Naukowy Portal Archiwalny

CZECHY: Promocja książki o dziejach archiwów czeskich między wojnami

Dnia 6 marca 2024 r. w czeskim Archiwum Narodowym w Pradze odbyła się prezentacja monografii dr. hab. Tomáša Veličky pt. Archivnictví v meziválečném Československu (1918–1939). Středoevropské kontexty – politika – profesionalizace [Archiwistyka w międzywojennej Czechosłowacji (1918–1939). Konteksty środkowoeuropejskie – polityka – profesjonalizacja]. Książka została wydana pod koniec 2023 roku przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Jana Ewangelisty Purkyně w Usti nad Łabą oraz wydawnictwo „Casablanca”.

Poprawiony (czwartek, 28 marca 2024 15:25)

Więcej…

 

MRA: Międzynarodowe Warsztaty Archiwalne, Szanghaj 14-21.07.2024

Międzynarodowa Rada Archiwów, wraz z Archiwum Miejskim Szanghaju (Shanghai Municipal Archives) i Uniwersytetem w Szanghaju (Shanghai University) organizują Międzynarodowe Warsztaty Archiwalne pod hasłem: "Globalna społeczność archiwalna w epoce cyfrowej: wyzwania i możliwości"
(Global Archive Community in the Digital Age / La communauté archivistique mondiale à l’ère du numérique : défis et opportunités). Warsztaty odbędą się w dniach 4–21 lipca 2024 r. w Szanghaju.
Warsztaty są przeznaczone dla "zaawansowanych" zawodowo (pośrodku kariery) archiwistów, nauczycieli, badaczy i doktorantów. Celem jest pogłębienie rozumienia zmian jakie zaszły w zawodzie archiwisty za sprawą globalnej cyfryzacji wszystkich obszarów ludzkiej aktywności. Archiwa, dokumentujące ją, w sposób szczególny muszą się do niej dostosować, a przede wszystkim rozumieć zaszłe, zachodzące i te, które nadejdą zmiany.
Warsztaty odbędą się poprzez wykłady, seminaria, wizyty i prezentacje, których tematyka obejmie szeregu tematów, od konserwacji i renowacji po zarządzanie danymi archiwalnymi, wykorzystanie i udostępnianie dziedzictwa archiwalnego. Będzie też szczególną okazją do wymiany doświadczeń zawodowych  z różnorodnych ośrodków archiwalnych.

Poprawiony (niedziela, 24 marca 2024 19:43)

Więcej…

 

MRA:Digitalizacja zasobów archiwalnych Ukrainy w związku z kryzysem wojennym

Od czerwca 2023 r. Międzynarodowa Rada Archiwów prowadzi na Ukrainie digitalizację zasobów archiwalnych zagrożonych zniszczeniem w skutek działań wojennych. Prace te realizowane są przez ukraińskich ekspertów w terenie. Finansowanie ich było możliwe dzięki pozyskanemu gratowi przyznanemu przez Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Ochrony Dziedzictwa w Strefach Konfliktu  (International alliance for the protection of hertage in conflict areas  - ALIPH).

Poprawiony (niedziela, 10 marca 2024 11:27)

Więcej…

 

BELGIA: Zniszczenia wojenne 1940 -1944 w prowincji Hainaut- wystawa

Inwentaryzacja zniszczeń nieruchomości w wyniku II wojny światowe w belgijskiej prowincji Hainaut, obejmująca  domy prywatne, gospodarstwa rolne i zakłady przemysłowe, jest tematem wystawy zorganizowanej przez Mons Memorial Museum i Archiwa Państwowe Belgii pt.: "Zniszczenia wojenne 1940 - 1945" (Dommages de guerre 1940 - 1945).  Wystawa czynna będzie pomiędzy 16 marca a 8 września 2024 r. w muzeum w Mons. Ekspozycja obejmuje zniszczenia nieruchomości w okolicach i w miastach Charleroi, La Louvière, Mons, Saint-Ghislain i Tournai powstałych w wyniku działań wojennych, głównie w maju 1940 r. i wiosną 1944r. W całym okresie 1940 - 1944 w prowincji uległo zniszczeniu około 47 tys. nieruchomości, co stanowi mniej niż 10% budynków istniejących w 1939 r.

Poprawiony (niedziela, 03 marca 2024 10:43)

Więcej…

 

USA-UKRAINA: Departament Stanu ogłosił projekt ochrony ukraińskich archiwów państwowych

W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zagrażającej ukraińskiej tożsamości i dziedzictwu kulturowemu, w dnu 22 lutego 2024 r. Departament Stanu ogłosił projekt mający na celu ochronę i digitalizację jej państwowych zbiorów archiwalnych.
Projekt, na którego realizację zostanie przeznaczone 645 000 USD, będzie realizowany we współpracy z Międzynarodowym Sojuszem na Rzecz Ochrony Dziedzictwa na Obszarach Objętych Konfliktem (ALIPH) oraz przy wsparciu Inicjatywy na rzecz Ochrony Ukraińskiego Dziedzictwa Kulturowego (The Ukraine Cultural Heritage Response Initiative) Biura Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA. Będzie polegać na szkoleniu ukraińskich archiwistów oraz digitalizacji dokumentów – szczególnie historycznych zapisów w języku ukraińskim - którym grozi zniszczenie w związku z wojną Rosji z Ukrainą. Inicjatywa Departamentu Stanu USA ma na celu zachowanie ukraińskiego dziedzictwa archiwalnego dla zachowania tożsamości narodowej i lepszego zrozumienia historii Ukrainy.

Poprawiony (sobota, 02 marca 2024 07:53)

Więcej…

 


Alma Mater Europaea

Archive Symposium

Saturday, 09.03.2024, from 9 a.m. to 3 p.m.

Sustainability and dignity in the
context of digitalisation
and artificial intelligence inarchival science

więcej


ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology