MRA: Wspólna konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Archiwów Dźwiękowych i Audiowizualnych oraz Międzynarodowej Rady Muzyki Tradycyjnej - Stambuł 2023

Na 12 - 15 września 2023 r. na Uniwersytecie Stambulskim dwa międzynarodowe stowarzyszenia organizują konferencją poświęconą szeroko pojętej ochronie dziedzictwa cyfrowego, audiowizualnego i muzycznego we współczesnym świecie. Temat to "Współpraca w zachowaniu i ochronie dziedzictwa audiowizualnego i  pokrewnego"( Collaborating to preserve and safeguard audiovisual and related heritage).  Międzynarodowego Stowarzyszenia Archiwów Dźwiękowych i Audiowizualnych (The International Association of Sound and Audiovisual Archives -IASA) i Międzynarodowa Rada Muzyki Tradycyjnej (Międzynarodowa Rada Muzyki Tradycyjnej - ICTM) wspólnie proponują następujące zagadnienia badawcze:

A. Cyfrowa ochrona w archiwach dźwiękowych i audiowizualnych: nowe wspólne narzędzia i strategie,
B. Metadane i ochrona,
C. Migracja a archiwa dźwiękowe i audiowizualne,
D.  Wspólne pomysły na ochronę przed ryzykiem spuścizny dźwiękowej i audiowizualnej,
E. Badania i rozpowszechnianie,
F. Różnorodność, dostępność  i otwartość w archiwach,
G. Przeszłość i przyszłość archiwistyki w Turcji i Świecie Tureckim.
Termin nadsyłania propozycji wystąpień: 31 marca 2023 r.
Konferencja przewidziana jest w formie stacjonarnej i online.
Więcej informacji:
ICA: 54th IASA Conference 4th ICTM Forum: Collaborating to preserve and safeguard audiovisual and related heritage
Istambul University: Collaborating to preserve and safeguard audiovisual and related heritage
Zgłoszenie uczestnictwa

oprac. Adam Baniecki
AP Wrocław O/Bolesławiec

Poprawiony (piątek, 03 marca 2023 13:56)

 


Alma Mater Europaea

Archive Symposium

Saturday, 09.03.2024, from 9 a.m. to 3 p.m.

Sustainability and dignity in the
context of digitalisation
and artificial intelligence inarchival science

więcej


ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology