Naukowy Portal Archiwalny

NIEMCY: Holmes w Bundesarchiv.

Bankructwo systemu politycznego i gospodarczego byłej DDR spowodowało masową likwidację lub przekształcenia zarówno administracji jak i gospodarki. W wyniku tych przeobrażeń, po byłych urzędach i przedsiębiorstwach pozostała dokumentacja. O ile ta aktowa została szybko zabezpieczona w archiwach państwowych, to w przypadku dokumentacji zapisanej na taśmach magnetycznych, znajdowano ją w piwnicach i na strychach dawnych urzędów jeszcze wiele lat po zjednoczeniu Niemiec. W Bundesarchiv od 10 lat dokumentacją przejętą z zasobów byłych DDR-owskich centrów obliczeniowych zajmuje się Andrea Hänger kierująca referatem archiwizacji elektronicznej w Koblencji. Cały czas, te różnorodne pod względem wartości historycznej, elektroniczne zasoby poddawane są ocenie archiwalnej, co nie zostało dotychczas zakończone.

 


Pomiędzy tymi zbiorami są dane z Centralnego Rządowego Rejestru Kadr DDR (Zentralen Kaderdatenspeicher der DDR-Regierung) zawierające biografie ponad 600 000 osób z kadr kierowniczych socjalistycznego państwa niemieckiego. Ponadto, na uwagę zasługują także, dane ponad 7 mln obywateli DDR z informacjami o szczegółowym przebiegu ich drogi zawodowej, zawarte w rejestrze Społecznych Zasobów Pracowniczych (Datenspeicher Gesellschaftliches Arbeitsvermögen). W przejętych zasobach elektronicznych można znaleźć również zakodowane informacje dotyczące ponad 350 000 aresztantów i więźniów, którzy pomiędzy rokiem 1970 a 1990 osadzeni byli w DDR-owskich więzieniach.

 

Poprawiony (sobota, 28 sierpnia 2010 10:07)

Więcej…

 

ALBANIA: Wystawa - skarby archiwów albańskich

W maju i czerwcu br. w Centralnym Archiwum Państwowym Albanii w Tiranie (Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave) , pod patronatem premiera tego kraju Sali Berishy, miała miejsce wyjątkowa wystawa, pt. „Bizantyjskie i pobizantyjskie rękopisy w Albanii”. Zaprezentowano na niej – po raz pierwszy w tak okazałej oprawie – przechowywane w archiwach albańskich skarby kulturowego dziedzictwa ludzkości, w postaci kodeksów z okresu VI – XVII wiek.

 

Pokazane zostały między innymi dwa rękopisy wpisane na listę „Pamięć Świata” (Memory of the World) UNESCO: tzw. „Beratinus-1” i „Beratinus-2”. „Beratinus-1” (Codex Purpureus Beratinus 1”) to pochodzący z VI wieku n. e. rękopis zawierający fragmenty Nowego Testamentu (Ewangelię wg św. Mateusza i Ewangelię wg św. Marka); „Beratinus-2” pochodzi z IX wieku, również zawiera teksty z Nowego Testamentu. Kodeksy te zostały wpisane na listę UNESCO w 2005 r., natomiast w Albanii znajdują się od roku 1971.
Ogółem na wystawie pokazano 46 kodeksów, a towarzyszyły im informacyjne, fotograficzne tablice dotyczące 54 tego rodzaju zabytków piśmiennictwa (w tym prezentowanych na wystawie), a także katalog wystawy, przewodnik i foldery informacyjne. Wystawę zorganizowano przy współudziale Greckiej Fundacji Kultury Oddział w Tiranie, Fundacji Kultury Narodowego Banku Grecji (MIET), Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Albanii i Generalnej Dyrekcji Archiwów Albanii.

Informacje szczegółowe:
Ekspozitë e Dorëshkrimeve Bizantine dhe Pasbizantine

Pamięć Świata UNESCO

Oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica

Poprawiony (środa, 25 sierpnia 2010 19:53)

 

MRA: CITRA 2010 we wrzesniu w Norwegii

Doroczna Międzynarodowa Konferencja Okrągłego Stołu Archiwów CITRA (Conference Internationale de la Table Ronde des Archives) odbędzie się Oslo w dniach 11- 19 września 2010. Norwegia wyróżniona została możliwością organizacji konferencji w uznaniu jej osiągnięć na polu rozwiązywania problemów archiwów cyfrowych. W opublikowanym na stronie internetowej CITRA Oslo zaproszeniu dyrektor archiwów państwowych Norwegii Ivar Fonnes napisał: "Archiwa państwowe Norwegii pracowały od wielu lat wspólnie z sektorem publicznym nad znalezieniem profesjonalnych rozwiązań w dziedzinie skomplikowanej archiwistyki cyfrowej. Stąd wielka przyjemność i przywilej dla nas podjąć konferencję CITRA 2010, organizowaną pod hasłem: "Zaufanie i dostęp. Wyzwania stojące przed zarządzaniem w erze cyfrowej. Przygotowanie programu zostało zakończone na spotkaniu Biura CITRA w Oslo w styczniu, program jest obecnie sfinalizowany. Więcej, seanse plenarne zostaną wzbogacone licznymi sesjami paralelnymi i pracami grup roboczych. Zostaniecie Państwo zaangażowani do odczytywania programu jak "menu" dzięki któremu będziecie mogli dokonać swojego właściwego wyboru."

Językami konferencyjnymi będzie tradycyjnie angielski i francuski, ale organizatorzy zapewnili także język hiszpański.

Konferencja jest okazją dla licznych ciał MRA do organizacji spotkań. Organizatorzy przygotowali także bogaty program kulturalny.
Konferencje otworzy wywód prof. Randalla Jimersona (Western Washington University): "Możliwości archiwów w przyszłości cyfrowej". Potem prof. Jan Egeland (Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych): "Komunikacja interkulturowa dla ukazania nowych globalnych wyzwań" oraz Sven Mollekleiv (dyrektor norweskiego Czerwonego Krzyża): "Zbierać i rozmieszczać podstawowe informacje cyfrowe w czasie katastrof. Doświadczenia Czerwonego Krzyża" Te trzy wystąpienia otworzą konferencję.

 

 

Poprawiony (sobota, 28 sierpnia 2010 10:19)

Więcej…

 

CZECHY. Pięć lat więzienia za kradzież archiwalnych map

W dniu 20 lipca 2010 r. Sąd Najwyższy Republiki Czeskiej zatwierdził wyrok Krajowego Sądu w Olomluńcu 5 lat więzienia dla Polaka – Piotra Stanisława Peronia, wymierzony mu za kradzież w kwietniu ubiegłego roku, szesnastowiecznych map z tamtejszej Biblioteki Naukowej. Jednocześnie Sąd wydała skazanemu zakaz wjazdu do Czech na 8 lat oraz wymierzył grzywnę w wysokości 1,2 miliona koron. Przypomnijmy, iż przedmiotem kradzieży była oryginalna mapa świata Piotra Alpina z 1520 r., której nie udało się odzyskać, a także mapa Bieguna Północnego z 1599 r., przy wynoszeniu, której z biblioteki sprawca został złapany na gorącym uczynku.

Na podstawie: iDnes.cz

Oprac. Ivo Łaborewicz
AP O/Jelenia Góra

Tagi:

Poprawiony (środa, 11 sierpnia 2010 07:22)

 

NIEMCY: Bundesarchiv- kolejna odsłona portalu „Praca przymusowa na rzecz III Rzeszy”

Już 6 sierpnia w berlińskim Oddziale Bundesarchiv zaprezentowane zostaną kolejne moduły portalu informacyjnego „Praca przymusowa na rzecz III Rzeszy”(„Zwangsarbeit im NS-Staat"). Do portalu zostanie dołączony m. in. wykaz miejsc przymusowego pobytu i pracy ofiar nazizmu z różnych krajów europejskich okupowanych przez III Rzeszę, przygotowany przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” (Erinnerung, Verantwortung und Zukunft). Moduł ten powstał w związku ze zgromadzoną dokumentacją i relacjami osób poszkodowanych, które ubiegały się o rekompensaty za doznane straty zdrowotne i moralne. Pojęcie miejsca pracy przymusowej i jej ofiar zostało tu potraktowane bardzo szeroko, gdyż wykaz uwzględnia również te ofiary pracy przymusowej, które nie będąc deportowanymi do obozów koncentracyjnych uzyskały podobną grupę poszkodowania i tym samym podobny wymiar rekompensat jak więźniowie obozów koncentracyjnych. W okresie wojny było wiele takich miejsc, które formalnie nie były kwalifikowane jako obozy koncentracyjne, ale panowały tam realnie porównywalne warunki. Opracowana baza danych zawiera ponad 3 800 danych o obozach pracy i innych miejscach osadzania robotników przymusowych.
Portal „Praca przymusowa na rzecz III Rzeszy” oferuje wszechstronne informacje o pracy przymusowej w nazistowskich Niemczech i terenach okupowanych. Dotyczy to również pracy przymusowej świadczonej w obozach koncentracyjnych, gettach i obozach jenieckich. Dane do bazy portalu wprowadzane są za pośrednictwem Internetu przez same archiwa i inne instytucje posiadające materiały dotyczące tematu. Dla użytkowników są dostępne natychmiast po ich wprowadzeniu. Archiwa i inne instytucje, które współpracują z portalem otrzymują od Bundesarchiv identyfikator użytkownika, który umożliwia wprowadzanie danych. Dotychczas do projektu przystąpiły archiwa państwowe w Niemiec, Ukrainy, Austrii, Litwy, Czech i Polski ( jak dotąd tylko Archiwum Państwowe w Opolu).
Najważniejszą częścią wprowadzanych danych jest krótki opis związanych z tematyką posiadanych zbiorów, z podaniem rodzaju dokumentów oraz krótka prezentacja ich treści, a także spis relewantnych zespołów zbiorów.
Dzięki tej międzynarodowej współpracy o otwartej formule, powstaje stopniowo potężna baza danych. Dokumentuje ona krótki, ale jakże bolesny epizod II Wojny Światowej, w znaczącej mierze dotyczący obywateli polskich i terenów dzisiejszej Polski, które do 1945 roku należały do III Rzeszy.

Na podstawie:
Präsentation des Haftstättenverzeichnisses und weiterer Module des Informationsportals zur Zwangsarbeit im NS-Staat

Zwangsarbeit im NS-Staat


oprac: Jolanta Leśniewska
AP Kutno

Poprawiony (piątek, 06 sierpnia 2010 07:18)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia

Wprowadzenie do archiwistyki
stron WWW (warsztat)


organizator Laboratorium
Cyfrowe Humanistyki UW

Warszawa 20 czerwca 2018
zapraszamy!
więcej
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology