Naukowy Portal Archiwalny

AUSTRIA: Millenium Litwy w Austrii

Od 21 kwietnia do11 maja Österreichisches Staatsarchiv gościło wystawę poświęconą- jak to ujęli autorzy -1000 letniej historii i kulturze Litwy „Litauen: Kultur und Geschichte” Wystawa w swoim założeniu jest ekspozycją wędrującą, i prezentowana będzie jeszcze w wielu krajach europejskich, USA i Japonii aż do 2010 roku. Stanowi ona ważną część większego projektu jubileuszowego obejmującego badania historyczne i publikacje. Autorzy wystawy i całej koncepcji tego założenia przywołują pierwszą wzmiankę dotyczącą Litwy sprzed równo 1000 lat. Dotyczy ona męczeńskiej śmiercią w roku 1009, następcy św. Wojciecha, kameduła Brunona (Bonifacego) z Kwerfurtu, wysłanego w celach misyjnych na pogranicze Prus, Rusi i Litwy.

Więcej…

 

ROSJA: Wypowiedzi użytkowników portalu archiwów federalnych

Znamienne zapytanie w „księdze gości” na stronie www archiwów federalnych Rosji: „Nasza rodzina wywodzi się ze stanicy Wozniesienskaja, w Kraju Krasnodarskim (Kubań - na północny zachód od Kaukazu - EŁ). W stanicy mieszkał nasz prapradziadek Eduard Pansławowicz Nowicki, urodzony ok. 1850 r., z zawodu mechanik młynów parowych; przybył na Kubań ok. 1870 r. W tym czasie na Kubaniu przebywało wielu Polaków. W audycji telewizyjnej matka znanej polskiej piosenkarki Anny German mówiła kiedyś, że najpiękniejsze lata dzieciństwa spędziła na Kubaniu w stanicy Wozniesienskiej. Chciałbym się dowiedzieć, skąd oni (tj. Polacy - EŁ) się tu wzięli: byli zesłani czy osiedlali się dobrowolnie?”

Więcej…

 

NIEMCY: Wszystko o archiwistyce NRD

16 kwietnia w centrum prasowym w Federalnej Agencji Prasowej (BPA) odbyła się oficjalna prezentacja znaczącej dla archiwistyki niemieckiej publikacji „Das staatliche Archivwesen der DDR" autorstwa Hermanna Schreyera. Spotkaniu nadano duża rangę poprzez obecność Minister Kultury Ingeborg Bergreen-Merkel, która spotkanie poprowadziła, a także szefa Bundesarchiv prof. Hartmuta Webera i szefa archiwów czeskich prof. Vaclava Babicka. Wydanie książki wpisuje się w scenariusz obchodów 20 rocznicy pokojowej rewolucji i zjednoczenia Niemiec, a także w szeroką dyskusję jaka tam się toczy w związku z tymi wydarzeniami.

Więcej…

 

POLSKA: Archiwizacja dokumentacji- szkolenie SAP O/Legnica w Szklarskiej Porębie

 W dniach 28- 29 kwietnia 2009r. w Szklarskiej Porębie odbyły się warsztaty archiwalne: "Archiwizacja dokumentacji- kryteria, problemy, rozwiązania" zorganizowane przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Legnicy. Po raz drugi zrealizowano nową formułę wymiany doświadczeń pomiędzy archiwistami polegającą na moderowanej dyskusji na temat wcześniej przesłanych przez archiwistów zakładowych problemów. W programie znalazły się także trzy referaty.

Więcej…

 

ROSJA: Wystawa z okazji 60 rocznicy RWPG

W dniu 28 kwietnia br. w sali wystawowej Archiwów Federalnych Rosji w Moskwie zostanie otwarta wystawa z okazji przypadającej w tym roku 60 rocznicy powstania Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (25 stycznia 1949 r. w Moskwie). Wystawa nosi tytuł: „RWPG: sowiecki projekt integracji gospodarczej”.
RWPG było odpowiedzią Stalina na plan powojennej gospodarczej pomocy Stanów Zjednoczonych dla zniszczonej Europy, znany jako „plan Marshalla”, oraz na powstanie w Europie Zachodniej Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej. W skład RWPG wchodziły kraje socjalistyczne: Bułgaria, Czechosłowacja, Polska, Rumunia, Węgry, ZSRR, a także, dochodzące w późniejszym czasie, Albania, Niemiecka Republika Demokratyczna, Mongolia, Kuba i Wietnam. RWPG została rozwiązana 28 czerwca 1991 r.
Wystawa będzie czynna do końca czerwca tego roku.

Więcej w języku rosyjskim.

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology