, . Zapomniana pieczęć miasta Kutna ze św. Wawrzyńcem, 1766-1811 Administrator 2736
11 dr Waldemar Chorażyczewskie, Pieczęć „uszczerbiona” ostatnich Jagiellonów Administrator 2780
12 Paweł Gut, O pieczęci Barlinka w okresie międzywojennym XX wieku Administrator 2622
13 Rafał Jaworski, Władca idealny w świetle alegorycznego opisu pieczęci majestatowej Władysława Jagiełły Administrator 3178
14 Marcin Hlebionek, Pieczęcie miast Obwodu Nadnoteckiego (Netze Distrikt) w latach 1772- 1806 Administrator 3124
 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ

KONFERENCJA

Archiwalne zbiory pieczęci.
Charakterystyka zbiorów,
metody opracowania, konserwacja

Toruń 25-26.10.2021
więcej


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology