Naukowy Portal Archiwalny

MRA:Digitalizacja zasobów archiwalnych Ukrainy w związku z kryzysem wojennym

Od czerwca 2023 r. Międzynarodowa Rada Archiwów prowadzi na Ukrainie digitalizację zasobów archiwalnych zagrożonych zniszczeniem w skutek działań wojennych. Prace te realizowane są przez ukraińskich ekspertów w terenie. Finansowanie ich było możliwe dzięki pozyskanemu gratowi przyznanemu przez Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Ochrony Dziedzictwa w Strefach Konfliktu  (International alliance for the protection of hertage in conflict areas  - ALIPH).

Poprawiony (niedziela, 10 marca 2024 11:27)

Więcej…

 

BELGIA: Zniszczenia wojenne 1940 -1944 w prowincji Hainaut- wystawa

Inwentaryzacja zniszczeń nieruchomości w wyniku II wojny światowe w belgijskiej prowincji Hainaut, obejmująca  domy prywatne, gospodarstwa rolne i zakłady przemysłowe, jest tematem wystawy zorganizowanej przez Mons Memorial Museum i Archiwa Państwowe Belgii pt.: "Zniszczenia wojenne 1940 - 1945" (Dommages de guerre 1940 - 1945).  Wystawa czynna będzie pomiędzy 16 marca a 8 września 2024 r. w muzeum w Mons. Ekspozycja obejmuje zniszczenia nieruchomości w okolicach i w miastach Charleroi, La Louvière, Mons, Saint-Ghislain i Tournai powstałych w wyniku działań wojennych, głównie w maju 1940 r. i wiosną 1944r. W całym okresie 1940 - 1944 w prowincji uległo zniszczeniu około 47 tys. nieruchomości, co stanowi mniej niż 10% budynków istniejących w 1939 r.

Poprawiony (niedziela, 03 marca 2024 10:43)

Więcej…

 

USA-UKRAINA: Departament Stanu ogłosił projekt ochrony ukraińskich archiwów państwowych

W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zagrażającej ukraińskiej tożsamości i dziedzictwu kulturowemu, w dnu 22 lutego 2024 r. Departament Stanu ogłosił projekt mający na celu ochronę i digitalizację jej państwowych zbiorów archiwalnych.
Projekt, na którego realizację zostanie przeznaczone 645 000 USD, będzie realizowany we współpracy z Międzynarodowym Sojuszem na Rzecz Ochrony Dziedzictwa na Obszarach Objętych Konfliktem (ALIPH) oraz przy wsparciu Inicjatywy na rzecz Ochrony Ukraińskiego Dziedzictwa Kulturowego (The Ukraine Cultural Heritage Response Initiative) Biura Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA. Będzie polegać na szkoleniu ukraińskich archiwistów oraz digitalizacji dokumentów – szczególnie historycznych zapisów w języku ukraińskim - którym grozi zniszczenie w związku z wojną Rosji z Ukrainą. Inicjatywa Departamentu Stanu USA ma na celu zachowanie ukraińskiego dziedzictwa archiwalnego dla zachowania tożsamości narodowej i lepszego zrozumienia historii Ukrainy.

Poprawiony (sobota, 02 marca 2024 07:53)

Więcej…

 

Międzynarodowa statystyka archiwalna (norma ISO)

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opracowała już niejedną normę z serii Informacja i dokumentacja, a niektóre z nich przetłumaczono na język polski pod auspicjami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, np. Informacja i dokumentacja - Terminologia - PN-ISO 5127 czy Informacja i dokumentacja - Międzynarodowa statystyka biblioteczna PN-ISO 2789. W oryginalnej angielskiej wersji dostępna jest kolejna norma, Informacja i dokumentacja – Międzynarodowa statystyka archiwalna ISO 24083:2021(E). Celem jej jest m.in. zapewnienie zgodności danych statystycznych w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej; poprawa jakości zarządzania archiwami oraz promowanie roli i znaczenia archiwów poprzez zachęcanie do korzystania z ich opisanego zasobu. Warto zwrócić uwagę, że autorzy normy proponowane zasady kierują zarówno do archiwów narodowych, regionalnych i lokalnych, jak i do departamentalnych, kościelnych, rodzinnych, szkół wyższych oraz ciał zbiorowych – gospodarczych i fundacji. Zgodne z tą normą formułowanie danych o organizacji, zasobie i prowadzonej działalności może stać się próbą weryfikacji spełnienia przez różnorodne podmioty definicji archiwum.

Poprawiony (wtorek, 27 lutego 2024 20:51)

Więcej…

 

SŁOWACJA: Konferencja nt. obrazu kobiet w materiałach archiwalnych

Stowarzyszenie Słowackich Archiwistów oraz Archiwum Miasta Bratysławy zapraszają na konferencję nt. „Kobiety w źródłach archiwalnych (Ženy v archívnych prameňoch), jaką przygotowują w ramach XXVII. Dni Archiwalnych w Republice Słowackiej, zaplanowanych w Bratysławie w dniach od 4 do 6 czerwca 2024 r. Organizatorzy konferencji, parafrazując swobodnie słowa znanej rzeczniczki feminizmu Simone de Beauvoir, stwierdzają: „możemy powiedzieć, że kobiety – a także ich dzieje – stały się tymi drugimi w historii ludzkości, mimo że stanowią jej połowę”. Wpływ na to miał be zwątpienia specyficzny status prawny i społeczny kobiet w przeszłości, ich ograniczone możliwość angażowania się w sferę polityczną, gospodarczą i kulturalną. To zaś miało ogromny wpływ na zakres i zawartość zachowanych źródeł, czy też użytecznych informacji. Jednak kobiety z różnych klas społecznych posiadały też róże pozycje wyjściowe. Inaczej toczyły się losy życiowe dam z arystokracji, odmienne były losy pań z klasy mieszczańskiej, a jeszcze inne kobiety ze wsi, czy też niewiast znajdujących się na marginesie społeczeństwa. Jak podkreślają organizatorzy, już tylko z tych względów przed badaczami otwiera się cała konstelacja różnorodnych losów życiowych i środowiskowych, w ramach których rozgrywały się historie kobiet.

Poprawiony (piątek, 23 lutego 2024 18:19)

Więcej…

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology