Bazy danych o zasobach

CZECHY

Całość zasobu archiwów czeskich oraz innych instytucji gromadzących materiały biblioteczne i naukowe. Użytkownik może prowadzić poszukiwania w jednym z czterech języków: czeskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Wiele możliwości filtrowania kwerend.


FRANCJA

Baza danych której celem jest objęcie całości zasobu archiwów Francji. Obecnie obejmuje dwa elementy: archiwa prywatne i archiwa fotograficzne:

BORA


NIEMCY

Zasoby Bundesawrchv w Koblencji podzielone zostały na sześć działów obsługiwanych przez sześć przeglądarek. Są to następujące działy:

Dział B obejmuje zasób dotyczący Republiki Federalnej Niemiec

Dział R obejmuje zasób dotyczący Rzeszy Niemieckiej

Dział DDR obejmuje zasób dotyczący Niemieckiej Republiki Demokratycznej

Dział MA obejmuje Archiwum Militarne

Dział FA archiwum filmowe- obecnie nie ma w nim bazy danych

SAMPO obejmuje różne środki ewidencyjne opracowane w ramach projektu MIDOSA

Całość udostępniona tylko w języku niemieckim.

 


NORWEGIA

Hovedkatalog for Arkivverket - Katalog główny zasobów Archiwum Królewskiego i Archiwum Państwowego w Oslo. System oparty na wdrażanej właśnie bazie danych ASTA. Baza danych bardzo sprawnie działająca w zakresie tematycznych poszukiwań. System zaopatrzony w przewodnik użytkownika.


POLSKA

Trzy bazy danych przygotowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

SEZAM- obejmuje spisy zespołów wszystkich polskich archiwów państwowych oraz kilku instytucji naukowych, które przystąpiły do projektu. Baza powiązana z bazą IZA, co pozwala na penetrację zasobu do poziomu inwentarza zespołu.

IZA- Baza danych inwentarzy archiwalnych- uzupelniana

PRADZIAD- Baza danych o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych w polskich archiwach państwowych

Poprawiony (wtorek, 09 czerwca 2009 14:35)

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology