Wydarzenia

POLSKA: "ZoSIA vs AtoM. Dwa systemy do zarządzania zasobem archiwalnym." Seminarium w Warszawie.

W dniach 23- 24 stycznia w Warszawie w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odbędzie się seminarium poświęcone dwóm systemom informacji archiwalnej używanym w archiwach państwowych. Zintegrowany System Informacji Archiwalnej - ZoSIA opracowany w ostatnich latach przez Narodowe Archiwum Cyfrowe został w 2009 wdrożony i zastąpił, w archiwach państwowych w Poznaniu i Lublinie, użytkowane w pozostałych archiwach bazy danych SEZAM i IZA. Dane z systemu włączone są do centralnej wyszukiwarki dostępnej w serwisie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Posiada własny interface online Szukaj w Archiwach.
Access to Memory (AtoM) - "Dostęp do pamięci" jest, lansowanym przez Międzynarodową Radę Archiwów, wolnym oprogramowaniem zgodnym z międzynarodowymi standardami archiwalnymi ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF i ISDIAH oraz kanadyjska normą RAD. Na zlecenie MRA prace nad AtoM-em prowadzi kanadyjska firma Artefactual. W 2012 r. firma rozpoczęła migrację danych kanadyjskich do systemu AtoM, w którym ma być prezentowany zasób na sztandarowej stronie archivescanada.ca. Podobne prace od 2008 r. rozwijane są w uniwersyteckich archiwach Australii.
W Polsce  od 2011 r. system testowany jest w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, ale dopiero w drugiej połowie 2012 r., po pojawieniu się wersji AtoM 1.3., rozpoczęto masową migrację z baz danych Sezam i IZA 4.

Pomimo sensacyjnie brzmiącego tytułu seminarium, obu zespołom zależy na podzieleniu się doświadczeniami wynikającymi z pracy nad różnymi narzędziami informatycznymi służącymi wspólnemu celowi- rzetelnej i przejrzystej informacji o zasobie archiwalnym, a także bezpośredniej z nim pracy.

Seminarium otworzy Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Prof. Władysław Stępniak. Po części  teoretycznej odbędzie się panel dyskusyjny, prowadzony przez dr Andrzeja Biernata, zastępcę Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, z udziałem uczestników i członków obu zespołów. W części teoretycznej omówione zostaną następujące zagadnienia:

1.  ZoSIA – geneza projektu, ref. Maciej Zdunek (NAC)
2.  AtoM – geneza projektu, ref. Tomasz Broniszewski (ArchNet), Janusz Gołaszewski (AP Wrocław)
3.  ZoSIA – założenia systemu, ref. Wojciech Woźniak (NAC)
4.  AtoM – założenia systemu, ref. Dariusz Bednarek (AP Wrocław)
5.  ZoSIA – prezentacja systemu na podstawie pytań, ref. Maciej Zdunek, Justyna Soliwoda (NAC)
6.  ZoSIA w opinii użytkowników, ref. Marcin Buczek (AP Lublin), Elżbieta Rogal (AP Poznań)
7.  AtoM – prezentacja systemu na podstawie pytań, ref. Rafał Raczyński, Jan Drozd, Marek Okólski, udział: Dariusz Bednarek, Adam Baniecki (AP Wrocław)
8.  AtoM w opinii użytkowników, ref. Jan Drozd (AP Wrocław)
9.  ZoSIA – praktyczne zastosowanie i perspektywy rozwoju, ref. Hanna Staszewska (AP Poznań), Maciej Zdunek (NAC)
10. AtoM – praktyczne zastosowanie i perspektywy rozwoju, ref. Adam Baniecki (AP Wrocław Oddział w Lubaniu).

 

Hanna Staszewska (AP Poznań) i Adam Baniecki (AP Wrocław O/Lubań)

Poprawiony (czwartek, 17 stycznia 2013 22:19)

 

Polska: Sprawozdanie z konferencji „Polonica bliżej kraju”

Sprawozdanie z konferencji „Polonica bliżej kraju”
Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, 25 października 2012 r.

Instytut Pamięci Narodowej po raz kolejny zorganizował konferencję z okazji Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego, ustanowionego przez UNESCO. Konferencja odbyła się w siedzibie Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie.
Przybyłych gości przywitał dr Łukasz Kamiński, prezes IPN, następnie głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Rottermund, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Obradom przewodniczył dr hab. Jacek Sawicki, kierownik Sekcji Opracowywania Dokumentacji Audiowizualnej BUiAD IPN.
Pierwszy mówca, dr hab. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, przedstawił referat pt. „Podstawy prawne procesu restytucji i przejmowania archiwaliów polskich”. Podkreślił znaczenie archiwaliów jako zbiorów tytułów prawnych dla administrowania określonym terytorium, co w konsekwencji doprowadziło do sformułowania zasad archiwalnych: proweniencji terytorialnej archiwaliów oraz pertynencji funkcjonalnej. Dzięki ich zastosowaniu udało się rozstrzygnąć wiele sporów międzynarodowych, jednak nie wszystkie zostały pomyślnie rozwiązane. Dlatego w 1978 r. UNESCO, przy pomocy Międzynarodowej Rady Archiwów sformułowało koncepcję wspólnego dziedzictwa archiwalnego i wspólnej własności archiwalnej – reguła ta zyskuje coraz powszechniejszą akceptację wśród międzynarodowej społeczności archiwistów.

Poprawiony (czwartek, 22 listopada 2012 20:23)

Więcej…

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Dokumenty Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945

Archiwum Akt Nowych oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej wystąpiły z inicjatywą zorganizowania konferencji naukowej "Dokumenty Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945" poświęconej oryginalnym dokumentom wytworzonym w latach 1939-1945 w strukturach Armii Krajowej, Delegatury Rządu RP na Kraj, Kierownictwa Walki Cywilnej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz organizacji scalonych z AK.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 października 2012 r. w Warszawie.

Program konferencji

Więcej informacji - link

Poprawiony (niedziela, 21 października 2012 20:00)

 

Jubileusz Profesora Andrzeja Tomczaka

Nie ma chyba wśród polskich archiwistów nikogo, komu nazwisko Profesora nie byłoby znane. Pracownik Archiwum Państwowego w Łodzi, później związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, znawca dziejów polskich archiwów, badacz dawnych kancelarii, geografii historycznej, regionalista, wydawca źródeł, członek licznych zespołów naukowych i grup eksperckich. Ale przede wszystkim nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń archiwistów. Właśnie dzięki jego zaangażowaniu w dydaktykę, każdy z nas nosi w sobie cząstkę Jego wiedzy, którą zyskaliśmy bądź to poprzez bezpośrednie z Nim spotkania, bądź też za pośrednictwem własnych nauczycieli a uczniów Profesora.
Dwunastego września Profesor Andrzej Tomczak obchodzi jubileusz dziewięćdziesiątych urodzin.
Z tej okazji redaktorzy i współpracownicy ArchNetu pragną złożyć Panu Profesorowi życzenia wielu lat zdrowia i twórczej aktywności.
Ad multos Annos!

Poprawiony (środa, 12 września 2012 08:30)

 

POLSKA: XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – Wrocław 2012

Tradycyjnie po zakończeniu VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich rozpoczęły się obrady kolejnego – XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Miejscem obrad była siedziba Archiwum Państwowego we Wrocławiu, gdzie w sali wystawienniczej zebrało się przeszło 170 delegatów oddziałów SAP z całej Polski. W czasie obrad, odbywających się w dniach 7-8 września 2012 r., podsumowano pięcioletnią kadencję ustępujących władz Stowarzyszenia, zmieniono niektóre punkty statutu, jak również dokonano wyboru nowych władz. Prezesem został Kazimierz Jaroszek – dyrektor Archiwum Państwowego w Radomiu, który zastąpił Jarosława Porazińskiego – sprawującego tę funkcję przez ostatnie dwie kadencje. Nowowybrany – 23-osobowy – Zarząd Główny wyłonił spośród siebie również Prezydium w osobach: Eugeniusz Borodij, Andrzej Jabłoński, Marlena Koter, Andrzej Majchrzak, Krzysztof Stryjowski, Eugenia Szymczuk i Piotr Zawilski.
W czasie Zjazdu nie podjęto decyzji o zmianach dotyczących form i kierunków dalszego działania Stowarzyszenia uznając, iż należy kontynuować dotychczasowe działania, przynoszące wymierne korzyści gospodarcze, przekładające się bezpośrednio na działania statutowe.
Zjazd jednogłośnie obdarzył tytułem Członka Honorowego SAP kol. Helenę Kułdo – długoletniego wicedyrektora Archiwum Państwowego we Wrocławiu i wieloletniego aktywnego działacza Stowarzyszenia.

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław O/Jelenia Góra

Poprawiony (poniedziałek, 10 września 2012 17:52)

 
Więcej artykułów…
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology