Naukowy Portal Archiwalny

CZECH:. Warsztaty: Aktualne problemy czeskiej archiwistyki

Czeskie Stowarzyszenie Archiwalne, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Hradcu Kralove oraz Departament Administracji Archiwów i Zarządzania Dokumentacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Czech organizują warsztaty zawodowe na temat „Aktualne problemy czeskiej archiwistyki”, które odbędą się 2 grudnia 2022 r. w siedzibie Uniwersytetu w Hradcu Kralove.
W planach warsztatów przewidziano trzy bloki tematyczne, których czas trwania przewidziano na ok. 1,5 godziny. Na rozpoczęcie każdego z nich przedstawione zostaną referaty wybranych fachowców, po czym nastąpi dyskusja. Treść tych wystąpień planuje się opublikować w „Archivním časopise”.

Poprawiony (niedziela, 23 października 2022 17:57)

Więcej…

 

KAZACHSTAN: "Społeczeństwo otwarte - otwarte archiwa" Pierwszy kongres archiwistów w Kazachstanie

W dniach 19 - 21 października 2022 r.w Ałmacie w Kazachstanie odbywa się, pod patronatem Międzynarodowej Rady Archiwów, pierwszy kongres archiwistów w Kazachstanie. Tematem wiodącym jest :"Społeczeństwo otwarte - Archiwa otwarte". W wydarzeniu udział wzięłu UNESCO, NARA (The National Archives and Records Administration) i archiwa Koreii Południowej. Celem organizatorów było stworzenie stałej platformy dialogu i interakcji międzynarodowej związanej z ochroną dziedzictwa historycznego kulturalnego i dokumentacyjnego, rozwój idei innowacyjnych służących rozwojowi archiwów, wdrażaniu w praktyce  w archiwach najlepszych światowych rozwiązań.

Poprawiony (niedziela, 23 października 2022 17:47)

Więcej…

 

UKRAINA: Otwarcie nowo utworzonego Centralnego Państwowego Archiwum Stowarzyszeń Publicznych i Ukrainików

W dniu 17 października 2022 r. rozpoczęło pracę Centralne Państwowe Archiwum Stowarzyszeń Publicznych i Ukrainików (Центральний державний архів громадських об’єднань та україніки, ЦДАГОУ). Zespół pracowników uroczyście wzniósł przed budynkiem flagę państwową Ukrainy.

Zgodnie z Uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 28 czerwca 2022 nr 732 „O optymalizacji systemu Centralnych Archiwów Państwowych”, połączone zostały Centralne Archiwum Państwowe Stowarzyszeń Publicznych Ukrainy i Centralne Archiwum Państwowe Ukrainików za Granicą, w wyniku czego powstało nowe centralne archiwum państwowe, będące prawnym następcą wyżej wymienionych instytucji. Strona internetowa CDAGOU znajduje się w fazie organizacji, dlatego aktualnych informacji o działalności nowego archiwum należy szukać na jego oficjalnej stronie w mediach społecznościowych. Bardziej szczegółowe informacje, w szczególności o zbiorach Archiwum, dostępne są pod linkami https://cdago.gov.uahttps://tsdazu.archives.gov.ua

Więcej:

Відбулося відкриття новоутвореного Центрального державного архіву громадських об’єднань та україніки

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Wrocław O/Legnica

Poprawiony (czwartek, 20 października 2022 19:54)

 

Ukraina: Wojna trwa, ale przybywa kopii cyfrowych

Na portalu „Міжархівний пошуковий портал” (adres wyszukiwarki: https://searcharchives.net.ua) dostępnych jest już (na połowę października 2022 r.) około 2 mln skanów dokumentów archiwalnych. Liczba odwiedzających stronę dynamicznie rośnie - według danych firmy Archival Information Systems, od momentu uruchomienia odwiedziło ją już 180 000 użytkowników. Liderami pod względem geografii odwiedzin pozostają obywatele Ukrainy, wśród obcokrajowców z portalu głównie (tradycyjnie) korzystają obywatele USA, Polski, Niemiec, Izraela i innych.

Poprawiony (czwartek, 13 października 2022 19:08)

Więcej…

 

POLSKA: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Historia szkolnictwa polskiego 1945–1989” styczeń 2023

Zapraszamy do udziału! Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Historia szkolnictwa polskiego 1945–1989”

***

KOMUNIKAT!

W programie wystąpienia badaczy, wernisaż wystawy oraz przedpremierowy pokaz filmu.

Na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego 12–13 stycznia 2023 roku odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Historia szkolnictwa polskiego 1945–1989”.

Organizatorami wydarzenia są Uniwersytet Gdański, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.

Konferencję poprzedzi wernisaż wystawy „Źródła do dziejów historii szkolnictwa polskiego 1945–1989 w zasobach trójmiejskich archiwów i bibliotek” (12 stycznia, godz. 9.15, Wydział Historyczny UG).

Jednym z ważnych elementów wydarzenia będzie przedpremierowy pokaz filmu pt. „W imię najwyższych wartości” zorganizowany dla uczestników konferencji (12 stycznia, godz. 18.15, Wydział Historyczny UG). Wprowadzenie do filmu oraz dyskusję poprowadzi dr Piotr Kurpiewski (UG).

To niezwykła historia rodziny Bobów, która podjęła walkę z komunistycznym reżimem o prawo do wolności wychowania i edukacji swoich dzieci. Film opowiada o wydarzeniach mających miejsce w okresie od 1952 do 1981 r. W 1952 r. Danuta i Bartłomiej Boba uznali, że szkoła komunistyczna indoktrynuje dzieci. Postanowili nie posyłać ich do szkoły i nauczać je same w domu. Wywołało to gwałtowną reakcję „władzy ludowej”. W roku 1955 w sąd w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wydał wyrok na mocy którego pozbawienia państwa Bobów praw rodzicielskich i przekazano dzieci do domów dziecka. Wyrok ten nigdy
nie został wykonany dzięki heroicznej walce i postawie Bartłomieja Boby.

Program do pobrania

Komitet organizacyjny: prof. UG dr hab. Arnold Kłonczyński, dr Łukasz Grochowski (SAP), dr Jan Hlebowicz (IPN Gdańsk), Anna Siekierska (UG).

 ***


Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2022 r.

Uniwersytet Gdański, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku oraz gdański oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich zapraszają do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Historia szkolnictwa polskiego 1945–1989”, która odbędzie się w dniach 12–13 stycznia 2023 r. na Wydziale Historycznych UG. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2022 r.

–Zasadniczymi celami konferencji są: prezentacja źródeł dotyczących szkół podstawowych i średnich po 1945 r. zgromadzonych w archiwach na terenie Polski oraz za granicą; wymiana doświadczeń związanych z metodami stosowanymi przy opracowywaniui badaniu tych źródeł oraz dyskusja nad możliwościami ich wykorzystania przy różnego rodzaju badaniach naukowych. Liczymy szczególnie na omówienie i prezentację źródeł dotychczas nieznanych w literaturze i debacie naukowej– podkreśla prof. UG dr hab. Arnold Kłonczyński.

–Oprócz namysłu nad źródłami zapraszamy do prezentacji badań na temat funkcjonowania nauczycieli, uczniów i szkół po 1945 r. Do uczestnictwa w konferencji zachęcamy zarówno historyków i archiwistów, ale także przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, w tym np. pedagogiki, filozofii, prawa, socjologii czy psychologii– dodaje dr Jan Hlebowicz z IPN Oddział w Gdańsku.

Poprawiony (wtorek, 03 stycznia 2023 20:36)

Więcej…

 
ARCHIWA UKRAINY

Bezpośrednie wsparcie
dla archiwów Ukrainy

Support Heritage
in Ukraine


za pośrednictwem
Museum & Archives
GALT
szczegóły


Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOMA

NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostępna na stronie NDAP

Powszechna Deklaracja
o Archiwach

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone


Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology