Wydarzenia

POLSKA: XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – Wrocław 2012

Tradycyjnie po zakończeniu VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich rozpoczęły się obrady kolejnego – XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Miejscem obrad była siedziba Archiwum Państwowego we Wrocławiu, gdzie w sali wystawienniczej zebrało się przeszło 170 delegatów oddziałów SAP z całej Polski. W czasie obrad, odbywających się w dniach 7-8 września 2012 r., podsumowano pięcioletnią kadencję ustępujących władz Stowarzyszenia, zmieniono niektóre punkty statutu, jak również dokonano wyboru nowych władz. Prezesem został Kazimierz Jaroszek – dyrektor Archiwum Państwowego w Radomiu, który zastąpił Jarosława Porazińskiego – sprawującego tę funkcję przez ostatnie dwie kadencje. Nowowybrany – 23-osobowy – Zarząd Główny wyłonił spośród siebie również Prezydium w osobach: Eugeniusz Borodij, Andrzej Jabłoński, Marlena Koter, Andrzej Majchrzak, Krzysztof Stryjowski, Eugenia Szymczuk i Piotr Zawilski.
W czasie Zjazdu nie podjęto decyzji o zmianach dotyczących form i kierunków dalszego działania Stowarzyszenia uznając, iż należy kontynuować dotychczasowe działania, przynoszące wymierne korzyści gospodarcze, przekładające się bezpośrednio na działania statutowe.
Zjazd jednogłośnie obdarzył tytułem Członka Honorowego SAP kol. Helenę Kułdo – długoletniego wicedyrektora Archiwum Państwowego we Wrocławiu i wieloletniego aktywnego działacza Stowarzyszenia.

oprac. Ivo Łaborewicz
AP Wrocław O/Jelenia Góra

Poprawiony (poniedziałek, 10 września 2012 17:52)

 

POLSKA: VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich – Wrocław 2012

W dniach 5-7 września 2012 r. we Wrocławiu obradował VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, pod hasłem „Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich (SAP) oraz Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych (NDAP). To zwoływane co pięć lat, największe spotkanie pracowników i miłośników akt i archiwaliów z Polski, zgromadziło blisko 750 osób, reprezentujących archiwa państwowe, społeczne, prywatne, samorządowe i kościelne. Obecni byli również goście z zagranicy (m.in. z: Austrii, Czech, Węgier, Słowacji). Listy okolicznościowe do zebranych skierowali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Wojewoda Dolnośląski Marek Skorupa oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec. Niestety, swego przedstawiciela nie przysłał prezydent miasta Wrocławia. Wśród obecnych gości honorowych znaleźli się ponadto: dr Wojciech Rafał Wiewiórowski – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dr Łukasz Kamiński – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, rektorzy Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, w murach której odbyło się większość paneli dyskusyjnych oraz obie sesje plenarne.
Oficjalnego otwarcia Zjazdu dokonali: prezes SAP, prof. Jarosław Poraziński, przewodnicząca wrocławskiego Oddziału SAP, dr Lucyna Harc oraz Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, prof. Władysław Stępniak, który następnie przedstawił wykład pt. „Narodowy zasób archiwalny w epoce cyfrowej”. Wcześniej wykład o dziejach wrocławskich archiwaliów zaprezentował prof. Rościsław Żerelik, a sesję plenarną zakończyło – wygłoszone po angielsku – wystąpienie Thomasa Aignera (ICARUS, Wiedeń), pt. „Komplementarność i synergia – zasady funkcjonowania archiwów w erze cyfrowej” (Complementarity and Synergy – Basic principles of the digital era in archives).

Poprawiony (poniedziałek, 10 września 2012 18:38)

Więcej…

 

POLSKA: „Ocalone od niepamięci... Co kryją archiwa osobiste uczonych i twórców?” Kraków, 21 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie z Posiedzenia Naukowego w Archiwum Nauki PAN i PAU „Ocalone od niepamięci... Co kryją archiwa osobiste uczonych i twórców?” Kraków, 21 czerwca 2012 r.

W posiedzeniu wzięli udział pracownicy Archiwum Nauki, przedstawiciele Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, archiwów państwowych, bibliotek, Archiwum PAN oraz inne osoby zainteresowane tematyką.
Posiedzenie otworzył Sekretarz Generalny PAU prof. Jerzy Wyrozumski, przypominając, iż Archiwum Nauki jako samodzielna placówka obchodzi 10-lecie istnienia. Podkreślił jej znaczenie jako miejsce pozyskiwania, przechowywania, opracowywania i udostępniania spuścizn po uczonych.

Obrady prowadził dr Janusz Pezda.
Z okazji 10-lecia kwiaty i życzenia odebrała dyrektor Archiwum Nauki dr Rita Majkowska, która wygłosiła referat wprowadzający pt. „Bogactwo, różnorodność, rozproszenie. Archiwum osobiste (spuścizna) okiem archiwisty”.
Następnie prof. Zdzisław Pietrzyk (Biblioteka Jagiellońska) w wystąpieniu zatytułowanym „Opracowanie spuścizn dawniej i dziś” omówił różnice w opracowaniu rękopisów w bibliotekach i archiwaliów w archiwach. Wspomniał o rozproszeniu zbiorów polskich i zaapelował o elektroniczne scalenie informacji o nich.

Poprawiony (środa, 04 lipca 2012 15:52)

Więcej…

 

POLSKA: „Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją” odbyły się III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne.

W dniach 17-18 listopada pod hasłem „Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją” odbyły się III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Organizatorem konferencji był Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Gmina Miasta Toruń. Obrady odbywały się w Collegium Humanisticum oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej.
Tegoroczne Konfrontacje kończyły cykl imprez poświęconych uczczeniu sześćdziesięciolecia toruńskiej archiwistyki.
Program, niezwykle bogaty rozpoczynała sesja plenarna.
Wszystkich przybyłych w imieniu UMK powitał kierownik naukowy konferencji - prof. UMK Waldemar Chorążyczewski.
Z ramienia Gminy Miasta Toruń gości przywitał wiceprezydent Torunia – Ludwik Szuba.
Następnie Waldemar Chorążyczewski przedstawił zebranym krótko historię toruńskiej archiwistyki.

Poprawiony (wtorek, 06 grudnia 2011 00:52)

Więcej…

 

POLSKA: V Zjazd Sympatyków i Uczestników Internetowego Forum Archiwalnego IFAR

W dniach 6-7 października 2011 r. odbył się w Toruniu V Zjazd Sympatyków i Uczestników Internetowego Forum Archiwalnego IFAR. Obrady odbywały się w nowym budynku Collegium Humanisticum na Bielanach. W obradach uczestniczyli członkowie i sympatycy IFAR, wykładowcy oraz studenci UMK.
Na początku spotkania administrator forum Rafał Magryś (NAC) przywitał gości i odczytał list Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych prof. Władysława Stępniaka, skierowany do uczestników forum, z pozdrowieniami i życzeniami owocnych obrad.
Następnie głos zabrał dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego, dr Nikodem Bończa Tomaszewski, który podkreślił rolę forum jako miejsce spotkań archiwistów cyfrowych.  
Rafał Magryś w wystąpieniu pt. IFAR - historia udanej inicjatywy przypomniał początki forum oraz przedstawił podstawowe statystyki dotyczące najpopularniejszych wątków i najaktywniejszych uczestników.
Hanna Staszewska  (AP Poznań) przedstawiła referat Czy komisje metodyczne w archiwach są potrzebne i dlaczego warto o tym rozmawiać?, będący próba podsumowania i przypomnienia popularnego 4 lata temu wątku na IFAR. Komisje metodyczne, działające w archiwach od 1955 r. objęły swymi kompetencjami ogromny obszar działalności, związany przede wszystkim z opiniowaniem i zatwierdzaniem pomocy archiwalnych. Stan pomocy ewidencyjnych, za które od 55 lat odpowiadają komisje, jest wysoce niezadowalający, a obecnie procedura zatwierdzania inwentarzy trwa często dłużej niż samo jego opracowanie. W  formule realizowanej od 1955 r. komisje nie są potrzebne w w archiwach, a szansą na usprawnienie ich prac jest opracowanie nowych przepisów o inwentarzu elektronicznym oraz system ZoSIA.

Poprawiony (wtorek, 29 listopada 2011 13:39)

Więcej…

 
Więcej artykułów…
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology