Terminologia archiwalna

 • Terminologia archiwalna   ( 9 artykułów )
 • Roztrząsania terminologiczne   ( 2 artykułów )

  Roztrząsania terminologiczne - zaproszenie do dyskusji

  Redakcja Naukowego Portalu Archiwalnego ArchNet pragnie wesprzeć dyskusję na tematy związane z terminologią archiwalną toczącą się na łamach IFAR-u. Zamierzamy publikować krótkie teksty, które będzie łączył wspólny nadtytuł "Roztrząsania terminologiczne". Nawiązuje on oczywiście do cyklu klasycznych artykułów Józefa Siemieńskiego zapoczątkowanego w „Archeionie” w 1928 roku, w którym prowadził on rozważania na temat terminów archiwalnych. Autor proponował niekiedy nowe nazwy, które czasami się przyjmowały, a czasami nie. Miał pełną świadomość, że terminologii nie można narzucić, gdyż już we wstępnym artykule pisał: „Jeżeli jaka dziedzina nie znosi samowoli absolutystycznej, to językowa. Jest to dziedzina prawdziwego ludowładztwa: cały demos jest tu prawodawcą. I nic tu nie pomoże okoliczność, że terminologia naukowa czy urzędowa jest sprawą wybranych.”

  Z tego powodu redakcja ArchNetu postanowiła skorzystać z uwag prof. Siemieńskiego i sprawdzić, co o terminologicznych propozycjach sądzi „archiwalny demos”. Dzisiaj nie musimy już sięgać do glinianych ostrakonów, mamy nowoczesne narzędzia ludowładztwa, jakim są internetowe listy dyskusyjne, takie jak IFAR. Dlatego będziemy publikowali dyskusyjne mini-artykuły terminologiczne i zwracali się do uczestników list dyskusyjnych z prośbą o konstruktywne uwagi i komentarze.

  Tematem będą nietypowe, problematyczne terminy archiwalne, które mogą budzić wątpliwości lub skłaniać do dyskusji. Jakie to problemy?

  Będą to na przykład terminy, które występują w:

  - archiwistyce innych krajów, a nie ma ich jeszcze w Polsce (np. dokumentacja aktywna, półaktywna i nieaktywna);
  - archiwistyce polskiej, a nie ma ich w innych krajach (np. przedpole archiwalne);
  - archiwistyce innych krajów, a w Polsce nie ma jeszcze ich tłumaczenia, lub istnieje wiele propozycji tłumaczenia (np. records manager)

  Zapraszamy, zatem przede wszystkim do pisania tekstów o problematyce związanej z terminologią archiwalną, oraz do czytania tychże tekstów i wyrażania opinii na ich temat na stronie IFAR.  

  Tytuły poszczególnych artykułów, będą jednocześnie tytułami związanych z nimi postów.

  Jako pierwszy temat do dyskusji proponujemy kwestię tłumaczenia terminu records manager jako „administrator dokumentacji”. Artykuł można przeczytać w dziale: "Terminologia archiwalna", zaś swą opinię wyrazić na Internetowym Forum Archiwalnym w wątku: „Roztrząsania terminologiczne: "Records manager ? administrator dokumentacji".*
  Dziękuję p. Redaktorowi Adamowi Banieckiemu za propozycję utworzenia działu „roztrząsań”. Zapraszam, zatem do pisania tekstów o problemach terminologicznych, oraz do wspólnego ich „roztrząsania” w IFAR-ze.

  Leszek Pudłowski
  International Atomic Energy Agency*
  Austria, Wiedeń

  * Poglądy tutaj publikowane są poglądami autora i nie muszą odzwierciedlać poglądów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. The views expressed herein are those of the author and should not necessarily be attributed to the IAEA.


Alma Mater Europaea

Archive Symposium

Saturday, 09.03.2024, from 9 a.m. to 3 p.m.

Sustainability and dignity in the
context of digitalisation
and artificial intelligence inarchival science

więcej


ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology