Technologie narodowe

TANAP - Holandia

TANAP (Towards A New Age Age Partnership)jest pierwszym wdrożeniem technologii EAD przez Holenderskie Archiwum Narodowe. Jego celem jest udostępnienie inwentarzy Kompanii Wschodnioindyjskiej (V.O.C.- Verenigde Oostindische Campagnie. Adaptacją do schematu EAD objęto okokoło 60 inwentarzy przechowywanych nie tylko w Holenderskim Archiwum Narodowym ale taże w krajach gdzie VOC prowadziła swoją działalność (od Przylądka Dobrej Nadziei po Japonię).

Polska bibliografia projektu TANAPA: Hanno de Vries, Jasmjn van den Berg, Doświadczenia Holenderskiego Archiwum Narodowego z EAD: Pilotażowy projekt Kompanii Wschodnioindyjskiej j jego następcy, [w:]red. Ewa Rosowska, Archiwa w Postaci cyfrowej, Warszawa 2003,ISBN 83-89115-21-2

 

 

Strona projektu TANAP

 

Mémoire des Hommes- Francja

Francuski program "Mémoire des Hommes" - pamięć o ludziach realizowany od 1999r., którego zakończenie zaplanowano na rok 2005 już dziś jest olbrzymim sukcesem francuskich archiwistów i inżynierów. Realizowany przez francuskie Ministerstwo Obrony (jest to tradycyjnie niezależny od Dyrekcji Archiwów Francji resortowy pion archiwalny) projekt ma na celu udostępnienie w internecie baz danych zawierających informacje o ludziach, którzy zginęli za Francję. Docelowo bazy danych mają zawierać informacje o zabitych w konfliktach od 1789r.. Największą bazą jast baza dla lat 1914- 1918 obejmująca 1,6 mln rekordów osób zabitych lub zmarłych w wyniku I Wojny Światowej. Cezura zamykająca epokę nie kończy się na roku 1918, ponieważ ludzie umierali także w latach późniejszych z powodu uszczerbku na zdrowiu doznanym w wyniku wojny. Głównym źródłem podlegającym badaniu i obróbce były karty medyczne zmarłych Dwudziestoczteroosobowy zespół w ciągu 11 miesięcy zdigitalizował tj zeskanował 1,4 mln dokumentów. Przygotowano program OCR czytający pismo ręczne z kart medycznych, który uporał się z około 70 % kart. Pozostałe 30% trzeba było wprowadzić ręcznie. Koszt projektu to 1,6mln euro czyli 1 rekord zamykał się kwotą 1 euro. Dostępna jest baza danych oraz skany kart medycznych wyposażone w odpowiednie maski ukrywające te części informacji o zmarłym pacjencie, których nie można ujawniać ze względu na francuską ustawę o ochronie danych osobowych. W praktyce dowiemy się kto i gdzie zmarł, ale nie dowiemy się co było przyczyną zgonu. Informacje zastrzeżone są dostępne po udowodnieniu interesu prawnego. Od strony technicznej projekt został wykonany w technologii XML i php

Strona projektu Mémoire des Hommes

 

MASTER - UK

MASTER jest finansowanym przez Unię Europejską projektem mającym na celu stworzenie sieciowego katalogu manuskryptów średniowiecznych z archiwów i bibliotek europejskich. W ramach projektu opracowano standard komputerowego opisu manuskryptów. Dla celów projektu stworzono oprogramowanie, które pozwoliło przetestować opis na około 2000 dokumentów. Projekt MASTER jest rozwijany w ramach IV programu ramowego UE Telematyka dla Bibliotek.

Strona projektu MASTER

 

MIDOSA - Niemcy

Od 1997r Szkoła Archiwalna w Marburgu przygotowywała projekt o nazwie Midosa-onLine, którego celem było stworzenie instrumentu pozwalającego tworzyć pomoce archiwalne on-line. Wynikiem tej pracy jest projekt Midosa. Obecnie kończona jest najnowsza wersja programu, już na platwormie XML o nazwie Midosa-XML. Najważniejszą cechą Midosy jest jej kompatybilność z EAD.

Strona projektu Midosa
 

Parchment's Digital Images Archive - Litwa

Z początkiem 2004r. został uruchomiony finansowany przez UNESCO projekt udostępniania on-line 1412 pergaminów przechowywanych w Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Projekt o nazwie Parchment's Digital Images Archive w chwili obecnej daje dostęp do 121 najstarszych, wytworzonych pomiędzy 1187 a 1500r. pergaminów. Każdy z dokumentów prezentowany jest w formacie JPG w rozdzielczości 75 dpi. Każdy posiada opis składający się z:

1. sygnatury 2. tytułu 3. cyfrowych parametrów 4. miejsca wystawienia 5. datacji dokumentu 6. zwartość dokumentu (regest) 7. postskryptów i sygnatur 8. opisów pieczęci 9. określenia języka dokumentu 10. danych fizycznych o dokumencie 11. iluminacji dokumentu 12. dokumentów powiązanych 13. informacji o wystawcy lub występujących w dokumencie osób 14. bibliografii

W opisie dokumentów wyraźnie widoczne jest zastosowanie międzynarodowego standardu opisu materiałów archiwalnych ISAD(G).

Dięki zdigitalizowaniujednej z najcenniejszych litewskich kolekcji źródeł historycznych, pergaminowe dokumenty, dotąd dostępne jedynie specjalistom, stały się materiałem źródłowym ogólnodostęnym. Zawierają one skany dokumentów królewskich, papieskich, , donacje, traktaty międzynarodowe.

Ich historyczna wartość dla badaczy jest trudna do przecenienia. Prezentowane dokumenty zawieraja dane dotyczące historii politycznej, gospodarczej, socjalnej, relacji familijnych, informacje geograficzne, geologiczne i lingwistyczne. Prezentowany materiał dotyczy istotnych momentów historii Litwy, Polski, Białorusi, Rosji, Łotwy i Estonii, a także Niemiec Austrii i Watykanu.

Kolekcja pergaminów Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie jest największym i najpoważniejszym tego typu zbiorem w trzech krajach bałtyckich. Program Parchment's Digital Images Archive jak się zdaje jest jednym z najpoważniejszych, najlepiej przygotowanych i najbardziej użytecznych programów także do histotii Polski.

Wejście do kolekcji

oprac. Adam Baniecki

 
Więcej artykułów…
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ

KONFERENCJA

Archiwalne zbiory pieczęci.
Charakterystyka zbiorów,
metody opracowania, konserwacja

Toruń 25-26.10.2021
więcej


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology