Naukowy Portal Archiwalny

KANADA: Otwarcie centrum archiwów Gaston- Miron na Uniwersytecie w Montrealu.

W maju Centrum archiwów Gaston- Miron zainaugurowało swoja działalność na Uniwersytecie w Montrealu. Centrum archiwów Gaston- Miron jest wyspecjalizowaną instytucją zrzeszoną w Centrum Badań Interuniwersyteckich nad Kulturą Quebecku, gromadzącym archiwalne materiały radiofoniczne i telewizyjne pochodzace z Société Radio-Canada. Materiały te obejmuję unikalną cyfrową kolekcję ponad 5000 dokumetów dotyczących literatury i kultury frankofońskiej Quebecku.

Więcej…

 

BELGIA: Notariat i archiwa – dzień studyjny

W bieżącym roku mija 10 lat od uchwalenia nowego prawa o notariacie w Belgii. Prawo to było istotnie nie tylko dla funkcjonowania notariatu, ale również i dla archiwów. Wśród zasadniczych zmian pojawił się zapis obligujący przekazywanie do archiwów państwowych minut i repertoriów notarialnych po 75 latach.
W związku z powyższym Archiwum Państwowe w Belgii zorganizowało 5 maja Dzień studyjny, którego celem była pierwsza ocena i sporządzenie bilansu z wykonania prawa o notariacie, przechowywania oraz przedstawienie jak wygląda archiwizacja „elektronicznego notariatu”.

Oprac.  Agnieszka Wojciechowska
AP Płock

 

WŁOCHY: Trzęsienie ziemi. Pamięć i polityka w notatkach (Sisma memorie e politica in note)

Pod koniec marca 2009r. w Rzymie w Centralnym Archiwum Państwowym (Archivio Centrale dello Stato) miała miejsce promocja dwóch książek połączona z seminarium na temat trzęsień ziemi i walki z ich skutkami w przeszłości. Referat wstępny pt. " Trzęsienie ziemi w Abruzzo: wypadek, działanie, strategia" wygłosił Dyrektor Generalny Archiwów Włoch pan Luciano Scala. Główne referaty, wokół których toczyła sie dyskusja dotyczyły dwóch książek omawiających tragedię sprzed ponar stu lat, z 28 grudnia 1908r.: Luciano Caminiti, La grande diaspora. La politica dei soccorsi nel sisma del 28 dicembre 1908 (Wielkie rozproszenie. Polityka pierwszej pomocy po trzęsieniu ziemi z 28 grudnia 1908r.), Messina 2009.oraz praca Johna Dickie, Una catastrofa politica (katastrofa polityczna), Bari, Laterra 2008.

Więcej…

 

13. konference archivářů Ceské republiky – Ceské archivy a zahraniční inspirace

Již potřinácté proběhla ve dnech 4.-6. května 2009 konference archivářů Ceské republiky, tentokrát s tématem navýsost aktuálním a zajímavým - Ceské archivy a zahraniční inspirace. Za dějiště konference bylo zvoleno město Brno, jehož domovský Moravský zemský archiv si v tomto roce připomněl 170. výročí svého založení. Zkušení organizátoři z Heské archivní společnosti, Pobočky HIS při Národním archivu spolu s Moravským zemských archivem v Brně sestavili pro 230 českých archivářů a šest archivářů ze zahraničí (Chorvatsko, Německo, Polsko, Slovensko) bohatý program s více než třiceti příspěvky a zajímavé doprovodné akce.

Poprawiony (wtorek, 09 czerwca 2009 10:27)

Więcej…

 

13 Konferencja Archiwistów Republiki Czeskiej 13. konference archivářů Ceské Republiky

W dniach 4-6 maja 2009 r. odbyła się w Brnie, organizowana w cyklu dwuletnim, ogólnokrajowa 13 Konferencja Czeskich Archiwistów, która w przestronnych salach hotelu „Avanti” zgromadziła przeszło 200 osób. Tematem konferencji brzmiał: „Archiwa czeskie a zagraniczne inspiracje”. Wygłoszono ponad 30 referatów, z których wiele spotkało się z wielkim zainteresowaniem, a czasem wręcz entuzjastycznym przyjęciem. Konferencja uświetniła 170 rocznicę utworzenia Morawskiego Wojewódzkiego Archiwum w Brnie (Moravský zemský archiv v Brně), którego obecną - ultranowoczesną siedzibę, oddaną przed dwoma laty do użytku, uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć.


Budynek Morawskiego Wojewódzkiego Archiwum w Brnie

Poprawiony (wtorek, 09 czerwca 2009 10:28)

Więcej…

 
Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

SEJM RP

23 września 2015 r.
ogłosił jednolity tekst ustawy
o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach

(Dz.U. z 2016 poz.352)

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology