Naukowy Portal Archiwalny

MRA: Wspólna deklarachja MRA i IFLA na temat prawodawstwa regulującego postępowanie z danymi o charakterze prywatnym

Międzynarodowa Rada Archiwów i Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich zajęły wspólne stanowisko wobec zagadnienia legislacji chroniącej życia prywatne a archiwizacji.
Punktem wyjścia koncepcji dokumentu jest zwrócenie uwagi na,  z jednej strony konieczność zapewnienia ochrony dóbr osobistych jednostki, włącznie z prawem do zapomnienia, z drugiej na nadmiar restrykcji chroniących ten obszar. Taka sytuacja może wpłynąć na utrudnienia w pozyskiwaniu archiwaliów, a w konsekwencji  znacząco ograniczyć dostęp do informacji. Rolą archiwów i bibliotek jest gromadzenie materiałów archiwalnych" : "Archiwa są dokumentalnym produktem ludzkiej działalności  i są przechowywane, ze względu na ich wartość, w długim czasie.  Są zapisem w czasie rzeczywistym aktywności osób i organizacji, dostarczają zatem bezpośredniego  wglądu  w wydarzenia przeszłe."
(łum. AB)("Les archives sont le produit documentaire de  l'activité  humaine  et  elles  sont  conservées  en  raison  de  leur  valeur  sur  le  long  terme.  Elles constituent le reflet en temps réel de l'activité des individus et des organisations, et fournissent donc une vision directe sur les événements passés." - Que sont les archives? )Są podstawowymi źródłami , które pozwalają lepiej zrozumieć naszą przeszłość czy to w celu badawczym, rozliczeniowym, czy aby zapewnić  kompletny zapis dziejów. Archiwa pozwalają wzmocnić społeczeństwo i demokrację.  Dokument zwraca także uwagę na fakt, że archiwalia mogą być przechowywane w różnych instytucjach, które bezsprzecznie odgrywają istotną rolę w osiąganiu celów społecznych.
W archiwach znajdują się olbrzymie ilości danych osobowych zdefiniowanych jako: "wszelka informacja dotycząca osoby fizycznej i z nią identyfikowana ujawniająca cechy tej osoby, jej sytuację lub charakter." (Les  archives  contiennent,  par  la  force  des  choses,  des données  à  caractère  personnel. Toute information relative à une personne physique identifiée et révélant des traits de sa personnalité, sa situation ou ses activités est une donnée à caractère personnel. - fragment deklaracji.) Ten typ informacji wymaga szczególnej ochrony I jest przedmiotem zabiegów legislacyjnych.

Poprawiony (czwartek, 23 kwietnia 2020 19:21)

Więcej…

 

NIEMCY: Archiwalna Myszeida – ciąg dalszy

Kiedy świat zwolnił z powodu niewidzialnego wirusa paraliżującego całe nasze dotychczasowe życie, możemy sięgnąć po lekturę, która sprawi przyjemność dorosłym i dzieciom, które pewnie w czasie epidemii się nudzą. Właśnie ukazała się nowe wydanie archiwalnych przygód myszki Mitzy” „Myszka Mitza i list od Leopolda do Rozalii”. Jest to już druga książka dla dzieci z tej serii autorstwa słoweńskich archiwistek Nataszy Budnej Kodrić i Barbary Peszak Mikec, która jest teraz wydawana w języku niemieckim.
Jesienią 2018 roku pierwszy tom „Die Maus Mitza im Archiv” został zaprezentowany w Aschaffenburgu. Książka wprowadza dzieci w staroświecki świat archiwów,  po którym oprowadza je najmniejszy "pedagog archiwalny ", czyli myszka Mitza.Książka skierowana jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Razem z filmowcem Ferdim, mała mysz przeżywa ekscytujący dzień w archiwum miejskim, w sekretnych przejściach i pokojach, w świecie historycznych dokumentów. Publikacja zawiera także dostosowany dla potrzeb dzieci słownik ważnych terminów archiwalnych. Książka oparta jest na oryginalnej wersji słoweńskiej, której autorami jest dwóch archiwistów z Lublany.  W Słowenii książka o przygodach myszki Mitzi składa się już z trzech części, z których każda została bardzo atrakcyjnie ilustrowana przez słoweńską artystkę Tinę Brinovar. Książka została zaprezentowana publiczności po raz pierwszy 27 sierpnia 2014 r. w obecności Konsula Generalnego Republiki Słowenii Dragica Urtelja w Archiwum Miasta Aschaffenburg.

Poprawiony (sobota, 18 kwietnia 2020 12:27)

Więcej…

 

MRA: Międzynarodowy Kongres Archiwów przeniesiony na 2021 rok

Międzynarodowa Rada Archiwów poinformowała, na swojej stronie internetowej, o decyzji przeniesienia Międzynarodowego Kongresu Archiwów na rok 2021.
Kongres miał się odbyć w dniach 16 - 20 listopada 2020 r. w Aby Dhabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przyczyną jest oczywiści pandemia COVID-19 i wynikające z niej ograniczenia.
Kongres odbędzie się w przyszłym roku, także w Abu Dhabi . Termin zostanie później ustalony.
Na temat Kongresu patrz ArchNet: MRA: Abu Dhabi 2020 Międzynarodowy Kongres Archiwów

oprac.

Adam Baniecki

AP Wrocław O/Bolesławiec

Poprawiony (sobota, 02 maja 2020 08:51)

 

MRA: Biuro Sekretarza Generalnego MRA w Paryżu z dniem 17 marca 2020 r. zamknięte aż do odwołania

W związku z ograniczeniami wynikającymi z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 Sekretarz Generalna Międzynarodowej Rady Archiwów Anthea Seles wystaosowała w dniu 16 marca list informujący podjęciu przez nią decyzji zamknięcia paryskiego biura aż do odwołania. Biuru będzie działało wirtualnie. Personel będzie pracował poprzez pocztę elektroniczną oraz w przestrzeniach wirtualnych. Sekretarz Generalna zaapelowała do wszystkich archiwistów aby dostosowali się do poleceń swoich rządów albowiem izolacja społeczna i ograniczenia są środkami niezbędnymi dla zatrzymania rozprzestrzeniania się choroby. Tylko wspólne działania pozwolą nam skutecznie z nią walczyć.  Sektretarz Generalna wyraziła też nadzieję, że „będziemy wspierać i pomagać otaczającym nas ludziom, sąsiadom i nieznajomym”. List kończą życzenia bezpieczeństwa dla wszystkich oraz zapewnienie wparcia ze strony MRA.

List: COVID-19 / Bureau de l'ICA passe au virtuel

oprac. Adam Baniecki

AP Wrocław O/Bolesławiec

Poprawiony (wtorek, 17 marca 2020 20:32)

 

POLSKA: Pojoannickie zbiory dokumentów kłodzkich jezuitów

9 marca 2020 r. w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie była wyjątkowa okazja obejrzenia wielu cennych średniowiecznych dokumentów pergaminowych z zasobu tzw. Archiwum Pojoannickiego w Kłodzku. Zbiór dokumentów gromadzony i przechowywany początkowo przez joannitów, później augustianów, trafił do prowadzonej przez jezuitów parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku i tam przetrwał przez kilka wieków. Przechowywany był w specjalnej barokowej szafie, stanowiącej cenny i piękny przykład mebli użytkowych. Na zbiór składają się dokumenty pergaminowe i papierowe związane z historią Kościoła i miejscowości z Kotliny Kłodzkiej. Ich liczba szacowana jest na ponad pół tysiąca. W archiwum są także akta dotyczące parafii, szkół i seminarium, rysunki i starodruki oraz pieczęcie papieży, biskupów, książąt.
Dokumentacja ta była wykorzystywana do badań naukowych bardzo rzadko i nie była szerzej znana. Przed kilkoma laty zaczęło się to stopniowo zmieniać. W 2017 r. podjęto prace porządkowe, w tym przeprowadzono pierwszą po wojnie inwentaryzację. W 2018 r. wykonano konserwację 33 dokumentów. Kolejnym krokiem były prace przeprowadzone w 2019 r. – konserwacja następnych 34 dokumentów. Inicjatorzy i organizatorzy prac działają pod hasłem „Od-Nova”, a kolejne etapy tego projektu finansowane były ze środków przyznawanych w ramach konkursów Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych”.
Spotkanie w Muzeum rozpoczęła Henryka Szczepanowska, kierownik realizowanych projektów. Wraz z nią współpracują m.in. Mietek Kowalcze, dr Michał Kurzej, dr Kinga Blaschke i ponad stu wolontariuszy, angażujących się w różne działania. Ich prace były przedmiotem wystąpienia na konferencji „Archiwa kościelne w niepodległej Polsce” w 2019 r. w Łodzi. Jako drugi zabrał głos dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, zapewniając o gotowości do dalszego wspierania projektów, które mają na celu zabezpieczanie dziedzictwa archiwalnego. Po nim o. Robert Mól SJ, proboszcz parafii w Kłodzku, wspomniał kilka zdarzeń związanych ze swoim udziałem w projektach. Humorystycznie komentował, że nieraz czuje pomoc bp. Arnoszta z Pardubic, który erygował parafię w Kłodzku i nadal czuje się za nią odpowiedzialny.
Realizacja projektów nie byłaby możliwa bez wiedzy i współpracy ekspertów, którzy zabrali głos w dalszym ciągu spotkania. Opowiedzieli o realizacji projektu „Archiwa jezuitów kłodzkich. Od-Nova” 3, ilustrując opowieść barwną prezentacją. Dr hab. Weronika Liszewska, konserwator z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, krótko przypomniała historię parafii i zbiorów, uznawanych za jedne z najcenniejszych w Europie Środkowej, nie przechowywanych w archiwach państwowych. Po tym przedstawiła zakres prac przeprowadzonych w 2019 roku, pokazując przykładowe rodzaje konserwowanych pergaminów i papierów.

Poprawiony (środa, 11 marca 2020 19:48)

Więcej…

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology