Naukowy Portal Archiwalny

UKRAINA: Międzynarodowa pomoc w digitalizacji dziedzictwa audiowizualnego

Rok 2023 dla Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy to rok ważnych osiągnięć i owocnej współpracy z partnerami międzynarodowymi. Wspólnym wysiłkiem zapewnia się zachowanie i konserwację cennych dokumentów archiwalnych, odzwierciedlających historię tego kraju. Jednym z przykładów współpracy jest zakup, przez Centralne Archiwum Audiowizualne i Elektroniczne, najnowszego skanera dokumentów filmowych Cintel G3 HDR+, który był możliwy przy wsparciu finansowym Międzynarodowego Funduszu Ratowania Dziedzictwa Kulturowego w Strefach Konfliktów Zbrojnych ALIPH. Skaner do filmów, zainstalowany i skonfigurowany w listopadzie 2023 roku, na zamówienia użytkowników zeskanował już 25 filmów na taśmie 16 mm (łącznie 1250 minut) i 3 filmy na taśmie 35 mm (30 minut). Dodatkowo, w ramach planowanej digitalizacji, zeskanowano 2 filmy 16 mm (110 minut) i 8 filmów 35 mm (80 minut). Ukraińscy archiwiści wyrażają szczerą wdzięczność Międzynarodowej Fundacji ALIPH oraz innym międzynarodowym partnerom i darczyńcom za zaufanie i ogromny wkład w rozwój archiwistyki na Ukrainie, szczególnie w warunkach wojennych.


Poprawiony (piątek, 08 grudnia 2023 21:17)

Więcej…

 

SZWAJCARIA: Archiwa gospodarcze w Szwajcarii

Archiwa gospodarcze – temat praktycznie zupełnie pomijany i traktowany w polskiej archiwistyce marginalnie, w Szwajcarii znajduje swoje poczesne miejsce i jest przedmiotem zainteresowania środowiska archiwalnego. Temat jest szczególnie trudny ze względu na fakt, iż dotyczy sektora w zdecydowanej większości prywatnego, który ustawodawstwo archiwalne obejmuje  w sposób bardzo ograniczony, nawet w przypadku udziału właścicielskiego Skarbu Państwa (w warunkach polskich). Z drugiej strony występuje niewielkie zainteresowanie ze strony samych podmiotów gospodarczych kwestiami związanymi ze sposobami wartościowania dokumentacji, zabezpieczania i archiwizacji, nie mówiąc o trwałym przechowaniu jej części dla przyszłych pokoleń. O dziwo, nie jest to tylko problem występujący w naszym kraju, dostrzegają go również członkowie Szwajcarskiego Stowarzyszenia Archiwistów i Archiwistek (Verband Schweizerischer Archivare und Archivarinnen -VSA) i próbują wyjść temu zagadnieniu naprzeciw.

Poprawiony (wtorek, 05 grudnia 2023 20:10)

Więcej…

 

POGRANICZA: Archiwa na najwyższym poziomie- ARGE ALP

Archive in der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer, w skrócie ARGE ALP, to wspólna grupa robocza międzypaństwowa, obejmująca swym zasięgiem regiony krajów alpejskich. Zawiązana została w celu wspólnego rozwiązywania problemów – od gospodarczych po kulturowe- tej zróżnicowanej państwowo, ale dość jednolitej strefy geograficznej, można powiedzieć, że jedynej w swoim rodzaju w Europie. Związek powstał 12 października 1972 roku w Mösern w Tyrolu. W jego skład wchodzą: z Niemiec- Wolne Państwo Bawaria, kraj związkowy Baden-Württemberg; ze Szwajcarii – kantony Graubünden, St. Gallen i Tessin; z Austrtrii- landy Vorarlberg, Tyrol i Salzburg; z Włoch – region Lombardia, autonomiczna prowincja Bozen-Südtirol, i Trient. W spectrum wspólnych zainteresowań znalazły się również sprawy ochrony dziedzictwa kulturowego i archiwów, w tym w szczególności stworzenia systemu informacji o zasobach archiwalnych obejmujących obszar alpejski. W 1976 roku powstała wspólna komisja ekspercka, złożona z dyrektorów archiwów państwowych i landowych na tym terenie, do wzajemnego, lepszego poznawania i popularyzacji historii krajów członkowskich, w oparciu o źródła archiwalne. W ostatnich latach współpraca ta polegała na wymianie pomocy archiwalnych, przekazywaniu sobie interesujących daną stronę mikrofilmów oraz wymianie archiwistów prowadzących badania naukowe. W 1995 roku, pod patronatem Generalnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Bawarii (GSAB), w wyniku współpracy wydano obszerny przewodnik po zasobach archiwów skupionych w ARGE ALP – „Die Staats- und Landesarchive in der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (Arge Alp). Archivführer und Inventar der grenzüberschreitenden Überlieferung, im Auftrag der Archivdirektorenkonferenz der Arge Alp herausgegeben von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns”, München 1995.

Poprawiony (sobota, 02 grudnia 2023 05:45)

Więcej…

 

UKRAINA: „Rosja - imperium zła”

W dniu 24 listopada 2023 roku w Archiwum Państwowym Obwodu Połtawskiego w Połtawie odbył się Okrągły Stół na temat: „Rosja – imperium zła: geneza zjawiska, zbrodnie Kremla, kierunki badań”. Na wydarzenie zostali zaproszeni urzędnicy służby cywilnej, naukowcy z Połtawskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W.H. Korolenki, Połtawskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Jurija Kondratiuka, Połtawskiego Muzeum Historii Lokalnej, nauczyciele i uczniowie Połtawskiego Miejskiego Liceum Wielodyscyplinarnego nr 1 im. I. P. Kotlarewskiego, przedstawiciele społeczeństwa. Uczestnicy Okrągłego Stołu wyjaśniali istotę zjawiska,

Poprawiony (wtorek, 28 listopada 2023 15:53)

Więcej…

 

CHINY: Archiwa pomogły we wpisaniu uprawy imbiru na Listę Światowego Dziedzictwa

Podczas obrad Naukowej Grupy Doradczej Systemu Dziedzictwa Rolniczego o Znaczeniu Globalnym (GIAHS), która zebrała się w Rzymie w dniach 7–10 listopada 2023 r., wpisano na listę dziedzictwa rolniczego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) trzy kolejne uprawy z Chin. Są to: tradycyjny system kultywacji kasztanów w Kuancheng w prowincji Hebei, system uprawy białego imbiru w Tongling w prowincji Anhui oraz historyczny system sadzenia jagód Myrica rubra w Xianju w prowincji Zhejiang. Wśród nowo docenionych upraw – ważnych dla światowego dziedzictwa – imbir bały został dostrzeżony dzięki starym dokumentom, dostarczonym przez chińskie archiwa.
Dla potrzeb stosownego wniosku do FAO Archiwum Miejskie w Tongling udostępniło Komitetowi Miejskiemu partii, jak również władzom miejskim i odpowiednim czynnikom państwowym kompletne materiały i istotne dokumenty historyczne, jak m.in. kroniki hrabstw i prefektur, dzięki którym uzasadnienie tego wystąpienia zostało ugruntowane oraz uwiarygodnione. Tutejsze Archiwum Miejskie od 2016 r. stale udoskonalało swoje metody współpracy ze Stowarzyszeniem Badań nad Białym Imbirem Tongling oraz pomogło w udoskonalaniu mechanizmów pracy nad materiałami aktowymi. Archiwiści brali też czynny udział w pracach redakcyjnych i wydawniczych pisma „Tongling White Ginger”, organizowali zaplecze badawcze, aby dokładnie zapoznać się z archiwaliami znajdującymi się w zbiorach Archiwum Miejskiego oraz w zbiorach Stowarzyszenia Imbiru, a w rezultacie szczegółowo i kompleksowo opisać historyczny rozwój uprawy imbiru białego.

Poprawiony (poniedziałek, 27 listopada 2023 20:21)

Więcej…

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology