Naukowy Portal Archiwalny

MRA: Przewodnik po archiwach organizacji międzynarodowych

Na stronach internetowych UNESCO został opublikowany "Przewodnik po archiwach organizacji międzynarodowych". Projekt jest wynikiem współpracy UNESCO, Międzynarodowej Rady Archiwów oraz Sekcji Organizacji Archiwów Międzynarodowych MRA (ICA/SIO). "Archiwa organizacji międzynarodowych są cennym źródłem do historii współczesnej w ogóle, a historii relacji międzynarodowych w szczególności." Przewodnik, w zamierzeniach autorów, ma być użytecznym narzędziem pracy dla badaczy, studentów i każdego pragnącego poznać zawartość archiwów tych organizacji. Wszelkie instytucje międzynarodowe są zapraszane do współpracy. Przewodnik jest wynikiem realizacji celów ICA/SIO.

Archiwa zostały podzielone na cztery typy twórców:
1. Archiwa organizacji należących do ONZ
2. Archiwa organizacji międzyrządowych (jak np: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Grupa banków Światowych itd.)
3. Archiwa organizacji regionalnych (np: Rada Europy, Komisja Europejska itd)
4. Inne organizacje międzynarodowe (np: Trybunał Praw Człowieka)

Poszukiwanie archiwów może się odbywać poprzez ich typy, lokalizację geograficzną lub za pomocą wyszukiwarki.

Projekt posiada moduł precyzujący sposób zgłaszania organizacji do zamieszczenia w przewodniku. całość zredagowana jest w językach angielskim i francuskim.

Przewodnik po archiwach organizacji międzynarodowych
język francuski, język angielski.

oprac. na podstawie MRA i UNESCO
Adam Baniecki
AP Lubań

Poprawiony (piątek, 07 maja 2010 12:50)

 

ROSJA: Skany dokumentów katyńskich w sieci

Dostępne od 28 kwietnia 2010 r. na stronie Archiwów Rosji skany dokumentów dotyczących sprawy katyńskiej, umieszczone w internecie na mocy decyzji prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa, nie są nowością: są to te same dokumenty, które odtajniono we wrześniu 1992 r. i których kserokopie, za prezydentury Borysa Jelcyna, już Polsce przekazano. Jest to tzw. „Pakiet nr 1” przekazany został z Archiwum Prezydenta Federacji Rosyjskiej do Państwowego Archiwum Historii Społeczno-Politycznej, gdzie znajduje się główny zespół akt dot. Stalina.
W dniu 29 kwietnia 2010 dostęp do skanów był praktycznie nieosiągalny, z uwagi na zbyt dużą ilość prób wejść na tę stronę.
Materiały katyńskie na stronie Archiwów Federacji Rosji

oprac. Edyta Łaborewicz
AP Legnica

Poprawiony (czwartek, 29 kwietnia 2010 09:58)

 

FRANCJA: Historycy i archiwiści wobec katastrof

FRANCJA: Historycy i archiwiści wobec katastrof

W dniu 20 maja 2010r. Archiwum Departamentalne Ivelines, Uniwersytet Saint-Quentin-en-Yvelines oraz ADEDA 78 (Association des Diplômés et Etudiants du Master d’Archives des Yvelines) organizuję seminarium: "Historycy i archiwisci wobec katastrof: akcja ratunkowa, rekonstrukcja, użytkowanie archiwów ofiar katastrof". W ostatnim czasie miało miejsce kilka katastrof archiwów. 3 marca 2009r. na skutek błędów ludzkich zawalił sie budynek Archiwum Miejskiego w Kolonii, miesiąc później zniszczeniu uległo archiwum w Aquili we włoskiej prowincji Abruzzo, a 12 stycznia 2010r. na Haiti trzęsienie ziemi unicestwiło kilka archiwów i biblioteki. Choć przyczyny tych katastrof są w omawianych różne, jak błąd ludzki czy przyczyny naturalne- trzęsienia ziemi, a mozna dodać także powodzie, tsunami oraz wojny- to ich konsekwencja jest zawsze bezpowrotna utrata wspólnej spuścizny. Wobec tak brutalnych wypadków utraty zasobu archiwiści muszą umieć radzić sobie z nową dla nich, gwałtowną a nieprzewidywalną najczęściej sytuacją. Muszą umieć sie mobilizować dla zorganizowania rekonstrukcji utraconych zespołów archiwalnych. Do tego niezbędna jest współpraca z historykami. Masowa digitalizacja pozwala również zabezpieczyć zasób dla przyszłych pokoleń.


fot ADEDA78

Seminarium składa się z dwóch części:
1. Katastrofy w Kolonii, Aquilii i Haiti: opowieść dwutorowa.
2. Rekonstrukcja zasobu i korzystanie z archiwów ofiar katastrof.

Seminarium w założeniach organizatorów jest hołdem dla ofiar katastrof.

Więcej na stronie AAF i ADEDA78 w jezyku francuskim

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań

Poprawiony (poniedziałek, 26 kwietnia 2010 18:44)

 

Pomiędzy Bawarią a Lombardią: Archiwa z widokiem na Alpy.

Archive in der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer, w skrócie ARGE ALP, to wspólna grupa robocza międzypaństwowa, obejmująca swym zasięgiem regiony krajów alpejskich. Zawiązana została w celu wspólnego rozwiązywania problemów – od gospodarczych po kulturowe- tej zróżnicowanej państwowo, ale dość jednolitej strefy geograficznej, można powiedzieć, że jedynej w swoim rodzaju w Europie. Związek powstał 12 października 1972 roku w Mösern w Tyrolu. W jego skład wchodzą: z Niemiec- Wolne Państwo Bawaria, kraj związkowy Baden-Württemberg; ze Szwajcarii - kantony Graubünden, St. Gallen i Tessin; z Austrtrii- landy Vorarlberg, Tyrol i Salzburg; z Włoch - region Lombardia, autonomiczna prowincja Bozen-Südtirol, i Trient. W spectrum wspólnych zainteresowań znalazły się również sprawy ochrony dziedzictwa kulturowego i archiwów, w tym w szczególności stworzenia systemu informacji o zasobach archiwalnych obejmujących obszar alpejski. W 1976 roku powstała wspólna komisja ekspercka, złożona z dyrektorów archiwów państwowych i landowych na tym terenie, do wzajemnego, lepszego poznawania i popularyzacji historii krajów członkowskich, w oparciu o źródła archiwalne. W ostatnich latach współpraca ta polegała na wymianie pomocy archiwalnych, przekazywaniu sobie interesujących daną stronę mikrofilmów oraz wymianie archiwistów prowadzących badania naukowe. W 1995 roku, pod patronatem Generalnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Bawarii (GSAB), w wyniku współpracy wydano obszerny przewodnik po zasobach archiwów skupionych w ARGE ALP – „Die Staats- und Landesarchive in der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (Arge Alp). Archivführer und Inventar der grenzüberschreitenden Überlieferung, im Auftrag der Archivdirektorenkonferenz der Arge Alp herausgegeben von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns”, München 1995.
Obecnie, przewodnik ten wraz z wyszukiwarką jest dostępny również na stronach internetowych portalu ARGE ALP. Oprócz opisu 36 członkowskich archiwów, zawiera on opisy znajdujących się w poszczególnych archiwach zespołów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają wymiar ponadpaństwowy, ważnych dla wspólnoty krajów alpejskich. Cały czas również, prowadzone są prace nad koncepcją ewidencji i opisu tego typu zespołów. Ponadto, w portalu znajdują się szczegółowe informacje o poszczególnych archiwach, a więc: właściwość, organizacja, dostąp do zasobu, publikacje, kontakty PR. Dzięki uprzejmości GSAB, przewodnik jest ciągle aktualizowany i uzupełniany, co oznacza, że jego dzisiejsza forma nie jest ostateczna. W niedalekiej przyszłości portal rozbudowany zostanie o linki pozwalające wejść bezpośrednio w inwentarze archiwalne poszczególnych archiwów, a w przypadku zdigitalizowania zbiorów, również bezpośrednio do wizualizacji dokumentów. Można będzie również obejrzeć wszystkie archiwa na zasadzie wirtualnego zwiedzania pomieszczeń. Dostęp do wyszukiwarki jest możliwy w trzech używanych na tym obszarze językach, czyli niemieckim, włoskim i francuskim.

Z takim przewodnikiem na pewno nikt nie zabłądzi na alpejskich szlakach, archiwalnych oczywiście.

Na podstawie: Archive in der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer
Opracowała:
Jolanta Leśniewska AP Kutno

Poprawiony (niedziela, 25 kwietnia 2010 16:41)

 

FRANCJA: Seminarium o środkach ewidencyjnych on-line

W dniach 2- 4 czerwca 2010 Archiwum Państwowe Terytoriów Zamorskich (Archives nationales d’outre-mer) w Aix-en-Provence organizuje seminarium pt: "Tworzenie i publikacja elektronicznych środków ewidencyjnych". Seminarium związane jest z uruchomieniem nowej wersji aplikacji IREL (Instruments de recherche en ligne). Pierwsza wersja programu była uruchomiona w czerwcu 2004r. przez Archives nationales d’outre-mer. Umożliwiała ona dostęp on- line do zespołów i kolekcji przechowywanych w archiwum pogrupowanych w serie archiwów notariatu, stanu cywilnego i archiwum Ministerstwa Spraw Algierskich. Aplikacja zbudowana jest w oparciu o strukturalny opis archiwalny XML/EAD.

Nowa wersja dostarcza doskonalszych narzędzi opartych o XML. Obecnie baza IREL składa się z 5 modułów: biblioteki archiwum (obejmujacej zbiór biblioteki archiwum), bazy Ulysses (baza zawiera zbiory fotograficzne dostępne on-line), rejestry stanu cywilnego terytoriów zamorskich (z pełnym dostępem do skanów jednostek archiwalnych), baza notariatu (obejmująca materiały notarialne wytworzone na obszarze terytoriów zamorskich z bardzo ciekawymi możliwościami wyszukiwania albo poprzez wyszukiwarkę albo poprzez wielopoziomowy opis), oraz bazę Ministerstwa Spraw Algierskich (część tego zasobu jest niedostępna ze względów prawnych). Proponowane środki ewidencyjne robią duże wrażenie swoja ergonomią i łatwością poruszania się po zawartości archiwum dzięki zastosowaniu wielopoziomowego opisu archiwaliów w EAD (metodycznie ISAD(G) oraz pełne zastosowanie standardu EAC-CPF czyli adoptowanego na potrzeby opisu informatycznego standardu ISAAR(CPF) opracowanego przez Stowarzyszenie Archiwistów Amerykańskich, zgodnego ze standardem UNIMARC.

Proponowana oś dyskusji koncentruje się wokół trzech zagadnień:
- normalizacja opisu archiwalnego jako niezbędny warunek strukturyzacji opisu w XML
- strategia tworzenia i publikowania wiedzy o zasobie
- EAC-CPF jako format opisu kontekstowego

"EAD jest dzisiaj najlepszym narzędziem stosowania norm opisu archiwalnego informatycznie. Jest osią wielu wspólnych projektów archiwistyki europejskiej dzięki któremu liczne instytucje udostępniają swój zasób poprzez internet stosując strukturalny opis EAD.
EAC-CPF, format paralelny, opublikowany przez Stowarzyszenie Amerykańskich Archiwistów. jest całkowicie kompatybilny z międzynarodową normą ISAAR(CPF). Jest komplementarny z formatem UNIMARC/Autorites będący kombinacja not o twórcach archiwalnych i bibliotecznych, co daje informacje o nich i kontekście wytworzonych dokumentów."

IREL

Informacje o seminarium w języku francuskim.

oprac. Adam Baniecki
AP Lubań

Poprawiony (wtorek, 20 kwietnia 2010 21:05)

 
Dawne pismo


Archiwum Narodowe
w Krakowie

Instytut Józefa Piłsudskiego


Instytut
Józefa Piłsudskiego
w Ameryce

NOWOŚĆ


W warsztacie archiwisty

pdf prezentacji

Agnieszki Michalewicz pt.:

Kwalifikacja archiwalnai porządkowanie akt osobowych

– ze szczególnym uwzględnieniem akt osobowych kategorii A.


Ogłoszenia
NOMA
Norma opisu materiałów archiwalnych
w archiwach państwowych
dostepna na stronie NDAP

Słowniki archiwalne

A Glossary

of
Archival and Records
Terminology

SAA
Online Glossary

Online-Lexikon „Terminologie der Archivwissenschaft“
Terminologie der Archivwissenschaft
Online-Lexikon


Portail International Archivistique Francophone

Portail International
Archivistique Francophone
On-Line Glossaire


ICA
Multilingual
Archival Terminology