Naukowy Portal Archiwalny

POLSKA: Archiwa w Niepodległej

Archiwa w Niepodległej. Stulecie Archiwów Państwowych 1919 - 2019 publikacjaObchody 100. rocznicy utworzenia archiwów państwowych, zaplanowane na 2019 rok, objął Patronatem Narodowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Patronat Narodowy Prezydenta oraz Patronat Honorowy Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego otrzymała także jubileuszowa publikacja „Archiwa w Niepodległej 1919-2019. Stulecie Archiwów Państwowych”, wydana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Jej pomysłodawcą i redaktorem naukowym jest dr Ewa Rosowska, która zadbała o wysoki poziom merytoryczny i elegancką szatę graficzną.
Publikacja ma dwie części, poprzedzone listami gratulacyjnymi Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego oraz cytatami wypowiedzi autorytetów w dziedzinie archiwistyki – dr. Antoniego Rybarskiego i prof. Stanisława Ptaszyckiego. Pierwsza część, HISTORIA, zawiera teksty naukowe przygotowane przez znakomitych specjalistów wywodzących się z różnych środowisk. „Powstanie i rozwój sieci archiwów państwowych i naczelnych organów archiwalnych w niepodległej Polsce” przypomniała prof. Irena Mamczak-Gadkowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. „Polską myśl archiwalną okresu międzywojennego w powszechnym dyskursie archiwistycznym” przedstawił prof. Waldemar Chorążyczewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zagadnieniu „Archiwa polskie w latach 1918-1939 we współpracy międzynarodowej – problem rewindykacji i nie tylko” przyjrzał się prof. Władysław Stępniak, członek Komitetu Nauk Historycznych Polskiej akademii Nauk. „Prawo archiwalne II Rzeczypospolitej” omówił zaś prof. Marek Konstankiewicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wszystkie teksty, z konieczności, prezentują wspomniane zagadnienia w sposób syntetyczny, wzbogacone są jednak o bogate przypisy, pozwalające na dotarcie do materiałów związanych z omawianymi tematami. Do całości sporządzone zostało również zestawienie bibliograficzne – z podziałem na źródła i publikacje.

Poprawiony (wtorek, 05 lutego 2019 11:32)

Więcej…

 

POLSKA: Dr Paweł Pietrzyk Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych

Dziś, w dniu 30 stycznia 2019 r., wicepremier i minister kultury prof. Piotr Gliński wręczył dr. Pawłowi Pietrzykowi powołanie na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Dr Paweł Pietrzyk powołany został przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Podano za: MKiDN: dr Paweł Pietrzyk Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych

Adam Baniecki

AP Wrocław O/Bolesławiec


Poprawiony (środa, 30 stycznia 2019 21:12)

 

MRA: Adelajda 2019 doroczna konferencja MRA

Na 21 - 25 października 2019 r., w australijskiej Adelajdzie (stolica Australii Południowej) zaplanowana została tegoroczna doroczna konferencja MRA. Organizatorami są Australijskie Stowarzyszenie Archiwistów (Australian Society of Archivists - ASA), Stowarzyszenie Archiwistów i Dokumentalistów Nowej Zelandii Te Huinga Mahra (Archives and Records Association of New Zealand Te Huinga Mahara - ARANZ), Miedzynarodowa RadaArchiwów oraz Oddział Pacyfiku Międzynarodowej Rady Archiwów (Pacific Regional Branch of the ICA - PARBICA).
Tematem konferencji jest "Projektowanie archiwów" (Designing the Archive / Concevoir les archives), przez co organizatorzy rozumieją "...promowanie refleksji nad tym, jak stosować humanistyczne koncepcje podejścia do archiwów i dokumentów oraz do zarządzania informacją i danymi, tak aby służyły korzyścią dla obywateli i użytkowników, zainteresowanych stron i samorządów." (Notre objectif est de promouvoir une réflexion sur la manière d’appliquer des approches conceptuelles axées sur l’humain aux archives et aux documents d’activité et à la gestion de l’information et des données, et ce au profit des citoyens, des utilisateurs, des parties prenantes et des collectivités.). Konferencja powinna pokazać w jaki sposób zarządzamy dokumentacją i w jaki sposób wdrażamy nowe rozwiązania w technicznych środowiskach służących różnorodnym dziedzinom humanistycznym.

Poprawiony (poniedziałek, 28 stycznia 2019 17:13)

Więcej…

 

MRA: Nowy przewodniczący Oddziału Europejskiego MRA

Dnia 15 stycznia 2019 r., na stronie internetowej Międzynarodowej rady Archiwów ukazał się komunikat o objęciu z dniem 1 stycznia 2019 r. funkcji przewodniczącego Europejskiego Oddziału MRA (European Branch of the International Council on Archives (EURBICA) przez dr Charlesa J. Farrugia. Zastapi on Deborah Jenkins, która sprawowała tę zaszczytną funkcję w latach 2017 - 2018. Dr Charles Ferrugia jest Narodowym Archiwista Malty, wykładowcą akademickim na Uniwersytwcie Maltańskim gdzie w 2005 r. wdrożył nauczanie archiwistyki. W 2005 r. doprowadził do powstania nowej ustawy archiwalnej na Malcie oddzielającej archiwa od bibliotek i utworzenie Narodowej Agencji Archiwalnej.

Obejmując funkcję przewodniczącego EURBICA nie będzie miał łatwego zadania ponieważ pod przewodnictwem poprzedniej przewodniczącej organizacja od 2016 r. bardzo mocno ożywiła swoją działalność. EURBICA (European Regional Branch ICA) jest podstawową komórką skupiającą europejskich członków MRA. Liczy obecnie około 900 członków i jest jednym z największym podmiotów MRA. Oddział jest także główną organizacją zawodową dla archiwistów zarówno Unii Europejskiej, jak i państw europejskich pozostających poza nią.

Poprawiony (wtorek, 22 stycznia 2019 21:17)

Więcej…

 

WŁOCHY: Dynamiczne pamięci. Przechowywanie baz danych i archiwizacja internetu


Narodowe Stowarzyszenie Archiwistyki Włoskiej (l'Associazione Nazionale Archivistica Italiana - ANAI) wydało 1 stycznia 2019 r. wydało publikację, mającą ambicję bycia podręcznikiem, w trudnej dziedzinie ochrony zasobów cyfrowych. Jego celem jest wskazanie procesów wdrażających przechowywanie baz danych i stron internetowych. Dwójka autorów Costantino Ladino i Pasqualina A. Marzotti stanowi tandem informatyczno - archiwistyczny, który podjął się analizy standardów międzynarodowych i krajowych oraz technicznych instrumentów referencyjnych (zapewniających odpowiednią jakość) zabezpieczania danych.
Praca oparta została na szerokich badaniach sektorowych oraz zawiera przykłady procedur oraz schematów metadanych, które można powielać i łatwo zastosować w rozwiązaniach lokalnych. W dobie podejmowania w Polsce prac nad ADE (Archiwum Dokumentów Elektronicznych) nowe publikacje z tej dziedziny winny być bacznie śledzone.


Edizioni ANAI


Publikacja wydana była przez Edizione ANAI . Jej promocja odbędzie się 21 stycznia 2019 r. w Rzymie, w Biblioteca Nazionale Centrale, viale Castro Pretorio 105, Sala Macchia, o godz. 16.30.
Publikacja dostępna jest w mediolańskiej internetowej IBS.


Poprawiony (niedziela, 20 stycznia 2019 11:10)

Więcej…

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology