POLSKA: Łódź, Konferencja „Dni Digitalizatora” 2022

Ósmą edycję Dni Digitalizatora mamy już za sobą. Tegoroczna odbyła się w dniach 29-30 września 2022 r. i była tym bardziej szczególna, że została zorganizowana przez Narodowe Archiwum Cyfrowe po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Ponadto, po raz pierwszy zlokalizowana została poza Warszawą. Wybór miejsca padł nieprzypadkowo na Muzeum Kinematografii w Łodzi, w szczególności że tematyka obrad koncentrowała się na zagadnieniach związanych z digitalizacją materiałów audiowizualnych.
Spotkanie podzielone zostało na dwa bloki tematyczne.

Pierwszy skupił się wokół problematyki zamówień publicznych w kontekście realizowania digitalizacji w ramach usługi zewnętrznej, m.in.: jak opracować dobry SIWZ i OPZ oraz jak przygotować filmy do digitalizacji, w tym jakie działania należy podjąć w ramach profilaktyki konserwatorskiej.
Drugi natomiast dotyczył teorii i praktyki digitalizacji materiałów audiowizualnych: od identyfikacji nośników (rodzaje i formaty), poprzez ich właściwe zabezpieczenie oraz sposób przechowywania, po kontrolę jakości plików cyfrowych.
Uczestnicy spotkania mieli również sposobność włączenia się w dyskusję, doprecyzowania omawianej tematyki oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, z czego skwapliwie skorzystali. Nie zabrakło też okazji do wymiany między nimi refleksji z dotychczasowych doświadczeń z pracy nad cyfryzacją zasobu archiwalnego.
Szczegóły programu dostępne są w poniższym linku: Dni digitalizatora.
Zainteresowani zwiedzili Muzeum, obejrzeli filmy szkoleniowe nt. digitalizacji oraz prezentację wirtualnej rzeczywistości związanej z wrakiem transatlantyku MS Piłsudski w goglach 3D.
Jednocześnie warto podkreślić, że z racji rozgrywającego się obecnie przesilenia geopolitycznego, znaczenie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych zdecydowanie wzrosło.

Więcej:

NAC: Dni digitalizatora

Eliza Dąbrowska
NDAP

Poprawiony (sobota, 08 października 2022 13:40)

 


Alma Mater Europaea

Archive Symposium

Saturday, 09.03.2024, from 9 a.m. to 3 p.m.

Sustainability and dignity in the
context of digitalisation
and artificial intelligence inarchival science

więcej


ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology