Naukowy Portal Archiwalny

POLSKA: Inwentarz odlewów pieczęci Franciszka Piekosińskiego

Franciszek Piekosiński należy do grona badczy, których zasług dla polskich badań nad pieczęciami nie sposób przecenić. Jego Pieczęcie Polskie wieków średniech nadal pozostają jednym z najważniejszych osiągnięć polskiej sfragistyki. Przygotowując ową publikację, zgromadził Piekosiński bardzo cenny zbiór odlewów pieczęci. Kolekcja ta, jeszcze za jego życia, została podzielona między różne instytucje naukowe. Ostatnio Zakład Narodowy im. Ossolińskich umieścił na stronach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej inwentarz odlewów pieczęci przekazanych przez Franciszka Piekosińskiego. Zawiera on opisy niemal siedmiuset przekazanych do zbiorów ossolińskich kopii pieczęci, wraz z, lakonicznymi co prawda, informacjami o miejscu przechowywania oryginału.

Inwentarz on-line

Oprac. Marcin Hlebionrek
UMK Toruń

 

NIEMCY- Bundesarchiv/Militararchiv Freiburg: Pułkownik Claus von Stauffenberg – hollywoodzka wizja historii, a źródła historyczne

Operacja Walkiria, zamach na Hitlera i postać Clausa Von Stauffenberga to wymarzony dla Hollywood materiał na scenariusz filmowy w wielkim stylu. Jak bardzo zaś sztuka filmowa kształtuje postrzeganie  historii nikogo nie trzeba przekonywać, a siła oddziaływania obrazów wyprodukowanych  w Los Angeles jest szczególna ze względu na szeroki ich odbiór na całym świecie.

Więcej…

 

FRANCJA: Dane osobowe. Między aktami osobowymi a dżunglą internetu

W dniu 17 marca Stowarzyszenie Archiwistów Francuskich organizuje seminarium pod hasłem: "Dane osobowe. Miedzy aktami osobowymi a dżunglą internetu." Archiwiści będą starali się ukazać dane osobowe, akta osobowe w otoczeniu prawnym Francji, Hiszpanii oraz w świetle prawodawstwa europejskiego. Problematyka obejmie zagadnienia dostępności do akt osobowych oraz polityki udostępniania w kontekście wyzwań stawianych przez nowoczesne technologie informatyczne.

Więcej…

 

AUSTRIA : Elekcja króla Augusta Mocnego w świetle dokumentów Österreichisches Staatsarchiv w Wiedniu.

Wśród nowości wydawniczych opublikowanych przez Österreichisches Staatsarchiv (ÖSTA) na szczególną uwagę polskich historyków zasługuje książka Marksa Milewskiego „Die Polnische  Königswahl von 1697” Publikacja ukazała się jako 10 tom serii wydawniczej austriackiego archiwum  „Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs”, mającej popularyzować wyniki badań naukowych przeprowadzonych w oparciu o tamtejsze materiały źródłowe. Autor publikacji zawodowo związany jest z  Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt
w Magdeburgu.
Tagi:

Więcej…

 

SZWAJCARIA: Marcowa Noc Muzeów w archiwach w Bernie przy dźwiękach alpejskiego rogu.

Od 2004 roku Noc muzealna, w której ważnym elementem są również tamtejsze archiwa, to cykliczna impreza ciesząca się dużym powodzeniem wśród mieszkańców Berna. Szwajcarskie Bundesarchiv przygotowało różne atrakcje, dla których motywem przewodnim jest temat

Więcej…

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology