Rafał Jaworski, Władca idealny w świetle alegorycznego opisu pieczęci majestatowej Władysława Jagiełły

Artykuł Rafała Jaworskiego wprowadza na w krąg rozważań związanych z interpretacją ikonografii pieczęci. Jest on istotny, gdyż dotyczy sposobów odczytwania symboliki wyobrażenia napieczętnego współczesnych funkcjonowaniu opisywanej pieczęci. Poniższy tekst ukazał się pierwotnie w publikacji Monarchia w średniowieczu - podstawy ideowe, władza nad ludźmi, władza nad terytorium. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, pod red. J. Pysiaka i in., wyd. Societas Vistulana, Warszawa - Kraków 2002, s. 321-333.

tekst  (PDF)

oprac.Marcin Hlebionek
 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology