BELGIA: XIV Dni Archiwów Uniwersytetu w Louvain-la-Neuve

Na 24 i 25 kwietnia 2014 r. zaplanowane zostały obchody XIV Dni Archiwów organizowane przez Uniwersytet Louvain-la-Neuve w Belgii. W ramach obchodów zorganizowana będzie dwudniowa sesja, której mottem jest: "Projektowanie archiwów- w kierunku nowych podstaw" (Projeter les archives vers de nouveaux fondements). Punktem wyjścia jest stwierdzenie, że współczesny kontekst wytwarzania dokumentacji jest bardzo mocno obciążony nowymi informacjami, które są przypisywane do wytwarzanej informacji. Ten proces wiąże się z przejściem od dokumentacji tradycyjnej do cyfrowej. Zarządzanie dokumentacja ewoluowało, a procesy i procedury pracy uległy modyfikacji. W konsekwencji wytwarzanie informacji, relacje w bazach danych i ich udostępnianie zarówno szerokim rzeszom użytkowników, jak i wyspecjalizowanym historykom ulegają głębokim przemianom. Ta sytuacja stawia przed archiwistami pytanie o kierunki rozwoju archiwistyki na przyszłość.


Konferencja podzielona została na cztery tematyczne sesje:

1. Sesja I: Nowe spojrzenia.
1.1. Wspólne spojrzenie i nowe potrzeby społeczne wobec archiwów (Elisabeth Verry, dyrektor Archiwum Departamentalnego Maine-et-Loire, Prodesor Uniwersytetu Katolickiego l'Ouest i Uniwersytetu w Anger);
1.2. Archiwum: od dokumentu do danych (Andreas Kellerhals, dyrektor Archiwów Federalnych Szwajcarii);
1.3. Archiwum: od konserwatora do użytkownika (Normand Charbonneau, Konserwator i Dyrektor Generalny Biblioteki i Archiwów Państwowych Quebecku-BAnQ).

2. Sesja II: Nowe cele i nowa odpowiedzialność.
2.1. Archiwa: od serii do systemu (Loudres Fuentes Hashimoto, odpowiedzialny za archiwa elektroniczne, Dyrekcja Inowrmacji Dokumentacji, Grupa Total);
2.2. Przechowywanie baz danych. Specyfika rozproszona i skorelowane pytania (Thomas vam de Walle, Archiwum Państwowe. Szef departamentu archiwistyki cyfrowej i archiwów audiowizualnych);
2.3. Pomiędzy wartością transparentności, a deontologią poszanowania: jaka równowaga?
Jean-Marie Yante, profesor katolickiego Uniwersytetu w Louvain.

3. Sesja III: Nowe wykorzystanie.
3.1. Archiwalia, archiwum: koncepcje i praktyki w doświadczeniach Humanistyki cyfrowej (Paul Bertrand, Profesor Uniwersytetu Katolickiego w Louvain);
3.2. Projekt Venice Time Machine [Wenecka maszyna czasu] lub historia i technologia łączą się w celu modelowania przeszłości Miasta Dożów (Frédéric Kaplan, Profesor Federelnej Szkoły Politechnicznej w Lozannie);
3.3. Korzystanie prywatne: Pamięć o samym sobie i swojej rodzinie (Paul Servais, Profesor Uniwersytetu Katolickiego w Louvain);
3.4. Korzystanie publiczne: Archiwa i rząd (Fabien Oppermann, Konserwator, odpowiedzialny za zadania archiwów i spuścizny kulturowej Ministerstwa Edukacji narodowej Francji).

4. Sesja IV: O nowych trendach w myśli archiwistycznej.
4.1. Fundamentalne podstawy archiwistyki wobec egzaminy z technologii informacji i komunikacji- TIC (Daniel Ducharme, archiwista, Biblioteka i Archiwa Państwowe Quebecku, odpowiedzialny za kursy w Szkole Bibliotekoznawstwa i nauk o informacji Uniwersytetu w Montrealu);
4.2. Projekcja. Archiwa za piętnaście lat: jaka wizja? (Pierre Flückiger, Archiwum Państwowe w Genewie);

Konferencja może ukazać niezwykle interesujące aspekty widzenia przyszłości archiwów przez archiwistów i przedstawicieli świata nauki związanych z archiwistyką najbardziej rozwiniętych państw świata. Ich wizja może stać się także udziałem innych archiwistyk, w tym także polskiej. Dla nas pozostaje otwartym pytanie o miejsce naszej archiwistyki na tle rozwoju leaderów, a także o naszą zdolność do współudziału w międzynarodowej wymianie informacji naukowej.

Organizatorami dni archiwów są: Katolicki Uniwersytet w Louvain i Archiwum Państwowe w Genewie.

Więcej: 14e Journées des Archives: "Projeter les archives vers de nouveaux fondements" , Louvain-la-Neuve, Belgique, 24 et 25 avril 2014

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań

Poprawiony (wtorek, 11 marca 2014 22:02)

 
Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2016 poz.352)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology