Naukowy Portal Archiwalny

POLSKA: Archiwizacja dokumentcji – kryteria, problemy, rozwiązania. Szkolenie w Legnicy

ZAPROSZENIE NA S Z K O L E N I E  NT.: „ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI – KRYTERIA, PROBLEMY, ROZWIĄZANIA”

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Legnicy oraz Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom płatników składek oraz biorąc pod uwagę właściwą organizację pracy archiwów zakładowych/składnic akt w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz  niepaństwowych jednostkach organizacyjnych, dobro materiałów archiwalnych wytwarzanych przez aktotwórcę oraz prawidłowo prowadzone archiwa zakładowe/składnice akt organizuje w dniu 24 kwietnia 2015 roku 1-dniowe szkolenie, kolejne z cyklu warsztatów pt.: „Archiwizacja dokumentacji – kryteria, problemy, rozwiązania”. Tematem szkolenia będzie omówienie zasad prawidłowego postępowania w zakresie gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania, udostępniania i zabezpieczania dokumentacji na przykładzie dokumentacji z obszaru ubezpieczeń społecznych oraz wizyta uczestników szkolenia w magazynach archiwum zakładowego i magazynach dokumentacji w obiegu bieżącym w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy.

Poprawiony (poniedziałek, 30 marca 2015 21:00)

Więcej…

 

Visualizing Cultural Heritage: Linked Open Data and the Carnegie Hall Archives p. 2

Wizualizacja spuścizny kulturowej: otwarte Linked Data w Carnegie Hall cz. 2

Przedstawiamy drugą część gościnnego blogu Roberta Hudsona, archiwisty z Carnegie Hall w Nowym Jorku. W drugim odcinku Rob opowiada o wynikach swojej pracy nad przekształceniem bazy danych Carnegie Hall w postac otwartego Linked Data. Po dokonaniu konwersji i uzyskaniu ok miliona "trójek" RDF, pora na dotarcie do narzędzi pozwalających na wizualizację i przeglądanie danych. Blog jest ilustorowany nagraniami pokazującymi na żywo eksploracje danych, z komentarzem autora.

Part II: Product

Arthur Rubinstein (Linked Data)In Part I of this blog, I began telling you about my experience transforming Carnegie Hall’s historical performance history data into Linked Open Data, and in addition to giving some background on my project and the data I’m working with, I talked about process: modeling the data; how I went about choosing (and ultimately deciding to mint my own) URIs; finding vocabularies, or predicates, to describe the relationships in the data; and I gave some examples of the links I created to external datasets.

In this installment, I’d like to talk about product: the solutions I examined for serving up my newly-created RDF data, and some useful new tools that help bring the exploration of the web of linked data down out of the realm of developers and into the hands of ordinary users. I think it’s noteworthy that none of the tools I’m going to tell you about existed when I embarked upon my project a little more than two years ago!

As I’ve mentioned, my project is still a prototype, intended to be a proof-of-concept that I could use to convince Carnegie Hall that it would be worth the time to develop and publish its performance history data as Linked Open Data (LOD) — at this point, it exists only on my laptop. I needed to find some way to manage and serve up my RDF files, enough to provide some demonstrations of the possibilities that having our data expressed this way could afford the institution. I began to realize that without access to my own server this would be difficult. Luckily for me, 2014 saw the first full release of a linked data platform called Apache Marmotta by the Apache Software Foundation. Marmotta is a fully-functioning read-write linked data server, which would allow me to import all of my RDF triples, with a SPARQL module for querying the data. Best of all, for me, was the fact that Marmotta could function as a local, stand-alone installation on my laptop — no web server needed; I could act as my own, non-public web server. Marmotta is out-of-the-box, ready-to-go, and easy to install — I had it up and running in a few hours.

In addition to giving me the capability to serve up, query, and edit my RDF data, Marmotta has some great built-in visualization features. The screencast below demonstrates one of the map functions, with which I can make use of the GeoNames URIs I’ve used in my dataset to identify the birthplaces of composers and performers.


Poprawiony (środa, 18 marca 2015 21:22)

Więcej…

 

Visualizing Cultural Heritage: Linked Open Data and the Carnegie Hall Archives p. 1

Wizualizacja spuścizny kulturowej: otwarte Linked Data w Carnegie Hall cz. 1

Rob Hudson
Rob Hudson - Photo by Gino Francesconi

Przedstawiamy gościnny blog Roberta Hudsona, archiwisty z Carnegie Hall w Nowym Jorku. Rob jest z wykształcenia muzykiem, zainteresowany archiwami, pracuje w Carnegie Hall od 1977 roku. Odkrywszy bazę danych występów w Carnegie Hall sięgających 19 wieku, Rob postanowił nauczyc sie programowania i dokonać konwersji danych w postać otwartego Linked Data tak, aby można było odkrywać powiązania i informacje o kompozytorach, wykonawcach i koncertach. Wielu polskich twórców i wykonawców przez lata brało udział w przedstawieniach w Carnegie Hall. Inicjatywa Roba przyczyni się, miejmy nadzieję, do udostępnienia ciekawego rozdziału z historii muzyki również polskim fanom.

Part I: Process

My name is Rob Hudson, and I’m the Associate Archivist at Carnegie Hall, where I’ve had the privilege to work since 1997. I’d like to tell you about my experience transforming Carnegie Hall’s historical performance history data into Linked Open Data, and how within the space of about two years I went from someone with a budding interest in linked data, but no clue how to actually create it, to having an actual working prototype.

First, one thing you should know about me: I’m not a developer or computer scientist. (For any developers and/or computer scientists out there reading this right now: skip to the next paragraph, and try to humor me.) I’m a musician who stumbled into the world of archives by chance, armed with subject knowledge and a love of history. I later went back and got my degree in library science, which was an incredibly valuable experience, and which introduced me to the concept of Linked Open Data (LOD), but up until relatively recently, the only lines of programming code I’d ever written was a “Hello, World!” - type script in Basic — in 1983. I mention this in order to give some hope to others out there like me, who discovered LOD, thought “Wow, this is fantastic — how can I do this?”, and were told “learn Python.” Well, I did, and if I can do it, so can you — it’s not that hard. Much harder than learning Python — and, one might argue, more important — is the much more abstract process of understanding your data, and figuring out how to describe it. Once you’ve dealt with that, the transformation via Python is just process — perhaps not a cakewalk, but nonetheless a methodical, straightforward process that you can learn and tackle, step by step.

Poprawiony (środa, 18 marca 2015 20:06)

Więcej…

 

MRA: Doroczna konferencja Międzynarodowej Rady Archiwów – Reykjavilk 28 – 29 września 2015

Tegoroczna coroczna konferencja Międzynarodowej Rady Archiwów odbędzie się w stolicy Islandii Reykjaviku w dniach 28 – 29 września. Hasłem jej jest: „Archiwa: Dowody, bezpieczeństwo i prawa obywatelskie: Bezpieczeństwo, dyspozycyjność i niezawodność informacji”. Celem konferencji jest wskazanie i przeanalizowanie obszarów wrażliwych na szeroko rozumiane zagrożenia współczesności. Zbadanie badanie zdolności archiwistów i archiwów dla realizacji podstawowych celów społecznych takich jak bezpieczeństwo i ochrona informacji z punktu widzenia ochrony praw obywatelskich w szczególności wobec fenomenu współczesnego świata, jakim jest otwartość dostępu do informacji i danych.

Konferencja odbędzie się w trzech blokach tematycznych podzielonych na węższe zagadnienia:
1)    Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji
a)    Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem informacji
b)    Normy i procedury bezpieczeństwa dla dokumentów aktywnych (records management) i archiwaliów
c)    Zagrożenia związane z wojnami, terroryzmem, katastrofami naturalnymi i zmianami klimatycznymi
d)    Ochrona autentyczności dokumentów aktywnych (records management), danych i systemów powiązanych
e)    Bezpieczeństwo, kradzieże i obrót archiwaliami

Poprawiony (niedziela, 22 marca 2015 10:03)

Więcej…

 

CZECHY: Konferencja o przestępczości dawniej i dziś

W nawiązaniu do bardzo udanej ubiegłorocznej konferencji historycznej nt. „Przestępstwa seksualne wczoraj i dziś” Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie także i w tym roku organizuje podobną konferencją, tym razem pod hasłem: „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu wczoraj i dziś” (Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes), która odbędzie się w środę, 27 maja 2015 r.
Jak zauważają organizatorzy przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu należą bez wątpienia do najpoważniejszych występków ludzkich, ponieważ dotyczą najbardziej podstawowych wartości życia. Zagrożone one były najwyższymi karami od niepamiętnych czasów, ale wysokość tych kar nadprzestrzeni dziejów ulegała ciągłym zmianom. O tym m.in. mają dyskutować historycy prawna, specjaliści w dziedzinie prawa karnego z Czech i Słowacji, a także eksperci w sprawach karnych z praktyką prawniczą (naukowcy, eksperci medycyny sądowej i lekarze). Organizatorzy pragnął, aby wystąpienia koncentrowały się na różnych zjawiskach związanych z ustawodawstwem odnoszącym się do przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu człowieka od początku do chwili obecnej.

Poprawiony (niedziela, 15 marca 2015 09:46)

Więcej…

 
Instytut Piłsudskiego


Instytut Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo

Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia

CZECHY 2015
Rok HUSA

Hus – husitství – tradice – Praha.
Od reality k mýtu a zpátky –
mezinárodní vědecká konference.

27.–29. 5. 2015
Clam-Gallasův palác, Praha

Call for papersPolska 2015

„Archiwizacja dokumentacji -
– kryteria, problemy, rozwiązania”

Legnica 24 kwietnia 2015

Zaproszenie
POLSKA 2015

I Forum Edukatorów Archiwalnych

Toruń 24 - 25 kwietnia 2015

Zaproszenie


Słowniki archiwalne

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“

Online-Lexikon
„Terminologie der Archivwissenschaft

Portail International Archivistique Francophone

On-Line Glossaire
Portail International
Archivistique Francophone

ICA
Multilingual
Archival Terminology