Dokument elektroniczny

FRANCJA: Podrecznik archiwizacji materiałów cyfrowych

"W jaki sposób zapewnić trwałość przechowywania informacji cyfrowych za pomocą technologii podlegającej stałemu rozwojowi. Wszystkie podmioty publiczne i prywatne są już lub będą w przyszłości postawione przed takim wyzwaniem." Informacja cyfrowa jest wrażliwa. Niewiele trzeba aby nośnik na którym jest zapisana uległ uszkodzeniu i stał się nieczytelny. Ryzyko trwałej utraty danych jest olbrzymie.


fot. DAF

Bezpieczne i trwałe przechowywanie informacji cyfrowych, z punktu widzenie ludzkiej aktywności, jest obecnie najważniejszym zadaniem. Dyrekcja Archiwów Francji wydała podręcznik mający pomóc w poruszaniu sie posród tych trudnych zagadnień. Po raz pierwszy, jak podkreśla wydawca, przedstawiona została zebrana wiedza podstawowa (bazowa) wzbogacona licznymi przykładami, majaca ułatwic zrozumienie i stosowanie praktyczne archiwizacji w długim czasie. Zagadnienie ujęto wieloaspektowo biorąc pod uwagę uwarunkowania techniczne, prawne, organizacyjne, strategiczne i historyczne.

Podręcznik jest adresowany do szerokiego kręgu odbiorców, do odpowiedzialnych za systemy informacji w przedsiebiorstwach prywatnych i instytucjiach publicznych, szefów projektów archiwizacji cyfrowej, informatyków, archiwistów i bibliotekarzy, studentów zarządzania informacją i informatyków w archiwach.

L'archivage numérique à long terme. Les débuts de la maturité ?
Manuel édité par la Direction des archives de France
Paris 2009, ISBN 978-2-11-006942-9

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań.

 

 

Henryk Niestrój, dokument elektroniczny- zarys problematyki

Henryk Niestrój, Dokument elektroniczny- zarys problematyki

Prezentujemy tekst opolskiego archiwisty Henryka Niestrója na temet dokumentu elektronicznego. Pochodzi on z 2005r. i należy do jednych z pierwszych zajmujących się tą nową ciągle dziedziną archiwistyki w Polsce.

Poprawiony (poniedziałek, 21 września 2009 17:52)

 

Dokument Elektroniczny - Bibliographies nationaux / Bibliografie narodowe

CZECHY

1. Strategie digitálního archivování, Archivní časopis, 53, 2003, tłumaczenie z języka angielskiego i wstęp Oskar Macek, Michal Wanner, ISBN 80-86466-03-5

 


KANADA / CANADA

1. Jacques Grimard, Gére la préservation à long terme des archives électroniques au préserver le médium et le mesage, w : Archives, tom 27, nr 4/1996

2. Taïk Bourhis, Les archives électroniques: La question de l'intégralité, w: Archives, tom 32, nr 1/2000-2001

3. Nicole Périat, Politique de gestion du courriere électronique: des mesures à prendre, w: Archives, tom 29, nr 1/1997- 1998

4. Yves Marcoux, Les formats des documents électroniques en archivistique. La solution au problème des archives électroniques passe-t-elle obligatoirement par les formats normalisés des documents structurés, w: Archives, tom 26, nr 1-2 / 1994- 1995 Tekst on-line niedostępny.

5. François Daoust, S A T O (Systčme d'analyse de texte par ordinateur) Version 4.0
Manuel de référence Service d'analyse de textes par ordinateur (ATO)

Université du Québec ŕ Montréal, 1996


FRANCJA / FRANCE

1. red. C. Dhérent, Les archives électroniques. Manuel pratique, Paris 2002, ISBN 2-911601-33-5 (Direction des Archives de France), ISBN 2-11-005131-0 (La documentation française) Podręcznik w całości dostępny na stronach Dyrekcji Archiwów Francji pod adresem http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/archivistique/index.html Obecnie jest tłumaczony na jęcyk serbo- chorwacki i będzie wydany przez archiwa chorwackie.Warto dodać, że podręcznik jest wynikiem wieloresortowej współpracy.

2. Bulletin des Archives de France sur la DTD (EAD) Biuletyn Archiwów Francji na temat DTD(EAD) ukazuje się od 1 lutego 2000r., ostatni numer 14, opublikowano w grudniu 2003. A w nim: - EAD dla opisu kontekstualnego, EAC (Encodet Archival Context) - Seminarium na temat środków ewidencyjnych elektronicznych, Canaberra, 31października 2003 -EAD w centrum historycznym Archiwów Narodowych [Francji] -EAD i archiwalia liceum Louise-le-Grand - Porady DAMS dla eksploatacji i zarządzania on-line archiwami historycznymi - MidosaXML: nadzędzie do redagowania inwentarzy on-line lub drukowanych - EAD w Szwajcarii - Zawodowe (głównie informacje dotyczące projektu PLEADE) - Przeczytane dla was (recenzja tekstu Sarah Higgins, Implementing EAD: the experiance of the NAHSTE project w: Journal of the Society of Archivist, vol. 24, No.2, 2003)

3. Bulletin des Archives de France sur l'archivage à long terme des documents électroniques , biuletyn ukazuje się od czerwca 2000r. jako kwartalnik

4. Du droit et des libertés sur internet  format pdf


NORWEGIA

1. Elektroniske privatarkiver


WĘGRY / MAGYAR

1. praca zbiorowa, The archival preservation of electronic records in Hungary


MIĘDZYNARODOWA RADA ARCHIWALNA / INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES

1. Authenticity of Electronic Records: A Report by ICA to UNESCO (ICA Study 13-1), Claes Granstrom, Torbjorn Hornfeldt, Gary M. Peterson, Maria Pia Rinaldi Mariani, Udo Schafer, Josef Zwicker. FORMAT PDF

2.Authenticity of Electronic Records: A Report Prepared for UNESCO and the International Council on Archives (ICA Study 13-2), Laura Millar FORMAT PDF

3. Guide pour la mise en oeuvre de la DTD EAD 2002 au Centre historique des Archives nationales (CHAN) (version 4 pour le Web, octobre 2004) par Florence Clavaud. (Podręcznik użytkownika DTD/EAD 2002 w Centrum Historycznym Archiwów Narodowych)

 

Dokument Elektroniczny - Bibliografia polska

  1. red. E Rosowska, Archiwa w postaci cyfrowej. Materiały międzynarodowych warsztatów DELOS CEE,Warszawa 2003, ISBN 83-89115-21-2
  2. oprac. National Library of Australia, Ochrona Dziedzictwa Cyfrowego. Zalecenia, Warszawa 2003, tłum. I. Sojka, ISBN 83-89115-22-0
  3. Adam Gałuch, Instrukcja postępowania z dokumentami elektronicznymi organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych z komentarzem, Gdańsk 2007, ISBN 978-83-742640-9-9
  4. Kazimierz Schmidt, Dokumenty elektroniczne w podmiotach publicznych: struktura, postępowanie i przekazywanie do archiwów państwowych. Co wynika z nowych rozporządzeń MSWiA wydanych na podstawie ustawy archiwalnej. Szkolenie dla pracowników archiwów państwowych dotyczące dokumentu elektronicznego. Warszawa 8, 15 maja 2007, na prawach rękopisu
 

Dokument Elektroniczny- Radosław Petermann

Z wielką przyjemnością prezentujemy tekst Pana Radosława Petermanna, Dokument elektroniczny. Tekst znalazł się w części głównej, a nie artykułach ze względu na fakt prezentowania przez autora zagadnień podstawowych związanych z elektronicznym dokumentem. Tekst powstał w oparciu o wygłoszony przez autora, na zebraniu naukowym w 2001r. w Archiwum Państwowym w Łodzi, referat pod tym samym tytułem.

Format: PDF

 
Więcej artykułów…
Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2016 poz.352)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology