ROSJA: „1939. Początek drugiej wojny światowej” - wystawa

20 sierpnia 2019 r. w Sali Wystawowej Archiwów Federalnych w Moskwie odbędzie się wernisaż wystawy historyczno-dokumentalnej „1939. Początek drugiej wojny światowej”, zorganizowanej przez Federalną Agencję Archiwalną, Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe, Departament Historyczno-Dokumentalny Rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Rosyjskie Towarzystwo Historyczne przy wsparciu Funduszu Grantów Prezydenckich.
Oryginalne dokumenty archiwalne, kroniki filmowe, zdjęcia, obiekty muzealne - w sumie około 300 eksponatów – opowiedzą o wydarzeniach, które doprowadziły do wybuchu światowego konfliktu; i, jak napisano na stronie archiwów Rosji, pozwolą „zrozumieć przyczyny niepowodzenia utworzenia szerokiej koalicji antyhitlerowskiej z udziałem ZSRR, a także logikę działań przywódców sowieckich w zaistniałej sytuacji międzynarodowej”. Projekt jest kontynuacją wystawy historyczno-dokumentalnej „Monachium-38. Na granicy katastrofy ”, która miała miejsce jesienią 2018 r.

Obecna ekspozycja obejmie okres od likwidacji Czechosłowacji jako suwerennego państwa w marcu 1939 r., poprzez rosnące wpływy hitlerowskich Niemiec w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej, do pogłębienia się globalnego kryzysu politycznego latem 1939 r. i niemiecki atak na Polskę 1 września 1939 r.
Wśród wielu innych, na ekspozycji znajdą się dokumenty dotyczące przygotowań Niemiec do ataku na Polskę, wytyczne Najwyższego Dowództwa Wehrmachtu, protokoły ze spotkań Hitlera z kierownictwem Wehrmachtu na temat zadań w przyszłej wojnie, materiały wywiadu sowieckiego na temat planów agresji wobec Polski, informacje o koncentracji i ruchu wojsk niemieckich. Wystawione mają być m.in. oryginały sowiecko-niemieckiego traktatu o nieagresji oraz tajnego protokołu dodatkowego w sprawie wyznaczenia obszarów zainteresowania Niemiec i ZSRR (z 23 sierpnia 1939 r.).

Więcej: Историко-документальная выставка «1939 год. Начало Второй мировой войны»

oprac. Edyta Łaborewicz
Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Oddział w Legnicy

Poprawiony (środa, 14 sierpnia 2019 07:29)