Naukowy Portal Archiwalny

13. konference archivářů Ceské republiky – Ceské archivy a zahraniční inspirace

Již potřinácté proběhla ve dnech 4.-6. května 2009 konference archivářů Ceské republiky, tentokrát s tématem navýsost aktuálním a zajímavým - Ceské archivy a zahraniční inspirace. Za dějiště konference bylo zvoleno město Brno, jehož domovský Moravský zemský archiv si v tomto roce připomněl 170. výročí svého založení. Zkušení organizátoři z Heské archivní společnosti, Pobočky HIS při Národním archivu spolu s Moravským zemských archivem v Brně sestavili pro 230 českých archivářů a šest archivářů ze zahraničí (Chorvatsko, Německo, Polsko, Slovensko) bohatý program s více než třiceti příspěvky a zajímavé doprovodné akce.

Poprawiony (wtorek, 09 czerwca 2009 10:27)

Więcej…

 

13 Konferencja Archiwistów Republiki Czeskiej 13. konference archivářů Ceské Republiky

W dniach 4-6 maja 2009 r. odbyła się w Brnie, organizowana w cyklu dwuletnim, ogólnokrajowa 13 Konferencja Czeskich Archiwistów, która w przestronnych salach hotelu „Avanti” zgromadziła przeszło 200 osób. Tematem konferencji brzmiał: „Archiwa czeskie a zagraniczne inspiracje”. Wygłoszono ponad 30 referatów, z których wiele spotkało się z wielkim zainteresowaniem, a czasem wręcz entuzjastycznym przyjęciem. Konferencja uświetniła 170 rocznicę utworzenia Morawskiego Wojewódzkiego Archiwum w Brnie (Moravský zemský archiv v Brně), którego obecną - ultranowoczesną siedzibę, oddaną przed dwoma laty do użytku, uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć.


Budynek Morawskiego Wojewódzkiego Archiwum w Brnie

Poprawiony (wtorek, 09 czerwca 2009 10:28)

Więcej…

 

AUSTRIA: Millenium Litwy w Austrii

Od 21 kwietnia do11 maja Österreichisches Staatsarchiv gościło wystawę poświęconą- jak to ujęli autorzy -1000 letniej historii i kulturze Litwy „Litauen: Kultur und Geschichte” Wystawa w swoim założeniu jest ekspozycją wędrującą, i prezentowana będzie jeszcze w wielu krajach europejskich, USA i Japonii aż do 2010 roku. Stanowi ona ważną część większego projektu jubileuszowego obejmującego badania historyczne i publikacje. Autorzy wystawy i całej koncepcji tego założenia przywołują pierwszą wzmiankę dotyczącą Litwy sprzed równo 1000 lat. Dotyczy ona męczeńskiej śmiercią w roku 1009, następcy św. Wojciecha, kameduła Brunona (Bonifacego) z Kwerfurtu, wysłanego w celach misyjnych na pogranicze Prus, Rusi i Litwy.

Więcej…

 

ROSJA: Wypowiedzi użytkowników portalu archiwów federalnych

Znamienne zapytanie w „księdze gości” na stronie www archiwów federalnych Rosji: „Nasza rodzina wywodzi się ze stanicy Wozniesienskaja, w Kraju Krasnodarskim (Kubań - na północny zachód od Kaukazu - EŁ). W stanicy mieszkał nasz prapradziadek Eduard Pansławowicz Nowicki, urodzony ok. 1850 r., z zawodu mechanik młynów parowych; przybył na Kubań ok. 1870 r. W tym czasie na Kubaniu przebywało wielu Polaków. W audycji telewizyjnej matka znanej polskiej piosenkarki Anny German mówiła kiedyś, że najpiękniejsze lata dzieciństwa spędziła na Kubaniu w stanicy Wozniesienskiej. Chciałbym się dowiedzieć, skąd oni (tj. Polacy - EŁ) się tu wzięli: byli zesłani czy osiedlali się dobrowolnie?”

Więcej…

 

NIEMCY: Wszystko o archiwistyce NRD

16 kwietnia w centrum prasowym w Federalnej Agencji Prasowej (BPA) odbyła się oficjalna prezentacja znaczącej dla archiwistyki niemieckiej publikacji „Das staatliche Archivwesen der DDR" autorstwa Hermanna Schreyera. Spotkaniu nadano duża rangę poprzez obecność Minister Kultury Ingeborg Bergreen-Merkel, która spotkanie poprowadziła, a także szefa Bundesarchiv prof. Hartmuta Webera i szefa archiwów czeskich prof. Vaclava Babicka. Wydanie książki wpisuje się w scenariusz obchodów 20 rocznicy pokojowej rewolucji i zjednoczenia Niemiec, a także w szeroką dyskusję jaka tam się toczy w związku z tymi wydarzeniami.

Więcej…

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology