Dokument elektroniczny

Narzędzia klasyfikacji dokumentów elektronicznych: zarys problematyki, Justyna Adamus

Przedstawiamy artykuł Pani Justyny Adamus z AP w Katowicach dotyczący newralgicznej obecnie dziedziny jaką jest dokument elektroniczny. Tekst dotyka podstawowych zagadnień- klasyfikacji:

Justyna Adamus, Narzędzia klasyfikacji dokumentów elektronicznych: zarys problematyki

"Wraz z powstaniem i rozwojem nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych gospodarka zaczyna funkcjonować w tzw. rzeczywistości wirtualnej. Rzeczywistości, która jest każdemu z nas coraz bliższa, staje się codziennością, przez co warunkuje sposoby komunikacji publicznej i komfort życia obywateli. Administracja publiczna ulega tym tendencjom i zaczyna wdrażać nowe metody pracy i komunikacji z użytkownikiem.

Zachodzi konieczność archiwizacji oraz organizacji i przechowywania dokumentów elektronicznych, albowiem już dziś wiele istotnych informacji tworzonych w postaci elektronicznej ginie bezpowrotnie mimo, iż stanowią one ważny czynnik rozwoju życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego narodu, stanowiąc przy tym tzw. dziedzictwo kulturalne. Ponadto przez wprowadzenia do szerokiego stosowania podpisu elektronicznego, co zgodnie z ustawą ma nastąpić w sierpniu 2006 roku, jak też rozwiązanie problemu wnoszenia opłat skarbowych przez Internet (tzw. cyfrowe znaczki skarbowe) możliwa będzie realizacja pełnych usług elektronicznych urzędów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, przez cały rok, zgodnie z formułką: "24/7/365".

Całość tekstu w formacie pdf
 

DOKUMENT ELEKTRONICZNY POLSKIE REGULACJE PRAWNE

DOKUMENT ELEKTRONICZNY, PODPIS ELEKTRONICZNY I INFORMATYZACJA PAŃSTWA
Polskie regulacje prawne

Poniżej prezentujemy polskie regulacje prawne dotyczące dokumentu elektronicznego, podpisu elektronicznego i informatyzacji państwa.
Wykaz będzie regularnie aktualizowany.

Ostatnia aktualizacja 23.01.2009.

oprac. Adam Baniecki
 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology