Naukowy Portal Archiwalny

ROSJA: Spuścizna pisarska artystów wraca z USA

Do Rosyjskiego Państwowego Archiwum Literatury i Sztuki (RGALI) w Moskwie przekazano dziewięć rękopisów znanych rosyjskich twórców w dziedzinie literatury, sztuki i nauki, z pierwszej połowy XX wieku, m.in. Wiktora Wieriesajewa („Zwierzenia lekarza”, wyd. polskie Lwów 1902), Władimira Niemirowicza-Danczenki (reżysera i reformatora teatru, współpracownika Stanisławskiego), Marka Ałdanowa (autora powieści „Ucieczka”, pierwsze wydanie 1930, wyd. polskie 1933; od 1951 r. w Polsce jego książki objęte były cenzurą i wycofane z bibliotek). Przekazane rękopisy pochodzą z kolekcji znanego amerykańskiego kolekcjonera rosyjskiego pochodzenia, Paula Fekuli (1905-1982), który z kolei uzyskał je ze zbiorów amerykańskiego pisarza pochodzenia rosyjsko-żydowskiego, Johna Cournos (1881-1966).

Powrót cennych archiwaliów do Rosji był możliwy dzięki usilnym zabiegom amerykańskiego historyka sztuki, dr Tatiany Suminy.

Więcej w języku rosyjskim

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica

Poprawiony (poniedziałek, 08 czerwca 2009 23:25)

 

NIEMCY: Instytut Gaucka - 20 lat później

Niemiecki odpowiednik polskiego Instytutu Pamięci Narodowej Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (dalej BStU) potocznie określany w Polsce jako Instytut Gaucka przygotowuje się do obchodów 20 rocznicy pokojowej rewolucji, która zakończyła rządy partii komunistycznej Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED)i służb bezpieczeństwa Staatssicherheit -STASI w byłej NRD.
Ten jubileuszowy rok zaczął się dla Instytutu mocnym i pozytywnym akcentem. Instytut otrzymał bardzo jasny i czytelny sygnał od władz państwowych, że jego działalność i znaczenie dla pamięci historycznej Niemiec są bardzo ważne.

Więcej…

 

NORWEGIA: Śladami Hamsuna- wirtualna wystawa archiwum w Trondheim

W roku 2009 przypada 150 rocznica urodzin wybitnego norweskiego prozaika, laureata Nagrody Nobla Knuta Hamsuna (1859- 1952).

Knut Hamsun, a właściwie Knut Pedersen urodził się w 1859r. w Lome. Ojciec jego będąc wiejskim krawcem nie był w stanie zapewnić dostatniego życia rodzinie. W 1862r. cała rodzina przeprowadziła się na wydzierżawioną farmę w północnej Norwegii w pobliżu koła polarnego o nazwie Hamsund, to od niej pisarz przyjął pseudonim literacki (litera "d" wypadła przypadkiem na skutek błędu drukarskiego i tak już pozostało).

Poprawiony (poniedziałek, 08 czerwca 2009 23:22)

Więcej…

 

WŁOCHY: Repertorium o ludziach archiwów państwowych

Dnia 25 marca 2009r. w Sala Alessandrina Archiwum Państwowego w Rzymie miała miejsce uroczysta inauguracja pierwszego tomu repertorium zawierającego dane o ludziach związanych z włoską służbą archiwalną. Publikacja, pod redakcją Maurizio Cassetti'ego zatytułowana: Repertorio del personale degli Archivi di Stato, Vol I objęła okres 1861- 1918, a więc od zjednoczenia Włoch do zakończenia I Wojny Światowej. Chronologia zaplanowana została docelowo do 1958r. Niezwykle cennym jest wstęp- rozprawa pióra legendarnego Elio Lodoliniego, dziś emerytowanego profesora archiwistyki. Publikacja ukazuje biogramy i dorobek naukowy archiwistów, ludzi związanych z administracją archiwalną oraz kształceniem archwistów. Znajdują się tam biogramy tak znanych teoretyków archiwistyki jak Eugenio Casanova, Luigi Fumi, Armando Lodolini, Emilio Re i inni.

Więcej…

 

NIEMCY: „Archiwum Miejskie w Kolonii, jako instytucja, nie zawaliło się 3 marca 2009”

To optymistyczne stwierdzenie pochodzi z listu otwartego dra Ulricha Soeniusa Prezesa Fundacji Archiwów Gospodarczych Westfalii Nadrenii (Stiftung Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln) i jednocześnie przedstawiciela Stowarzyszenia Archiwistów Niemieckich (VdA). Soenius jest tu wyrazicielem woli wielu środowisk w samej Kolonii i Niemczech, które podjęły: po pierwsze działania zmierzające do uratowania jak największej części zasobu, a po drugie jak najszybszej odbudowy kolońskiego archiwum.

Więcej…

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology