Roztrząsania terminologiczne

Roztrząsania terminologiczne - zaproszenie do dyskusji

Redakcja Naukowego Portalu Archiwalnego ArchNet pragnie wesprzeć dyskusję na tematy związane z terminologią archiwalną toczącą się na łamach IFAR-u. Zamierzamy publikować krótkie teksty, które będzie łączył wspólny nadtytuł "Roztrząsania terminologiczne". Nawiązuje on oczywiście do cyklu klasycznych artykułów Józefa Siemieńskiego zapoczątkowanego w „Archeionie” w 1928 roku, w którym prowadził on rozważania na temat terminów archiwalnych. Autor proponował niekiedy nowe nazwy, które czasami się przyjmowały, a czasami nie. Miał pełną świadomość, że terminologii nie można narzucić, gdyż już we wstępnym artykule pisał: „Jeżeli jaka dziedzina nie znosi samowoli absolutystycznej, to językowa. Jest to dziedzina prawdziwego ludowładztwa: cały demos jest tu prawodawcą. I nic tu nie pomoże okoliczność, że terminologia naukowa czy urzędowa jest sprawą wybranych.”

Z tego powodu redakcja ArchNetu postanowiła skorzystać z uwag prof. Siemieńskiego i sprawdzić, co o terminologicznych propozycjach sądzi „archiwalny demos”. Dzisiaj nie musimy już sięgać do glinianych ostrakonów, mamy nowoczesne narzędzia ludowładztwa, jakim są internetowe listy dyskusyjne, takie jak IFAR. Dlatego będziemy publikowali dyskusyjne mini-artykuły terminologiczne i zwracali się do uczestników list dyskusyjnych z prośbą o konstruktywne uwagi i komentarze.

Tematem będą nietypowe, problematyczne terminy archiwalne, które mogą budzić wątpliwości lub skłaniać do dyskusji. Jakie to problemy?

Będą to na przykład terminy, które występują w:

- archiwistyce innych krajów, a nie ma ich jeszcze w Polsce (np. dokumentacja aktywna, półaktywna i nieaktywna);
- archiwistyce polskiej, a nie ma ich w innych krajach (np. przedpole archiwalne);
- archiwistyce innych krajów, a w Polsce nie ma jeszcze ich tłumaczenia, lub istnieje wiele propozycji tłumaczenia (np. records manager)

Zapraszamy, zatem przede wszystkim do pisania tekstów o problematyce związanej z terminologią archiwalną, oraz do czytania tychże tekstów i wyrażania opinii na ich temat na stronie IFAR.  

Tytuły poszczególnych artykułów, będą jednocześnie tytułami związanych z nimi postów.

Jako pierwszy temat do dyskusji proponujemy kwestię tłumaczenia terminu records manager jako „administrator dokumentacji”. Artykuł można przeczytać w dziale: "Terminologia archiwalna", zaś swą opinię wyrazić na Internetowym Forum Archiwalnym w wątku: „Roztrząsania terminologiczne: "Records manager ? administrator dokumentacji".*
Dziękuję p. Redaktorowi Adamowi Banieckiemu za propozycję utworzenia działu „roztrząsań”. Zapraszam, zatem do pisania tekstów o problemach terminologicznych, oraz do wspólnego ich „roztrząsania” w IFAR-ze.

Leszek Pudłowski
International Atomic Energy Agency*
Austria, Wiedeń

* Poglądy tutaj publikowane są poglądami autora i nie muszą odzwierciedlać poglądów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. The views expressed herein are those of the author and should not necessarily be attributed to the IAEA.

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 Records manager – administrator dokumentacji Leszek Pudłowski 8438
2 Roztrząsania terminologiczne - zaproszenie do dyskusji Leszek Pudłowski 2410
 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology